Brusel 2.decembra 2019- Nová Európska komisia (EK), ktorá sa ujala kormidla začiatkom decembra, považuje zemný plyn za spojenca pri presadzovaní klimatických cieľov. Podľa českého portálu oenergetice.cz to povedal vysoký úradník EK Florian Ermacora na konferencií v Kolíne nad Rýnom. „Dekarbonizáciu nedokážeme dosiahnuť len elektrifikáciou. S výhľadom na uhlíkovoneutrálnu ekonomiku sa zameriame aj na dekarbonizované plyny,“ konštatoval Ermacora.

Podľa oenergetice.cz sa Nemecko už zameriava na plyn dlhší čas a preto patrí medzi silných podporovateľov projektu plynovodu Nord Stream II. „Nevnímame plyn ako súčasť problém, ale skôr ako súčasť riešenia vedúceho k ochrane klímy,“ tvrdí zástupca nemeckého ministerstva hospodárstva a energetiky Stefan Rolle, podľa ktorého obnoviteľné zdroje nedokážu v plnej miere nahradiť fosílne palivá. „Domnievame sa, že zemný plyn by mohol byť mostom k veku obnoviteľných zdrojov energie. Pravdou však je, že časom sa musí stať dekarbonizovaným,“ dodal Rolle.

Oenergetice.cz uvádza, že plynová infraštruktúra dokáže po úpravách prepravovať spolu so zemným plynom aj vodík, ktorý by mohol hrať v budúcej energetike zásadnú úlohu.