Brusel 21. apríla 2021 – Európska komisia v stredu zverejnila dlho očakávanú zelenú taxonómiu, systém klasifikácie ekologických investícií v odvetviach od priemyslu po dopravu. Odložila však rozhodnutia o tom, či označiť investície do elektrární na zemný plyn a jadrovej energie za zelené. Osem krajín Európskej únie vrátane Slovenska s týmto odďaľovaním nesúhlasí. Informuje o tom agentúra Reuters.

Komisia uviedla, že sa bude zaoberať zemným plynom v rámci druhého súboru kritérií, ktoré majú byť predložené neskôr v tomto roku. Jadrová energia sa tiež prehodnocuje osobitne.

Pravidlá týkajúce sa týchto otázok boli predmetom lobovania zo strany vlád a priemyslu. Odborní poradcovia EÚ a zvyčajne bohatšie západné a severské štáty EÚ namietajú, že zemný plyn by ako fosílne palivo nemal byť zaradený do zelenej taxonómie. Naopak, krajiny strednej a východnej Európy žiadajú podporu zemného plynu, ktorý im môže pomôcť s odklonom od viac znečisťujúceho uhlia.

Osem z nich vrátane Slovenska vyjadrilo svoj nesúhlas s odďaľovaním rozhodnutia o zaradení plynových elektrární a jadrovej energie medzi „zelené“ investície podľa pravidiel pripravovanej taxonómie. V utorňajšom (20. 4.) liste predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej krajiny súčasne žiadali, aby EK taxonómiu udržateľného financovania zverejnila až vtedy, keď sa bude vyjadrovať ku všetkým energetickým technológiám. 

„Aj keď to bude mať za následok oneskorenie pri prijímaní právnych predpisov, cieľ mať dobré a ambiciózne pravidlá pre všetky príslušné technológie a zdroje energie stojí za to,“ uvádza sa v liste, ktorý podľa agentúry Reuters podpísali predsedovia vlád Poľska, Maďarska, Bulharska, Malty, Rumunska, Slovenska a prezident Cypru.

V dnes zverejnenom systéme EK predstavila kritériá pre „zelené“ investície v sektoroch renovácie budov, výroby cementu, ocele a batérií.

„Taxonómia udržateľného financovania“ predstavuje komplexný zoznam hospodárskych činností a pravidiel, ktoré musia spĺňať, aby mohli byť považované za ekologické. Od budúceho roku bude rozhodovať o tom, ktoré činnosti možno označiť ako udržateľnú investíciu v EÚ.

Na získanie označenia udržateľnosti musí činnosť podstatným spôsobom prispievať k jednému zo šiestich environmentálnych cieľov a nesmie prekážať ďalším piatim. Pravidlá zverejnené v stredu sa týkajú dvoch z týchto šiestich cieľov – boja proti zmene podnebia a prispôsobenia sa jej dopadom.

Pravidlá sa budú uplatňovať, pokiaľ nebudú blokované väčšinou krajín EÚ alebo Európskym parlamentom, čo sa podľa Reuters nepovažuje za pravdepodobné.