Bratislava 25.novembra 2019- Slovensko môže efektívne znižovať emisie skleníkových plynov aj s nižším podielom obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Pre slovgas.sk to povedal štátny tajomník Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR Norbert Kurilla.  „EÚ má tri piliere dekarbonizácie, znižovanie emisií skleníkových plynov, zvyšovanie podielu obnoviteľných zdrojov na produkcií elektrickej energie a energetická efektívnosť. My to vnímame z pohľadu nákladovej efektívnosti, preto znižovať efektívne emisie skleníkových plynov možno aj s nižším podielom OZE. Som veľký fanúšik OZE, ale pre nás je ultimatívne znižovanie emisií, napríklad rozvojom jadrovej energetiky a aj zemný plyn bude mať svoju úlohu v tejto transformácií,“ vysvetlil Kurilla.

Zemný zohrá úlohu v procese dekarbonizácie slovenskej ekonomiky, najmä vďaka produkcií nízkeho množstva emisií skleníkových plynov. Vidíme pre plyn veľkú úlohu v strednodobom horizonte, v najbližších 10-20 a možno až 30 rokov. Na Slovensku má veľký priestor pri centrálnom zásobovaní teplom. Mnohé štátne teplárne používajú ako palivo uhlie a zemný plyn bude vhodnou náhradnou alternatívou. Plyn je využiteľný aj v nákladnej doprave, pri zvyšovaní energetickej efektívnosti budov a určite aj v priemysle. Potenciál je značný a slovenská ekonomika ho dokáže využiť,“ dodal Kurilla.

Zemný plyn má svoje miesto aj pri znižovaní znečistenia ovzdušia na Slovensku od jemných prachových častíc. Znečistené ovzdušie spôsobuje respiračné a kardiovaskulárne ochorenia a prispieva k najčastejším príčinám predčasných úmrtí. Na Slovensku sa to ročne týka takmer päť tisíc ľudí, v rámci EÚ je to až 400.000 predčasných úmrtí. Aj o úlohe zemného plynu pri vyčistení ovzdušia sa bude diskutovať na konferencií Clean Air Forum v Bratislave, ktorú organizuje Európska komisia v spolupráci s MŽP SR 28. a 29. novembra.