Alžír 23. mája 2023 – Alžírsky vývoz zemného plynu do južnej Európy zostal v doterajšom priebehu aktuálneho roka zatiaľ pomerne silný. Najmä Taliansko sa naďalej vo veľkej miere spolieha na dovoz z tejto severoafrickej krajiny a toky zemného plynu smerujúce do Španielska sa zotavujú z mierneho útlmu, ktorý zaznamenali v prvom štvrťroku 2023. Podľa portálu spglobal.com to ukázali údaje z S&P Global Commodity Insights.

Alžírsko je – po prudkom obmedzení dovozu ruského potrubného plynu v roku 2022 – v súčasnosti najväčším dodávateľom plynu do Talianska, zatiaľ čo v prípade Španielska dosiahli toky z Alžírska začiatkom tohto mesiaca najvyššiu úroveň od februára 2023.

Potrubné dodávky z Alžírska na starý kontinent majú dva hlavné vstupné body. Trasa plynovodu Medgaz vedie z alžírskeho poľa Hassi R’mel v Alžírsku do prístavu Beni Saf, kde začína jeho morská časť. Na španielsku pevninu vstupuje na pobreží Almerie.

Taliansko dostáva alžírske dodávky cez plynovod TransMed (tiež Plynovod Enrica Matteia, nazvaný podľa zakladateľa talianskej energetickej spoločnosti Eni), takisto napájaný z poľa Hassi R’mel. Jeho trasa vedie cez územie Tuniska, Sicílsky prieplav, Sicíliu a Messinskú úžinu na taliansku pevninu a odtiaľ až na sever krajiny, pričom odbočka plynovodu smeruje aj do Slovinska.

Alžírsko, najväčší exportér plynu v severnej Afrike, vyprodukuje približne 100 miliárd metrov kubických zemného plynu ročne. Menej ako polovica tohto objemu smeruje na vývoz a zvyšok sa spotrebuje na domácom trhu.

Krajina má podľa portálu spglobal.com dobrú pozíciu na to, aby uspokojila energetické potreby Európy, pričom využíva existujúce tranzitné trasy, rovnako ako svoje obrovské energetické zdroje a upravuje svoje politické rámce tak, aby podporovali vývoj projektov prieskumu a ťažby plynu.

Štátna plynárenská spoločnosť Sonatrach očakáva, že počas nasledujúcich piatich rokov bude dodávať približne 110 bcm plynu ročne na export a pokrytie domácej spotreby, povedal generálny riaditeľ Toufik Hakkar pre S&P Global Commodity Insights v marcovom rozhovore.

Stabilný vývoz do Talianska

Taliansko je pre Alžírsko kľúčovým trhom z hľadiska jeho dlhodobých dodávateľských dohôd, ale aj dodatočného predaja cez TransMed na spotovom trhu, ktorý v minulom roku predstavoval približne 4 bcm plynu.

Taliansky dovoz cez tento plynovod sa v minulom roku pohyboval v priemere na úrovni niečo viac ako 61 miliónov metrov kubických denne, vyplýva z údajov S&P Global, podľa ktorých zostal aj v tomto roku do veľkej miery v súlade s priemernými hodnotami roku 2022.

Krajina doviezla z Alžírska v roku 2022 celkovo 22,4 bcm potrubného plynu, čo predstavuje nárast oproti približne 20 bcm v roku 2021.

Tohtoročný dovoz alžírskeho plynu na Apeninský polostrov sa k 18. máju dostal na 8,36 bcm, čo je o niečo viac v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, keď bol taliansky import v priemere 8,33 bcm.

Ako už bolo spomenuté, Alžírsko je teraz najväčším talianskym dodávateľom plynu, pričom kumulatívny celosvetový dovoz skvapalneného zemného plynu (LNG) do Talianska je na druhom mieste s celkovým objemom 5,56 bcm. Nasleduje import z Azerbajdžanu prostredníctvom Južného plynového koridoru, resp. Transjadranského plynovodu, ktorý zatiaľ podľa údajov S&P Global dosiahol 3,45 bcm.

Plánované májové údržbárske práce v rámci plynovodnej siete TransMedu viedli 20. mája k poklesu prietokov na 53,9 milióna m3/d, čo predstavuje ich najnižšiu úroveň od 6. marca.

Talianska energetická spoločnosť Eni, ktorá je hlavným nákupcom alžírskeho plynu, vo svojej výročnej správe za rok 2022 deklarovala, že plánuje postupne zvyšovať toky cez TransMed s cieľom progresívneho nárastu o ďalších 9 bcm ročne do roku 2024.

Španielsky dovoz sa zotavuje

Španielsko v oblasti pokrývania vlastných energetických potrieb tradične profituje zo svojej blízkosti k Alžírsku a importom potrubného plynu z tejto krajiny dopĺňa možnosti svojej rozsiahlej infraštruktúry na dovoz skvapalneného zemného plynu.

Podľa španielskeho prevádzkovateľa prepravnej plynárenskej sústavy, spoločnosti Enagas, v roku 2022 predstavoval alžírsky plyn približne 24 % dodávok plynu do Španielska. V pomyselnom rebríčku sa tak dostal na druhé miesto, za dovoz LNG z USA, ktorý mal podiel 29 %.

Prietoky potrubím dosiahli nedávny vrchol v decembri minulého roka na úrovni 28,1 milióna m3/deň, zatiaľ čo začiatkom roka 2023 poklesli. K ich ďalšiemu zníženiu došlo koncom marca, keď sa dostali až na 15,9 milióna m3 denne. Následne sa však zotavili a 2. mája dosiahli 24,7 milióna m3/d, čo je ich najvyššia úroveň od polovice februára.

Významným nákupcom alžírskeho plynu je španielska energetická spoločnosť Naturgy. Vo februári informovala, že vedie rokovania so Sonatrachom, ktoré by mali viesť k dohode o cene za objemy na rok 2023, pričom sa v októbri minulého roka sa obe strany dohodli na retroaktívnej implementácii novej ceny na rok 2022.

Zmluvy, na ktoré sa vzťahuje aktuálna revízia cien, boli podpísané pred viac ako 20 rokmi a pokrývajú objemy 5 miliárd metrov kubických ročne až do roku 2030.

Španielske ceny plynu sú zo všetkých obchodných uzloch v Európe v súčasnosti najlacnejšie, a to práve aj vďaka robustným alžírskym dodávkam, jeho infraštruktúre na dovoz LNG a vysokej úrovni zásob plynu.

Platts, súčasť S&P Global Commodity Insights, odhadol 19. mája španielsku cenu PVB na najbližší mesiac na 26,60 eur za megawatthodinu, čo predstavuje oproti európskej referenčnej cene, holandskej TTF, zľavu na úrovni 3,50 eur/MWh, uzavrel portál spglobal.com.