Kyjev 1. júla 2020 – Ukrajinská spotreba plynu sa v máji medziročne zvýšila. Agregovaný dopyt vzrástol na 55,5 miliónov m3 denne zo 45,1 mil. m3/d v máji 2019. Za nárastom je podľa portálu argusmedia.com zvýšený dopyt v sektore vykurovanie pre chladné počasie a silnejšia spotreba energetického sektora, ktoré kompenzovali nízky priemyselný dopyt.

Podobne ako v iných krajinách strednej a východnej Európy, aj na Ukrajine viedli nízke ceny plynu k jeho väčšiemu využívaniu v energetike. Minulý mesiac došlo k obnoveniu prevádzky niekoľkých jednotiek spaľujúcich plyn. V krajine je sedem plynových elektrární s celkovou maximálnou kapacitou 5,4 GW. Väčšina z nich v posledných piatich rokoch nefungovala, pretože ceny plynu nedokázali konkurovať cenám uhlia.

Využitie týchto elektrární sa v máji značne zvýšilo predtým, ako ukrajinská vláda pokročila vo svojich plánoch na prioritizáciu uhlia. Vydala v tejto súvislosti regulačnú smernicu, ktorá nadobudla účinnosť 18. júna a jej platnosť sa končí 1. novembra. Hoci má iba odporúčajúci charakter, mohla by viesť k opätovnému poklesu spotreby plynu pri výrobe elektriny.

Vysoký dopyt po vykurovaní a spotreba energie viac ako vyvážili slabý priemyselný dopyt, keďže hospodársku aktivitu stále ovplyvňuje pandémia Covid-19. Údaje od takmer 20 oblastných distribútorov, ktorých vlastní Regionálna plynárenská spoločnosť (RGK), ukazujú, že dopyt po priemyselnom plyne v máji klesol oproti predchádzajúcemu roku o 7,2 mil. m3/d, teda asi o 66 %.