Londýn 3. apríla 2023 – Európa smeruje do druhého štvrťroka – a kľúčovej letnej sezóny napĺňania plynových zásobníkov – v oveľa lepšom stave, než mnohí očakávali, so stále zdravými zásobami a relatívne silnými dodávkami LNG, vďaka čomu sa podľa analytikov S&P Global znížili obavy o energetické dodávky v Q2. Ceny v prípade plynu už podľa obchodníkov zrejme narazili na svoje aktuálne možné minimum, vzhľadom na potrebu napĺňania zásob na ďalšiu zimu či konkurenciu s Čínou o dodávky LNG. Medzi ďalšie faktory ovplyvňujúce cenový vývoj môže patriť aj dopyt z priemyslu či spoločný nákup plynu na úrovni EÚ.

Mierna  európska zima, dobre „načasovaná“ vzhľadom na stratu značného objemu ruského potrubného plynu – pomohla udržať dopyt na uzde. Ceny, hoci sú stále historicky vysoké, výrazne klesli z augustových rekordných úrovní, pričom dopyt po vtláčaní bude toto leto pravdepodobne relatívne utlmený vzhľadom na vysokú úroveň zásob na konci aktuálnej zimy v Európe.

Platts, súčasť S&P Global Commodity Insights, 30. marca ohodnotila referenčnú holandskú cenu TTF na mesiac dopredu na 43,28 eur/MWh, čo je výrazný pokles z historického maxima takmer 320 eur/MWh koncom augusta.

Členské štáty EÚ sú však naďalej zaviazané splniť povinné ciele plnenia zásobníkov a ceny možno budú musieť zostať vysoké, aby naďalej priťahovali náklady LNG. „Slabšie cenové prostredie v Európe od konca februára je ‚falošným komfortom‘ a maskuje hypercitlivú novú realitu pre európske trhy s plynom,“ povedal Alun Davies, senior riaditeľ S&P Global Commodity Insights. „Ceny plynu musia zostať dostatočne vysoké, aby udržali dodávky LNG do Európy a dostatočne obmedzili európsky dopyt, aby umožnili skladovaniu dosiahnuť cieľovú úroveň počas leta,“ dodal.

Obchodníci sa tiež domnievajú, že súčasná európska cena plynu by mohla byť minimom. „Nachádzame sa v rozhodujúcom období a nasledujúce týždne určia pohyb cien,“ povedal európsky obchodník. „Technicky sa zdá, že sme dosiahli dno.“

Ďalší obchodník so sídlom v EÚ uviedol, že aj keď ceny klesli, stále existuje riziko rastu. Zástancovia „medvedieho“ sentimentu podľa neho na trhu stále sú, ale „hibernujú“.

V druhom štvrťroku bude veľa závisieť od miery napĺňania zásobníkov v EÚ, ktoré boli k 28. marcu stále naplnené na 56 % kapacity. Členské štáty EÚ sú povinné dosiahnuť naplnenosť 90 % do 1. novembra.

Podľa predpovedí S&P Global by európske zásobníky mali byť do konca júna zaplnené na 67 %. Ak by došlo k snahe naplniť skladovacie priestory v rámci leta skôr ako neskôr, môže dôjsť k nedostatočnému dopytu po vtláčaní v treťom štvrťroku. Kľúčová bude aj úroveň dopytu v iných sektoroch, najmä v cenovo citlivom priemyselnom sektore, ktorý sa považuje za hlavnú oblasť spotreby.

S&P Global predpovedá, že celkový dopyt po plyne v EÚ 27 + Spojené kráľovstvo bude v druhom štvrťroku v priemere 799 miliónov m3/deň, čo je o 6 % menej v porovnaní s 848 miliónmi m3/d v 2. štvrťroku 2022.

Dodávky LNG do Európy počas leta budú tiež kľúčové, rovnako ako akýkoľvek nárast čínskeho spotového nákupu LNG, ktorý by mohol viesť k odkloneniu nákladu z európskych trhov. S&P Global v tejto súvislosti očakáva, že európsky dovoz LNG – aj keď je stále historicky vysoký – bude v druhom štvrťroku medziročne nižší v dôsledku pohodlnejšej situácie v zásobách a nižšieho dopytu.

V rámci úsilia EÚ o posilnenie bezpečnosti dodávok má byť do polovice apríla spustená jej nová platforma na agregáciu dopytu po plyne a jeho spoločný nákup AggregateEU, pričom prvá spoločná verejná súťaž na nákup bude nasledovať v máji.

Členské štáty EÚ musia na rok 2023 agregovať aspoň 15 % stanoveného cieľa 90 % uskladnenia EÚ, pričom minimálne 24 miliárd kubických metrov požiadaviek na plyn už bolo predložených platforme AggregateEU. Tento objem zahŕňa dodatočnú agregáciu dopytu po plyne aj z Ukrajiny, Moldavska a Srbska.

Spoločný nákup plynu však zostane dobrovoľný. Algoritmus párovania platformy sa bude formovať prostredníctvom série priebežných tendrov, zatiaľ čo dohody o nákupe plynu sa potom budú uzatvárať mimo platformy.

Po dohode môže EÚ vymenovať buď „ústredného kupujúceho“ alebo väčšieho kupujúceho, ktorý bude konať v mene menších, aby sa uľahčil proces spoločného nákupu.

Elektrina 

Ceny elektrickej energie v Európe vstupujú do druhého štvrťroka 2023 na najnižšej úrovni od leta 2021. Vzhľadom na slabý dopyt, nízke ceny surovín a rozširujúce sa OZE zatiaľ nič nenaznačuje opakovaniu minuloročnej volatility.

Podľa analytikov S&P Global sa predpokladá, že dopyt po elektrine v tomto štvrťroku medziročne klesne o 3,5 %, s iba miernym rizikom rastu v dôsledku neskorých ochladení alebo skorých vĺn horúčav. Rastúca veterná a solárna kapacita v kombinácii so zlepšenými vodnými podmienkami zníži v tomto období dopyt Európy po výrobe elektriny z fosílnych palív o 21 GW.

V rámci nich začali nové plynové jednotky vytláčať staršie uhoľné zdroje. Klesajúce ceny plynu a rastúce ceny uhlíka prispeli k návratu prechodu z uhlia na plyn, aj keď v obmedzenej miere.

Keďže Nemecko v apríli zatvorí svoje zvyšné tri reaktory, sektora sa ešte viac sústredí na dostupnosť francúzskych jadrových zdrojov, pričom podľa S&P Global prebiehajúce štrajky znižujú priemernú produkciu v druhom štvrťroku o 1,5 GW.

Z iných krajín stojí za zmienku očakávané spustenie komerčnej prevádzky fínskeho reaktora Olkiluoto-3 s výkonom 1,6 GW.

Vplyv európskeho solárneho boomu s viac ako 40 GW pridanými v minulom roku – s lídrami Nemeckom a Španielskom – by sa mohol prejaviť aj v zrýchlení cenového poklesu v druhom štvrťroku. S&P Global predpovedá, že solárna energia na 10 európskych trhoch bude v Q2 zodpovedať priemernej produkcii plynu.

Francúzsko by sa  malo vrátiť k statusu čistého exportéra elektriny vďaka kombinácii slabého domáceho dopytu a relatívne zlepšenej jadrovej produkcii, a to aj napriek štrajkom a následným oneskoreniam údržby.

Zopakovanie minuloročného vývozu z Británie a Pyrenejského poloostrova sa zdá byť nepravdepodobné vzhľadom na oveľa menšie rozdiely v plynových uzloch, ktoré eliminujú výhodu Španielska s jeho cenovým stropom na plyn pre výrobu elektriny.

Zatiaľ čo jarné fundamenty sa zdajú byť vo všeobecnosti medvedie, neskôr v lete by sa mohli pri cenách elektriny objaviť ďalšie býčie faktory, povedal Glenn Rickson, vedúci európskej analýzy moci S&P Global. Považuje za ne ďalšie horúce a suché leto, riziká spojené s francúzskym jadrovým výkonom či nízky stav snehovej pokrývky v Alpách a súvisiace obavy o výkon hydroelektrární. 

Scenár letného záťažového testu za predpokladu vlny horúčav by zvýšil priemerný letný dopyt (apríl až september) o 3 % a viedol by k dodatočnej výrobe elektriny z plynu a uhlia o 18 GW.

To by mohlo v auguste viesť k zvýšeniu ceny elektrickej energie pri základnom zaťažení až o 15 eur/MWh, povedal Rickson.

Uhlík

Je pravdepodobné, že európske ceny uhlíka zostanú volatilné aj v druhom štvrťroku 2023, pričom trh bude obzvlášť citlivý na vzostupné technické faktory vyvážené obavami o globálnu ekonomiku.

Povolenky v rámci systému obchodovania s emisiami EÚ v prvom štvrťroku oscilovali medzi 83 – 101 eur/mt CO2, pričom ceny pravdepodobne zostanú v podobnom rozmedzí aj v druhom štvrťroku.

Zvýšený záujem investorov a stabilný ročný dopyt po dodržiavaní predpisov budú podľa analytikov vyvážené makroekonomickými obavami a rýchlejším prechodom z uhlia na plyn pri výrobe elektriny. Je tiež pravdepodobné, že ceny v bezprostrednom horizonte získajú určitú podporu z mierne vyšších cien plynu a elektriny v Európe.

EK na tretí štvrťrok – od júla – potvrdila aukcie kvót v rámci dohody REPowerEU, čo môže spôsobiť určitý tlak na ceny, keďže na trh príde viac povoleniek. „Z nášho pohľadu na ceny EUA môžu nižšie než očakávané aukčné objemy v roku 2023 udržať mesačné priemerné ceny vyššie ako naša súčasná predpoveď v tomto roku, ale stále očakávame medvedí trend v 2. štvrťroku, keďže sa účastníci trhu pripravujú na zvýšenie mesačného objemu aukcií od júla,“ uviedol globálny uhlíkový analytik S&P Michael Evans.