Bratislava 22. septembra 2022 – Dôležitými aspektmi riešenia energetickej krízy sú vzájomná spolupráca v Európe aj vo svete, ponuka viacerých možností, z ktorých si trh vyberie tú najlepšiu, ako aj know-how energetických spoločností. Investovať treba nielen do nových technológií, ale aj do tradičných sektorov plynu a ropy, keďže dopyt neklesá, ale rastie. Na Stredoeurópskom plynárenskom kongrese v Bratislave to uviedol viceprezident Medzinárodnej plynárenskej únie (IGU) Andrea Stegher.

„Pre energetiku je príznačná evolúcia. Máme viacero možností  a rozdielne cesty. Máme rozličné technológie, ktoré môžeme využívať. Nemôžeme vynechať žiadnu z možností,“ zdôraznil Steghers tým, že práve plyn predstavuje jednu z najlepších možností, ako splniť potreby spotrebiteľov aj klimatické ciele.

Pokiaľ ide o investície, zdôrazňujú sa podľa zástupcu IGU najmä tie do nových vecí, čo je správne, pretože inovácie sú potrebné. „Ale nemôžeme si dovoliť zníženie investícií do tradičných sektorov, ako sú plynárenstvo a ropný priemysel, ktoré sa v posledných rokoch globálne prepadli o 50 %, a súčasne dosiahnuť pokrytie potrieb,“ poznamenal Stegher s tým, že dopyt po energii neklesá, ale rastie, a to aj vzhľadom na očakávaný rast svetovej populácie o 1,5-2 miliardy do roku 2050. Európa pritom musí brať ohľad aj na iné časti sveta, kde bude tento prírastok najciteľnejší.

Súčasne však pokiaľ ide o klimatické ciele, Európa nie je jediná, ktorá ich má riešiť. Tvorí 8-9 % svetových emisií, ktoré musí znížiť, ale musí aj vytvoriť lepšie prostredie pre kohokoľvek iného, aby mohol prispieť k splneniu klimatických cieľov, uviedol viceprezident IGU..

Európske plynárenské technológie podľa neho môžu byť v tomto ohľade benčmarkom a ponúknuť príklady najlepšej praxe, ktoré môžu byť využité v iných regiónoch. „A nie naopak, znižovať dostupné možnosti v Európe, a tak spôsobovať, že iní na tom budú horšie,“ upozornil. V tejto súvislosti poukázal na príklad Pakistanu, ktorý pre vysoké svetové ceny nedokázal prilákať dostatok nákladov LNG a musel tak plánovať blackouty.

Stegher zdôraznil dôležitosť nových prepojení a vyzdvihol význam nedávno dokončeného slovensko-poľského prepojenia, spoločného projektu spoločností Eustream a Gaz-System. „Musíme podporovať nové investície pre lepšie prepojenie Európy,“ skonštatoval viceprezident IGU, ktorý odmietol názor Európskej investičnej banky, že plyn skončil a preto ďalšie plynárenské projekty nebude financovať, a to v Európe ani inde. „Spomeňte si, koľko ciest sa počas leta sústredilo na podporu nových investícií do ťažby v Afrike, aj inde,“ dodal Stegher. „Musíme umožniť novú ťažbu aj v Európe, máme zdroje aj schopnosti,“ zdôraznil.

Zároveň vyzval na viac pragmatizmu pri európskych záväzkoch, a to od politikov aj priemyslu. „Musíme prehodnotiť našu víziu. Správne stanoviť cieľ, ale doraziť k nemu nažive. Musíme byť opatrní, aby sme neminuli naše ciele len preto, že latku postavíme príliš vysoko,“ varoval Stegher s tým, že nie je vhodné redukovať naše možnosti, ak nové technológie nie sú dostupné, komerčne životaschopné a technicky udržateľné. „Inak môžeme skončiť „stratení v prechode“,“ parafrázoval titul známeho filmu. V súvislosti snovými technológiami varoval aj pred vznikom nových závislostí, najmä pokiaľ ide o dovoz rôznych minerálov.

Bezpečnosť dodávok v zime

Pokiaľ ide o nadchádzajúcu zimu a bezpečnosť dodávok, poukázal Stegher na fakt, že súčasný príliv nákladov LNG do Európy je výsledkom bridlicovej ťažby v USA. Pritom ešte pred rokom jedna z európskych vlád zastavila obchod svojej spoločnosti s americkým producentom s poukázaním na environmentálne otázky. Pripravuje sa sprevádzkovanie francúzsko-nemeckého prepojenia a diskutuje sa o španielsko-francúzskom prepojení. „Ide o zmes možností a musíme byť absolútne pragmatickí a denne plniť naše záväzky,“ podotkol Stegher a pripomenul aj veľmi dobré aktuálne výsledky v skladovaní plynu.

V tejto súvislosti poukázal na zmenu postoja Británie k svojmu najväčšiemu zásobníku, ktorý bol nie tak dávno zavretý pre jeho ekonomickú neudržateľnosť a teraz chce krajina vynaložiť miliardu libier na jeho oživenie.

Stegher tiež uviedol, že európske krajiny doteraz vynaložili viac ako 500 mld. dolárov na riešenie energetickej krízy, a to bez štátnej pomoci pre firmy. „Aké obrovské množstvo investícií by sme dokázali zrealizovať za zlomok týchto peňazí?,“ položil si Stegher otázku.

Upozornil aj na fakt, že Čína pre covidové obmedzenia prišla o pozíciu najväčšieho dovozcu LNG na svete, ale v budúcnosti sa situácia určite zmení a čínsky dopyt opäť vzrastie, čo vytvorí ďalšie napätie na trhu. „Musíme podporovať nové investície, a to veľmi rýchlo,“ zdôraznil Stegher s tým, že je ťažko pochopiteľné, ak Európa na jednej strane vyzýva na investície v iných regiónoch, napríklad v Izraeli a Egypte a súčasne hovorí o znižovaní dopytu do roku 2030.

Kým USA podpísali od marca 2022 niekoľko dlhodobých dohôd s čínskymi spoločnosťami, len zopár s európskymi. V tejto súvislosti kritizoval deadline na uzatváranie dlhodobých zmlúv európskymi spoločnosťami do roku 2049. Namiesto časového ohraničovania možností treba podľa neho podporovať zavádzanie CCUS technológie, ako aj ďalších, ktoré znižujú uhlíkovú stopu existujúcich produktov.

V súvislosti s vodíkom sa podľa Steghera príliš dlho diskutuje o jeho farbe, čo je to isté, ako by sa počas energetickej krízy, pri potrebe o čo najrýchlejšie spúšťanie plávajúcich LNG terminálov, diskutovalo o ich farbe. „Nedokážeme robiť veci, ak vylučujeme možnosti,“ zopakoval.

Pokiaľ ide o diskutovanú otázku cenového stropu na plyn, Stegher ho považuje za veľmi komplexnú otázku, ktorá zrejme nebude rýchlo implementovaná. Treba tiež posudzovať, ako by takéto rozhodnutie ovplyvnilo ostatné trhové funkcie energetického systému, ako aj správanie firiem pri uzatváraní nových zmlúv, pokiaľ ide o ich záväzky a zodpovednosť.

Stegher vyjadril optimizmus, pokiaľ ide o pokračujúcu schopnosť plynárenského sektora plniť si svoje záväzky, aj vďaka vízii, ktorú má. „Spolupráca je kľúčová, nielen v Európe, ale aj mimo. Dôležitá je aj čo najširšie ponuka možností a trh sa rozhodne, ktorá je preň najlepšia. Know-how energetických spoločností, ako sú Eustream či Nafta, sú dnes ešte potrebnejšie než kedykoľvek, aby sme sa pohli dopredu a prekonali túto energetickú krízu, ktorej čelíme, “ zhrnul viceprezident IGU Andrea Stegher.