Brusel 18. októbra 2021 – Európska komisia nenavrhne zákaz plynových domových kotlov „zo dňa na deň“, pretože rozdiely v energetickom mixe medzi členskými štátmi EÚ sú príliš veľké na to, aby sa dalo použiť univerzálne riešenie. Podľa portálu euractiv.com to povedala riaditeľka energetického direktoriátu Európskej komisie Paula Pinhová.

Pripustila, že prípadné zavedenie regulácií zo strany EK, ktoré by vytlačili plynové kotly podobne ako spaľovacie motory v automobilovom sektore, je náročné.

Exekutíva EÚ na jednej strane zaviedla požiadavky v rámci rôznych politických programov „s cieľom zaistiť postupné vyraďovanie plynových kotlov“, uviedla Pinhová na webinári Európskeho parlamentu. „Musíme sa však pozrieť aj na to, aká je pozícia jednotlivých členských štátov,“ dodala s tým, že niektoré krajiny EÚ sú z hľadiska dekarbonizácie oveľa vyspelejšie než ostatné. To znamená, že plynové kotly sa v niektorých krajinách pravdepodobne udržia dlhšie ako v iných, povedala Pinhová.

„Uvedomujeme si, že sa to nemôže stať zo dňa na deň zákazom. V zásade je teda myšlienkou umožniť postupné vyraďovanie a dávať peniaze EÚ na obnovu EÚ iba tam, kde dokážeme zabezpečiť efektívne a udržateľné vykurovanie,“ povedala. „Ale nejsť cestou radikálneho riešenia jednoducho zakazujúceho technológiu, ktorá je stále veľmi rozšírená a stále je realitou v mnohých domácnostiach,“ dodala.

Postoj Komisie tak bude podľa euractiv.com sklamaním pre environmentálne skupiny, ktoré exekutívu vyzvali, aby od roku 2025 zakázala predaj nových plynových kotlov v súlade s odporúčaniami Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA). Tá tvrdí, že ak má svet dosiahnuť čisté nulové emisie do polovice storočia, je potrebné celosvetovo zastaviť predaj nových kotlov na fosílne palivá. Zákaz by platil od roku 2025 „okrem prípadov, keď sú kotly kompatibilné s vodíkom,“ dodala IEA.

Úplný zákaz plynových kotlov by však bol podľa zmlúv EÚ pravdepodobne nezákonný, tvrdí Alix Chambrisová, viceprezidentka pre globálne verejné záležitosti v spoločnosti Viessmann, nemeckom výrobcovi vykurovacích, priemyselných a chladiacich systémov.

„Je to jednoduché – je to v rozpore so Zmluvou o fungovaní EÚ, pretože by išlo o porušenie slobody členských štátov rozhodovať o svojom energetickom mixe,“ ozrejmila. Európska komisia však podľa nej môže zaviesť normy ekodizajnu, aby zabezpečila, že plynové kotly sú schopné zvládnuť rastúci podiel zelených plynov, ako je obnoviteľný vodík, povedala.

„Otázkou teda nie je odstavenie plynových kotlov, ale ich postupná redukcia,“ zdôraznila Chambrisová. „Plynové kotly môžu fungovať na zelené plyny,“ dodala s tým, že problémom je napríklad ich dostupnosť. Nemecká spoločnosť tvrdí, že podporuje s návrhom IEA na zákaz výroby kotlov na fosílne plyny od roku 2025, keďže je podľa nej blízky jej návrhom pre ekodizajn, týkajúcich sa povinnej kompatibility nových kotlov s vodíkom.

Viessmann sa venuje aj produkcii tepelných čerpadiel, domácich batérií, solárnych panelov a hybridných systémov a očakáva, že elektrifikácia a zavádzanie tepelných čerpadiel budú v nadchádzajúcich desaťročiach hlavným motorom dekarbonizácie v stavebnom sektore.

Chambrisová však poukázala na štúdiu Frontier Economics, podľa ktorej elektrifikácia nebude postačovať na splnenie potrieb Európy v oblasti vykurovania vo všetkých ročných obdobiach, a najmä počas špičkového zimného dopytu.

„Otázka sezónnosti špičkového zaťaženia dopytu po vykurovaní je nová téma, zaslúži si oveľa väčšiu pozornosť a viac výskumu,“ zdôraznila. Štúdia „jasne ukazuje, že na optimalizáciu energetického systému potrebujeme malý podiel plynu na vykurovanie,“ povedala. „Otázka pre mňa teda nie je, či potrebujeme plyn na vykurovanie, ale koľko,“ dodala.

Pinhová povedala, že „pokiaľ ide o technológie, zjavne neexistuje žiadna strieborná guľka. Potrebujeme kombináciu technológií a každá z nich bude hrať svoju úlohu v závislosti od národných špecifík a toho, kde sa nachádzame v procese prechodu,“ uzavrela.

Foto: viessmann.co.uk