Washington 8. novembra 2023 – Spojené štáty americké sa v priebehu posledných rokov stali najväčším producentom zemného plynu a zároveň jedným z troch najväčších exportérov skvapalneného zemného plynu. Napriek rastúcej produkcii a zvyšujúcemu sa dopytu však ďalší rozvoj sektora v USA ohrozuje nedostatok potrebnej infraštruktúry, teda plynovodov. Téme sa venoval portál oilprice.com.

Americká „bridlicová revolúcia“ po roku 2008, zahŕňajúca kombináciu hydraulického štiepenia a horizontálneho vŕtania, umožnila Spojeným štátom výrazne zvýšiť produkciu ropy a zemného plynu, najmä z bridlicových formácií a zvrátiť dekády trvajúci úpadok ťažby plynu.

EIA očakáva rast produkcie aj dopytu

Úrad pre energetické informácie (EIA) vo svojom krátkodobom energetickom výhľade z októbra prezentovala očakávanie, že produkcia a dopyt po zemnom plyne v USA vzrastú v roku 2023 na rekordné maximá.

Produkcia suchého plynu má vzrásť na 103,72 miliárd kubických stôp za deň (bcfd) v roku 2023 a 105,13 bcfd v roku 2024 z rekordných 99,60 bcfd v roku 2022.

Úrad tiež očakáva, že domáca spotreba plynu vzrastie z rekordných 88,46 bcfd v roku 2022 na 89,17 bcfd v roku 2023. Ak by sa tak stalo, rok 2024 by bol prvým, keď produkcia rástla štyri roky po sebe od roku 2015 a rok 2023 by predstavoval prvý nárast dopytu tri po sebe nasledujúce roky od roku 2016.

Oilprice.com však upozorňuje, že infraštruktúra potrebná na privedenie plynu od výrobcu k spotrebiteľovi však zaostáva za rastúcim dopytom. Dôvod: politická opozícia, ktorá by podľa plynárenského sektora mohla mať negatívny vplyv na americkú ekonomiku.

Čerstvá akvizícia

Čerstvým príkladom amerického nedostatku v oblasti potrubnej infraštruktúry je vyhlásenie tamojšieho prevádzkovateľa plynovodov Kinder Morgan z pondelka, podľa ktorého akvizíciou získa plynovody spoločnosti NextEra Energy Partners v južnom Texase za 1,82 miliardy dolárov.

Portfólio texaských plynovodov NextEra Energy Partners, STX Midstream, pozostáva najmä zo siedmich potrubí, ktoré dodávajú zemný plyn Mexiku a výrobcom elektriny a samosprávam v južnom Texase. Potrubia majú spolu prepravnú kapacitu 4,9 miliardy kubických stôp za deň.

Predajná cena predstavuje asi 10-násobok odhadovaného základného upraveného zisku za kalendárny rok 2023 pre portfólio texaských plynovodov, uviedol NEP.

Ohlásená akvizícia odráža tohtoročnú zvýšenú konsolidáciu biznisu v oblasti ropovodov a plynovodov, keďže produkcia v USA rastie a pretrvávajúce problémy súvisiace s povoleniami pre nové potrubia zvýšili hodnotu existujúcich prevádzkovateľov.

Varujúce hlasy z priemyslu

Vedúci predstaviteľ spoločnosti Williams, ktorá je veľkým prepravcom zemného plynu minulý mesiac pre Energy Intelligence povedal, že regulačné pravidlá potláčajú nevyhnutné rozširovanie národnej plynovodnej siete. A nebol jediný, konštatuje oilprice.com. Prezidentka Potential Gas Committee Kristin Carterová poznamenala, že ide najmä o dostupnosť plynovodov, ktorými sa komodita dostáva z nálezísk bridlicového plynu. „Toho je toho len toľko, koľko môžu dostať na trh bez ďalšej infraštruktúry. Takže z tohto dôvodu môžeme mať neaktívne studne,“ uviedla Carterová.

Sektor sa už roky sťažuje na prekážky, ktoré sa stavajú do cesty novým plynovodom, keďže Bidenova administratíva sa od začiatku svojho úradovania netajila tým, že nemá rada uhľovodíkový priemysel, a vlády niektorých federálnych štátov znásobili úsilie znížiť svoju závislosť od ropy a plynu, čím riskujú vlastnú energetickú bezpečnosť.

Notoricky známym prípadom bol plynovod Northeast Supply Enhancement spoločnosti Williams, ktorý guvernér New Yorku Andrew Cuomo zastavil v roku 2020 s odvolaním sa na obavy z klimatických zmien. Následne, distribučná spoločnosť National Grid pôsobiaca v oblasti, kde by plynovod prechádzal, uvalila moratórium na nové prípojky z dôvodu nedostatočných dodávok. National Grid uviedla, že nový plynovod bol kľúčový na zabezpečenie dodávok. Cuomo v reakcii povedal National Grid, aby si našla plyn alebo príde o licenciu.

Navyše, v súčasnosti, keď niektoré mestá a štáty hovoria o zákaze plynových sporákov alebo ho dokonca zavádzajú, sa náročná situácia stala pre plynárenský priemysel ešte viac problematickou. A nielen to, stala sa viac problematickou pre ekonomiku USA ako takú.

„Priemyselný svet, ktorý si teraz užívame, je vážne ohrozený pre súdne spory, odmietnutia a hnutia za zrušenie energetickej infraštruktúry a modernej spoločnosti. Došla nám flexibilita,“ povedal generálny riaditeľ EQT, najväčšieho producenta zemného plynu v USA, Toby Rice, pre Financial Times.

Zdôraznil, že z bridlicovej oblasti v USA je ešte potrebné vyťažiť veľa zemného plynu, ale nedostatok plynovodov tento rast produkcie ohrozuje. Tieto vyhlásenia reflektujú aj Riceove predchádzajúce vyjadrenia, že kapacita plynovodov v Apalačskej panve „narazila do múru“ z dôvodu odporu environmentalistov, čo viedlo k pozastaveniu projektov nových plynovodov.

Nesúlad medzi dopytom po plyne a infraštruktúrou potrebnou na jeho prepravu od výrobcu k spotrebiteľovi by sa mohol stať problémom pre ekonomiku krajiny, poznamenal oilprice.com s tým, že nedávnym a celkom výrečným príkladom dôležitosti dostatočných dodávok plynu pre veľkú ekonomiku s veľkým priemyselným sektorom je Nemecko.

Navyše, tento nesúlad by sa mohol stať aj medzinárodným problémom. Ak totiž bude nedostatok potrubí pretrvávať, celá dodatočná exportná kapacita LNG Spojených štátov sa nemusí zhmotniť pre nedostatok dostatočnej dodávky vstupného plynu. A to by mohlo znamenať problém pre oveľa viac krajín ako len pre USA.

Spoločnosť East Daley Capital v tejto súvislosti predpokladá, že export LNG z USA sa do roku 2030 zdvojnásobí na 26 miliárd kubických stôp denne. Wood Mackenzie zas očakáva, že exportéri LNG v USA do roku 2030 potenciálne pridajú 70 až 190 miliónov ton ročne, čo predstavuje obrovské množstvo paliva. To musí odniekiaľ prísť, a to potrubím. Ak takéto potrubia neexistujú, dodatočná kapacita sa nikdy nemusí stať realitou, upozornil oilprice.com.

Špeciálny zákon

Na ilustráciu náročného prostredia, v ktorom dodávatelia plynu pôsobia, Rice poukázal na prípad Mountain Valley Pipeline. Zasiahnutý radom oneskorení pre odpor ochrancov životného prostredia plynovod konečne získal potrebné povolenia na výstavbu.

Aby sa tak stalo, bol v Kongrese schválený špeciálny zákon po tom, ako senátor Joe Manchin zasiahol v jeho prospech. Podľa Ricea by však potreba špeciálneho zákona na vybudovanie jediného potrubia „mala ľudí znepokojiť“. Rice zašiel ešte ďalej, keď vyhlásil, že niektoré časti USA sa môžu ocitnúť v situácii nedostatku podobnej tej, ktorú Európa zažila minulý rok.

Čo však robí situáciu v USA oveľa frustrujúcejšou, je to, že má domáce dodávky plynu, zatiaľ čo Európa nie, čo ju robí trvalo závislou od externých dodávateľov. USA majú plyn a spoločnosti na to, aby ho ťažili. Všetko, čo potrebuje, sú ďalšie potrubia, ktoré odvedú plyn z vrtu spotrebiteľom, ktorí ho potrebujú. A ešte dlho ho budú potrebovať. Stačí sa pozrieť na Európu, uzavrel oilprice.com.