Slovensko-maďarský plynovod zaznamenal komerčný úspech

Slovensko-maďarský plynovod zaznamenal komerčný úspech

V ročnej aukcií kapacít si účastníci trhu rezervovali kapacity vo významných objemoch Bratislava 12. júla 2019 – Slovensko-maďarské plynovodné prepojenie sprevádzkované v roku 2015 ako projekt posilnenia energetickej bezpečnosti zaznamenáva významný komerčný úspech. V pravidelnej aukcii ročných kapacít zo začiatku mesiaca si účastníci trhu rezervovali na nasledujúci plynárenský rok prepravu zemného plynu v smere zo Slovenska do Maďarska v objeme…

Viac
Analýza Národného programu znižovania emisií

Analýza Národného programu znižovania emisií

Slovensko patrí medzi krajiny EÚ so zhoršenou kvalitou ovzdušia. Pre nedostatočné alebo nesprávne plnenie požia­daviek smernice o kvalite ovzdušia [1]  sú voči Slovenskej republike vedené dve konania zo strany Európskej komisie (infringementy). Európska komisia tiež vedie voči Slovenskej republike konanie v rámci systému EÚ Pilot, ktorý je štádiom pred otvorením procesu infringementu. „Národný program znižovania emisií“, spolu…

Viac
Budúcnosť zemného plynu by nemala deliť Európu

Budúcnosť zemného plynu by nemala deliť Európu

V čase písania tohto článku ma oslovil redaktor denníka Pravda Martin Martiš s otázkou zahraničných ciest slovenského premiéra: Washington a stretnutie s Trumpom versus Moskva a stretnutie s Putinom, v obidvoch rokovaniach sú dominujúce témy súvisiace so zemným plynom. Martiš sa dokonca pohrával s myšlienkou, že tu ide o súboj veľmocí, a prečo do tohto súboja vťahujú i Slovensko. Zaujímavá otázka, najmä v kontexte skutočnosti, že…

Viac
Prvý zvar Prepojovacieho plynovodu Poľsko – Slovensko

Prvý zvar Prepojovacieho plynovodu Poľsko – Slovensko

Chlmec, 20. júna 2019 – Výstavba Prepojovacieho plynovodu Poľsko –Slovensko, ktorý umožní krajinám strednej Európy dovážať zemný plyn z alternatívnych zdrojov vrátane globálneho trhu s LNG, vstúpila do novej fázy. Po príprave viac ako sto kilometrov dlhého staveniska a rozvoze oceľových potrubí po jeho trase sa tento týždeň začalo so zváracími prácami. Prvé, slávnostné zvary, boli realizované v katastri obce Chlmec v humenskom…

Viac
Klimatický a energetický balík G2020

Klimatický a energetický balík G2020

V roku 2009 nadobudol platnosť takzvaný tretí energetický balíček. Jeho cieľom bolo úplne otvoriť trhy s plynom a elektrickou energiou v Európskej únii a ešte viac zvýšiť ich transparentnosť. Hlavným opatrením k dosiahnutiu týchto cieľov patrilo oddelenie výroby, predaja od prenosových a prepravných sietí. Ďalej bola podľa týchto nariadení zriadená Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) a Európske siete prevádzkovateľov…

Viac
Nižšie emisie, čistejší vzduch a ušetrené peniaze

Nižšie emisie, čistejší vzduch a ušetrené peniaze

Slovensko patrí do prémiovej tretiny európskych štátov s najnižšími emisiami CO2 v energetike, no zároveň máme tretie najviac znečistené ovzdušie v celej únii. Inými slovami, zatiaľ čo Slovensko je z hľadiska globálnej zodpovednosti za klimatické zmeny relatívne zodpovedným štátom, jeho vlastní obyvatelia sú vystavovaní škodlivému smogu, ktorý spôsobuje respiračné choroby a vysokú úmrtnosť. Je to problém, ktorý by mal byť v centre…

Viac
BP Energy Outlook 2019: Európa bude dovážať aj viac LNG aj viac ruského plynu

BP Energy Outlook 2019: Európa bude dovážať aj viac LNG aj viac ruského plynu

Ročné dovozy plynu z Ruska stúpnu podľa zverejnenej prognózy do roku 2040 v porovnaní s rokom 2020 o viac ako 60 miliárd metrov kubických Bratislava 29. mája– V Európe bude výrazne narastať konkurencia medzi plynom dovážaným potrubím a skvapalneným zemným plynom (LNG). Vďaka výraznému poklesu domácej ťažby však víťazom môžu byť oba segmenty. Predpokladá to scenár vývoja na trhu so zemným plynom…

Viac
Prvé míľniky výstavby plynovodu do Poľska

Prvé míľniky výstavby plynovodu do Poľska

Práce na projekte Prepojovacieho VTL plynovodu Poľsko – Slovensko pokračujú aj v roku 2019. Projekt je na Slovensku koncepčne rozdelený na tri samostatné súvisiace celky – „Líniovú časť“, „Kompresorovú stanicu“ a „Hraničnú preberaciu stanicu“. Líniová časť plynovodu je ďalej rozdelená na dve časti – Líniová časť 1, ktorá predstavuje severný úsek plynovodu od hraničného bodu na hranici…

Viac
Európsky parlament schválil smernicu, ktorá môže ovplyvniť prevádzku Nord Stream 2

Európsky parlament schválil smernicu, ktorá môže ovplyvniť prevádzku Nord Stream 2

Pri novele smernici sa špekulovalo aj o možnosti, že kapacita plynovodu bude dočasne využívaná len z časti Pri novele smernici sa hovorí aj o možnosti, že kapacita plynovodu bude dočasne využívaná len z časti Brusel 4. apríla 2019 – Európsky parlament schválil novelu plynárenskej smernice regulujúcej vnútorný trh s plynom, ktorej cieľom je rozšíriť pôsobnosť jej pravidiel aj na plynovody medzi…

Viac
Jesenná konferencia SPNZ 2018

Jesenná konferencia SPNZ 2018

Tohtoročná tradičná Jesenná konferencia SPNZ 4. októbra 2018 vo Vysokých Tatrách mala trošku výnimočný podtext, pretože jej organizátor – Slovenský plynárenský a naftový zväz si pripomína 25. výročia svojho založenia.

Viac
Ďalšie články

Chcete mať prehľad, čo sa deje vo svete zemného plynu?