Brusel 29. septembra 2022 – Veľké zásahy do trhu s plynom so sebou prinášajú riziká. Cenový strop by mohol poškodiť schopnosť Európy nakupovať plyn na svetových trhoch. Vo svojom neoficiálnom dokumente zaslanom v stredu (28. 9.) členským štátom to tvrdí Európska komisia. O dokumente informoval portál euractiv.com.

Pätnásť krajín EÚ – Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Francúzsko, Grécko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Malta, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Španielsko – tento týždeň vyzvalo Brusel, aby predložil návrhy na obmedzenie cien všetkého dovážaného plynu na mimoriadne zasadnutie ministrov energetiky v piatok (30. septembra).

Neoficiálny dokument zaslaný krajinám EÚ predstavil možné nápady, Európska komisia v ňom však súčasne varuje, že obmedzenie veľkoobchodnej ceny plynu by mohlo poškodiť schopnosť Európy nakupovať plyn na svetových trhoch, bolo by mimoriadne nákladné a zredukovalo by stimuly na znižovanie dopytu.

„Stanovenie vhodnej úrovne stropu by bolo náročné vzhľadom na dynamiku vnútorného a globálneho trhu a nesie so sebou riziká z hľadiska bezpečnosti dodávok,“ píše sa v dokumente. „Okrem toho riziko vyvolania prerušenia dodávok z tretích krajín je vyššie pri všeobecnom veľkoobchodnom cenovom strope ako pri cenovom strope na dovoz cez plynovody,“ pokračuje EK.

Možnosti intervencie

Brusel v neoficiálnom dokumente uvádza niekoľko možností na riešenie vysokých cien plynu. Opäť sa zasadzuje za obmedzenie dovozu ruského plynu, ktorý v súčasnosti predstavuje 9 % dodávok do EÚ, pričom tvrdí, že Rusko „stále ťaží z vysokých cien“. Limit by obmedzil príjmy Kremľa z energií a znížil jeho schopnosť financovať vojnu na Ukrajine.

Krajiny EÚ, najmä tie v strednej a východnej Európe, stále silne závislé od tokov ruského plynu, sú proti takémuto opatreniu, pretože sa obávajú, že by viedlo k úplnému zatvoreniu „kohútikov“ zo strany Ruska. Tvrdia, že je tiež otázne, nakoľko by bolo efektívne, vzhľadom na fakt, že Rusko už znížilo dodávky do Európy o 80 %.

Iné krajiny namietajú, že ide skôr o sankciu ako o núdzové opatrenie a museli by s tým súhlasiť všetky štáty EÚ. To by mohlo viesť niektoré z nich, najmä Maďarsko, k pokusu o jeho zablokovanie.

EK súčasne tvrdí, že je pripravená diskutovať o vytvorení dočasného rámca EÚ na obmedzenie vplyvu vysokých cien plynu na ceny elektriny. Jedným z možných riešení by mohlo byť obmedzenie ceny výroby elektriny „na úroveň, ktorá pomáha znižovať ceny elektriny bez toho, aby to viedlo k celkovému zvýšeniu spotreby plynu“. Rozdiel medzi skutočnými nákladmi a spotrebiteľskými účtami by pokryl elektrizačný systém krajín EÚ.

Riešenie by sa podobalo súčasnému cenovému stropu v Španielsku a Portugalsku. Hoci je toto opatrenie prospešné pre spotrebiteľov, podľa euractiv.com je problematické, pretože stimuluje spotrebu plynu.

Ďalšie nápady EK zahŕňajú spoluprácu so „spoľahlivými dodávateľskými partnermi“ s cieľom dosiahnuť „spoločné porozumenie“ pri znižovaní cien a nový „LNG benchmark založený na transakciách“, ktorý by mal podporiť presnejšie stanovovanie cien.

Problémy s veľkoobchodným cenovým stropom

S veľkoobchodným cenovým stropom je veľa problémov vrátane zasahovanie do zmluvných vzťahov s tretími stranami a deštrukciu súčasných trhových stimulov, ktoré posielajú plyn do krajín s obmedzenými dodávkami, upozornil Brusel členské krajiny.

Ak by toto opatrenie fungovalo, vyžadovalo by si vytvorenie orgánu na úrovni EÚ, ktorý by nahradil fungovanie trhu a zabezpečilo posielanie plynu do lokalít s obmedzenými dodávkami.

Cenový strop by tiež odstránil finančný stimul pre spotrebiteľov na znižovanie spotreby, takže by musel existovať „výrazne drastickejší“ rámec znižovania dopytu vrátane obmedzovania, s cieľom riešiť nárast dopytu v dôsledku nižšej ceny.

EÚ by tiež musela nájsť „významné finančné zdroje“ na prilákanie plynu do Európy, ak by globálne ceny plynu boli vyššie ako cenový strop, píše sa podľa euractiv.com v dokumente EK.