Berlín 19. septembra 2022 – Nemecký protimonopolný úrad schválil plány troch kľúčových nemeckých dovozcov plynu na koordináciu dodávok LNG do dvoch plávajúcich terminálov LNG s tým, že naliehavá potreba nových dodávok plynu preváži akékoľvek obavy z narušenia hospodárskej súťaže. Informoval o tom portál spglobal.com.

Foto: Uniper Energy

Bundeskartellamt vo vyhlásení z 15. septembra uviedol, že nemá žiadne obavy z narušenia hospodárskej súťaže v súvislosti so spôsobom, akým Uniper, RWE a EnBW/VNG v súčasnosti plánujú spolupracovať vo plánovaných plávajúcich LNG termináloch Wilhelmshaven a Brunsbüttel.

Tri uvedené spoločnosti podpísali v polovici augusta s nemeckým ministerstvom hospodárstva memorandum o porozumení o prevádzke dvoch FSRU a o dodávkach LNG do terminálov, aby sa zaručilo ich plné využitie. „Rýchle uvedenie terminálov LNG do prevádzky môže v relatívne krátkom čase vytvoriť naliehavo potrebné a ceny znižujúce dovozné kapacity,“ uviedol prezident Bundeskartellamtu Andreas Mundt. „Výhody pre spotrebiteľov s tým spojené prevažujú nad akýmikoľvek negatívnymi vplyvmi na hospodársku súťaž,“ dodal.

Nemecko – ktoré v súčasnosti nemá infraštruktúru na dovoz LNG – zrýchľuje práce na nasadení skladovacích a regasifikačných jednotiek vo Wilhelmshavene a Brunsbütteli, aby tak nahradilo stratené objemy ruského plynu po znížení ruských dodávok.

Gazprom začal znižovať dodávky do Nemecka cez plynovod Nord Stream 1 od polovice júna a ich následné úplné zastavenie na konci augusta prispelo k udržaniu európskych cien plynu na vysokých úrovniach.

Platts, súčasť S&P Global Commodity Insights, ohodnotila 26. augusta holandskú cenu TTF na najbližší mesiac na historické maximum 319,98 €/MWh. Vo štvrtok, 15. septembra, bola cena TTF na úrovni 212,25 €/MWh, a teda medziročne o 220 % vyššia.

Nemecko rozvíja celkovo päť štátom podporovaných projektov FSRU, pričom ako prvé by mali byť spustené do prevádzky a začať s prijmom nákladov LNG práve terminály vo Wilhelmshavene a Brunsbütteli.

Na základe memoranda o porozumení s ministerstvom hospodárstva bolo dohodnuté, že tieto dva terminály budú dočasne prevádzkovať Uniper a RWE, kým prevádzku neprevezme účelová spoločnosť.

Okrem Uniper a RWE mali za úlohu zabezpečiť dodávky LNG pre FSRU aj EnBW a jej dcérska spoločnosť VNG, pričom boli vypracované zodpovedajúce právne záväzné zmluvy.

Tieto tri spoločnosti budú na obmedzený čas do marca 2024 zodpovedné za dodávky LNG do dvoch FSRU.

Model do roku 2024

Terminály vo Wilhelmshavene a Brunsbütteli.budú mať kapacitu opätovného splyňovania až 12,5 bcm ročne a umožnia Nemecku po prvýkrát priamy prístup na globálny trh LNG.

Mundt uviedol, že dohoda o spolupráci pri dodávkach LNG je považovaná za mimoriadne dôležitú pre bezpečnosť dodávok plynu v Nemecku. „Za normálnych okolností by sa spolupráca medzi týmito tromi veľmi dôležitými dovozcami plynu a veľkoobchodníkmi – a najmä výhradné využitie dovozných kapacít na termináloch – musela posudzovať kritickejšie,“ povedal. „Dôležité pre nás bolo aj to, že plánovaný model operátora je spočiatku nastavený na obmedzené obdobie do marca 2024.“

Bundeskartellamt uviedol, že LNG budú dodávať tri spoločnosti na základe pevne stanovených kvót. „Zúčastnené spoločnosti budú pokračovať v obstarávaní LNG nezávisle od seba na svetovom trhu,“ uvádza sa v správe úradu. „Uvádzanie dovezeného plynu na trh sa bude tiež vykonávať samostatne,“ dodáva dokument.

Podľa úradu by sa malo vziať do úvahy aj to, že vytvorenie životaschopného modelu prístupu pre ďalších dovozcov plynu by si vyžadovalo určitý čas. „Komplexný prístupový model zahŕňajúci aj ďalších poskytovateľov nemusí zabezpečiť naliehavo potrebné maximálne využitie terminálov, aspoň nie v krátkodobom horizonte,“ zdôvodnil Bundeskartellamt.

Rokovania o znárodnení

Nemecká vláda medzitým pokračuje v rozhovoroch s Uniperom o možnosti prevzatia „významného“ väčšinového podielu v spoločnosti.

V júli nemecká vláda uviedla, že štát prevezme 30-percentný podiel v Uniperi a umožní, aby náklady na nákup plynu na nahradenie stratených ruských objemov boli od októbra prenesené na spotrebiteľov ako súčasť stabilizačného balíka. Keďže však ceny plynu v auguste opäť vzrástli, štát teraz uvažuje o vyššom podiele, 50 a viac percent.

Spoločnosť už má od štátu zabezpečených 13 miliárd eur úverových liniek, z ktorých väčšinu už vyčerpala. Minulý mesiac požiadala o väčšiu štátnu pomoc, čím sa účet za jej záchranu zvýšil na 19 miliárd eur.

Nemecká vláda je podľa agentúry Bloomberg rozhodnutá pokračovať v kapitálových injekciách, čo by mohlo podiel štátu zvýšiť nad 50 %. Diskutovať sa má aj o úplnom zoštátnení. Toto rozhodnutie však závisí aj od materskej fínskej spoločnosti Fortum. Nemecké ministerstvo hospodárstva o tejto otázke rokuje s Uniperom, Fortumom aj fínskou vládou, väčšinovým akcionárom Fortumu. „Chceme, aby diskusie boli úspešné, preto sa k nim nevyjadrujeme,“ uviedol hovorca ministerstva.

„Znárodnenie je jediné riešenie, kapitálové zdroje Uniperu sú úplne pod vodou. Matematicky vzaté, nie je nič iné, čo by sa dalo urobiť,“ povedal agentúre Reuters zdroj oboznámený s vecou. Štát prevezme viac ako 50 % podiel, pravdepodobne dokonca úplné vlastníctvo, uviedol zdroj s tým, že zostáva len málo alternatív.

Uniper v auguste oznámil, že za 1. polrok zaznamenal čistú stratu 12,3 miliardy eur, ku ktorej prispelo zvýšenie nákupu omnoho drahšieho plynu na spotovom trhu po tom, ako Rusko znížilo dodávky cez svoje plynovody v odvete za sankcie Západu uvalené za ruskú inváziu na Ukrajinu. „Uniper hral v posledných mesiacoch kľúčovú úlohu v stabilizácii dodávok plynu, a to za cenu miliardových strát po tom, ako Rusko obmedzilo dodávky suroviny,“ povedal v auguste generálny riaditeľ Uniperu Klaus-Dieter Maubach.

Zníženie ruských dodávok sa na celkovej strate podieľalo viac než 50 %, 2,7 miliardy eur predstavovali odpisy spojené so stopnutím plynovodu Nord Stream 2, na ktorého výstavbe sa Uniper finančne podieľal.

Spoločnosť zvažuje súdne konanie pred švédskym arbitrážnym súdom, kde by požadovala od Gazpromu odškodné v miliardách eur za neodôvodnené prerušenie dodávok plynu, povedali agentúre Reuters dvaja ľudia oboznámení s touto záležitosťou.

VNG požiadala o stabilizačné opatrenia aj z dôvodu vysokých nákladov na nákup plynu, ktorý má nahradiť stratené ruské objemy. Spoločnosť je tretím najväčším dovozcom a prevádzkovateľom zásobníkov plynu v Nemecku a bola nútená nakupovať náhradný plyn na trhu za vysoké ceny v dôsledku obmedzení dodávok ruského plynu.

Nemecká vláda tiež údajne zvažuje väčšinový podiel vo VNG, ako aj v obchodníkovi SEFE – predtým Gazprom Germania – ktorý je v súčasnosti pod správou nemeckého energetického regulátora.