Brusel 1. januára 2022 – Európska komisia navrhne zaradenie zemného plynu a jadrovej energie do taxonómie udržateľných financií. Vyplýva to z návrhu, ktorý mali k dispozícii denník Financial Times a agentúra Reuters. Výroba elektriny z plynu a jadra by bola označená ako zelená na základe toho, že ide o „prechodné“ činnosti – teda také, ktoré nie sú plne udržateľné, ale ktorých emisie sú nižšie ako priemer v odvetví a počas prechodu na čistú energiu nespôsobia „zablokovanie“ v znečisťujúcich aktívach.

Pri zemnom plyne návrh stanovuje kritéria pre aktivity v oblastiach výroby elektriny, vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla a výroby tepla v systémoch centrálneho zásobovania teplom.

Podľa návrhu by museli splniť emisný prah 100g CO2e/kWh počas životného cyklu alebo alternatívny prístup pre zdroje, ktorým bude vydané stavebné povolenie do konca roku 2030. Pri alternatívnom prístupe musia nové zdroje splniť emisný prah 270g CO2e/kWh priamych emisií na výstupe energie alebo v prípade výroby elektriny splniť ročný uhlíkový rozpočet 550kg CO2e/kW, pričom v oboch prípadoch musia nové zdroje nahradiť existujúce zariadenie spaľujúce tuhé alebo tekuté fosílne palivá a postupne integrovať rastúce percento obnoviteľných alebo nízkouhlíkových plynov. Konkrétne, do roku 2026 30% , do roku 2030 55% a do roku 2035 100%. mali by tiež viesť k úspore energií najmenej o 55% na kWh na výstupe energie.

Jadrová energia by sa mala považovať za trvalo udržateľnú ekonomickú činnosť, ak sa jej toxický odpad dá správne zneškodniť a nespôsobí významné poškodenie životného prostredia. Nové jadrové elektrárne môžu byť považované za zelené v prípade stavebných povolení udelených do roku 2045.

„Pri zohľadnení vedeckých odporúčaní a súčasného technologického pokroku, ako aj rôznych prechodných výziev v jednotlivých členských štátoch sa Komisia domnieva, že zemný plyn a jadrová energia zohrávajú úlohu ako prostriedky na uľahčenie prechodu k budúcnosti založenej prevažne na obnoviteľných zdrojoch,“ uviedla Komisia vo vyhlásení a dodala, že konzultácie o návrhu sa začali v piatok 31. decembra.

Na pomoc štátom s rôznym energetickým zázemím pri prechode „za určitých podmienok môžu dávať zmysel riešenia, ktoré na prvý pohľad nevyzerajú „zeleno“, povedal zdroj z Komisie pre agentúru Reuters s tým, že zemný plyn a jadro budú podliehať prísnym podmienkam.

Očakáva sa, že exekutíva EÚ definitívne predloží svoj návrh o zahrnutí projektov v oblasti plynu a jadrovej energie taxonómie trvalo udržateľného financovania v januári.

Krajiny EÚ a skupina odborných poradcov Komisie preskúmajú predložený návrh, ktorý sa môže zmeniť ešte pred jeho zverejnením koncom januára. Po zverejnení ho môže vetovať väčšina členských štátov alebo Európsky parlament.