Bratislava 24. marca 2020 – Zemný plyn bude v nasledujúcej dekáde v krajinách strednej a východnej Európy (SVE) hrať dôležitú úlohu pri podpore energetického prechodu a vyrovnávaní dôsledkov sociálnej prijateľnosti potrebných zmien, ktoré zahŕňajú aj tzv. energetickú chudobu. Prechod od vysokouhlíkových a znečisťujúcich zdrojov energie k zemnému plynu pomôže značne znížiť emisie a zlepšovať kvalitu ovzdušia v regióne SVE ako celku. Vyplýva to zo správy Európskej siete prevádzkovateľov prepravných sústav zemného plynu (ENTSOG).

Hoci podľa nej existujú rôzne projekty ekologizácie plynu, hlavne v oblasti uskladnenia energie, P2G, testovania prepravy zmesí vodíka a zemného plynu, sú v počiatočných fázach vývoja. „Tieto technológie nie sú dostatočne vyspelé na to, aby mohli byť nasadené vo veľkom rozsahu a na komerčnom základe. Musí byť prijatý legislatívny a regulačný rámec, ktorý bude uznávať ich existenciu na trhoch s energiou a stimulovať ich rozvoj,“ konštatuje správa, ktorá zdôrazňuje aj dôležitosť budovania plynárenskej infraštruktúry vzhľadom na stresové scenáre.

Pri prvom z nich by sa súčasne prerušila dodávka plynu cez Bielorusko a Ukrajinu, pri druhom by došlo k prerušeniu dodávok z ruského zdroja ako celku. V prvom prípade by podľa ENTSOG boli narušené dodávky do Bulharska, Chorvátska a Bulharska, pričom Maďarsko a Poľsko by boli zasiahnuté pri istej úrovni dopytu. Plynové dodávky do Nemecka, Česka, Rakúska, Slovenska a Slovinska by neboli takmer vôbec dotknuté, keďže by boli presmerované cez Nord Stream,“ vysvetľuje správa ENTSOG. 

Kompletné odstavenie ruského zdroja je najextrémnejším prípadom a ukazuje, ako sú krajiny SVE závislé od ruského plynu. Avšak implementácia plánovaných projektov plynárenskej infraštruktúry v krajinách strednej a východnej Európy (SVE) podľa správy ENTSOG zlepšuje bezpečnosť dodávok, infraštruktúrnu integráciu krajín regiónu SVE a diverzifikáciu plynových zdrojov a trás, a zmierňuje tak závislosť regiónu od ruských dodávok plynu.

Región SVE zahŕňa Bulharsko Česko, Chorvátsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko.