Sofia/Belehrad 8. marca 2021 – Stavba nového, 170 kilometrov dlhého prepojovacieho plynovodu medzi Bulharskom a Srbskom sa má začať v máji. Uviedol to portál spglobal.com s odvolaním sa na informácie štátneho prevádzkovateľa distribučnej sústavy Bulgartransgaz. Po dokončení umožní Srbsku čerpať plyn z Azerbajdžanu a cez grécku dovoznú LNG infraštruktúru.

Bulharsko-srbské prepojovacie vedenie z bulharského hlavného mesta Sofia cez Dimitrovgrad do srbského Nišu – podporuje EÚ ako projekt spoločného záujmu (PCI).

Plynovod s kapacitou 1,8 mld. m3 ročne v smere do Srbska a s možnosťou aj spätného toku – sa má dokončiť v máji 2022, uviedol Bulgartransgaz.

„Výstavba prepojovacieho vedenia so Srbskom je prioritou vládneho programu riadenia v energetickom sektore,“ uviedla bulharská ministerka pre energetiku Temenužka Petková.

Bulharsko a Srbsko už koncom roku 2020 prepojili svoje plynárenské siete, čo umožnilo dovoz ruského plynu prúdiaceho cez plynovod TurkStream do Srbska. Tok bol spustený začiatkom tohto roka.

Prepojovacie vedenie medzi Bulharskom a Srbskom je samostatný projekt, ktorý dáva Srbsku možnosť získať iné ako ruské dodávky. Umožní mu dovážať cez Bulharsko plyn z Južného plynového koridoru, ktorý privádza plyn z Azerbajdžanu do južnej Európy, ako aj splynovaný LNG z existujúcich a plánovaných terminálov v Grécku.

Výkonný riaditeľ spoločnosti Bulgartransgaz Vladimir Malinov uviedol, že v súčasnosti prebieha proces výberu dodávateľa stavby plynovodu, pričom uchádzači mohli predložiť ponuky do 22. februára. „Jedenásť záujemcov predložilo dokumenty k účasti vo výberovom konaní, sú medzi nimi aj medzinárodné spoločnosti,“ informoval Malinov. „Očakávame, že stavebné práce začnú v máji,“ dodal.

Petková a jej srbský náprotivok Zorana Mihajlovič sa na stretnutí 26. februára dohodli aj na vytvorení spoločnej pracovnej skupiny na urýchlenie výstavby plynového prepojenia medzi oboma krajinami. Mihajlovič v tejto súvislosti uviedol, že výberové konanie na výber hlavného dodávateľa stavby plynovodu v Srbsku bude vyhlásené začiatkom marca. Bulharský úsek plynovodu by mal mať dĺžku cca 62 km, srbský 108 km.

Portál spglobal.com pripomenul, že Bulgartransgaz v januári uzavrel akvizíciu 20 % podielu v spoločnosti Gastrade, ktorá developuje plánovanú plávajúcu jednotku na dovoz LNG v Alexandroupolise v severnom Grécku. Tento projekt bude hrať úlohu pri zabezpečení plného využitia nového prepojovacieho vedenia.

Malinov vyhlásil, že realizácia interkonektora „poskytne Srbsku príležitosť na príjem plynu z terminálu neďaleko Alexandroupolisu, kde požadovali kapacitu aj naši západní susedia“.

Grécko už má jeden prevádzkovaný terminál na dovoz LNG v Revithousse, ktorý začal svoju činnosť v roku 2000 a rozšíril svoju kapacitu v roku 2018. Vláda podporuje druhý závod v súvislosti s jej snahou vytvoriť z krajiny regionálny plynárenský uzol.

Spustenie skladovacej a splyňovacej jednotky, v nadväznosti na záväzný test trhu v marci minulého roku s kapacitou s kapacitou 2,6 mld. m3/rok, sa očakáva v roku 2023.

Bulharsko tiež buduje nové prepojovacie vedenie s Gréckom, Interconnector Greece-Bulgaria (IGB), ktoré umožní azerbajdžskému plynu a opätovne splyňovanému gréckemu LNG prúdiť do Bulharska a potom do Srbska.

Na stretnutí 26. februára sa strany dohodli, že tri projekty – bulharsko-srbské prepojovacie vedenie, IGB a terminál LNG v Alexandroupolis – sú budované vo vzájomnom súlade a budú „prínosom pre celý región“.

Bulharsko – historicky závislé od dovozu ruského plynu – začalo dovážať plyn z Azerbajdžanu cez Južný plynový koridor začiatkom roku 2021, čo mu umožnilo väčšiu diverzifikáciu dodávok. Dováža aj plyn cez grécky terminál Revithoussa.

IGB bude po dostavaní koncom roka 2021 pre Bulharsko hlavným zdrojom azerbajdžanských dodávok plynu, ktoré do Grécka prúdia Transjadranským plynovodom.

Bulgartransgaz sa súčasne snaží o získanie pôžičky až do výšky 155 miliónov eur na financovanie svojich súčasných projektov v oblasti infraštruktúry. Patria sem tri hlavné projekty, ako aj rozšírenie skladu plynu Chiren v Bulharsku. Termínom podania ponúk na poskytnutie pôžičky bol 5. marec.

Cieľom expanzného projektu Chiren – ktorý podporuje aj EÚ ako PCI – je zvýšiť jeho navrhovanú kapacitu na 1 mld. m3 a zvýšiť rýchlosť vtláčania a čerpania až na 8 – 10 miliónov m3/deň. Jediný bulharský zásobník plynu má v súčasnosti kapacitu okolo 0,6 bm a rýchlosť vtláčania/čerpania 4 milióny m3/m.

Podľa Bulgartransgazu je Chiren „kľúčovým nástrojom“ pre fungovanie trhu s plynom v Bulharsku, uzavrel spglobal.com.