Ročné dovozy plynu z Ruska stúpnu podľa zverejnenej prognózy do roku 2040 v porovnaní s rokom 2020 o viac ako 60 miliárd metrov kubických

Bratislava 29. mája– V Európe bude výrazne narastať konkurencia medzi plynom dovážaným potrubím a skvapalneným zemným plynom (LNG). Vďaka výraznému poklesu domácej ťažby však víťazom môžu byť oba segmenty. Predpokladá to scenár vývoja na trhu so zemným plynom v tohtoročnom vydaní globálneho BP Energy Outlook 2019.

Ilustračné foto: Eustream

Podľa scenára predpokladaného v štúdií do roku 2040 bude spotreba zemného plynu v Európe v zásade stabilná. Zároveň však výrazne klesne domáca produkcia, a to až o 40 percent, čím sa závislosť kontinentu na dovoze zvýši na tri štvrtiny. „Existujúca európska infraštruktúra má kapacitu na podstatné zvýšenie dovozov tak LNG, ako aj potrubného plynu, a to najmä z Ruska,“ uvádza sa v reporte.
Ročné dovozy plynu z Ruska stúpnu podľa zverejnenej prognózy do roku 2040 v porovnaní s rokom 2020 o viac ako 60 miliárd metrov kubických , zatiaľ čo dovozy LNG stúpnu o približne 35 miliárd metrov kubických.

.

Dodávky zemného plynu do 2040 podľa BP

https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/images-jpg-png/energy-economics/energy-outlook/gas-supply-to-europe-eo19-p100-l.png.img.1024.medium.png
Zdroj: BP Energy Outlook 2019