Brusel 9. novembra 2020 – Fosílne palivá by nemali byť vylúčené z financovania v rámci mechanizmov Fondu obnovy. Tvrdí to portál euractiv.com s odvolaním sa na znenie konečnej dohody najväčších frakcií Európskeho parlamentu, z ktorej bol odstránený zoznam vopred vylúčených projektov navrhnutý pred mesiacom výborom pre životné prostredie.

Dojednaný návrh vypracovali najdôležitejšie politické zoskupenia EP vrátane stredopravej Európskej ľudovej strany, centristov z Obnovy Európy a socialistov.

„Ostatné politické skupiny chceli vytvoriť zoznam typov projektov, ktoré by boli od začiatku vylúčené z financovania prostredníctvom tohto mechanizmu,“ napísal na svojej webovej stránke rumunský poslanec a spravodajca pre tento návrh Siegfreid Muresan.

„Chceli výslovný zákaz financovania investícií do fosílnych palív vrátane zemného plynu. Dokázali sme sa vyhnúť takémuto zoznamu, najmä preto, že pre Rumunsko plyn, založený na moderných technológiách, predstavuje menej znečisťujúcu palivovú alternatívu, ktorú je možné použiť pri prechode na zelené hospodárstvo,“ dodal.

Zoznam vylúčených projektov, o ktorom minulý mesiac hlasoval parlamentný výbor pre životné prostredie, podľa euractiv.com stanovil, že prostriedky z fondu obnovy v celkovej výške 750 miliárd eur určené na pomoc členským štátom na zotavenie sa z koronavírusovej krízy nebudú smerovať na projekty fosílnych palív vrátane zemného plynu.

Po schválení vo výbore pre životné prostredie jeho predseda Pascal Canfin tento krok privítal s tým, že „pripravuje cestu k skutočnému ozdraveniu“ a vyjadril odhodlanie presadiť toto rozhodnutie aj v pléne EP.

Podľa zmeneného a doplneného návrhu budú financované projekty stále musieť byť v súlade so zásadou „do no significant harm“ (zásadného nepoškodzovania), plyn však v súčasnom návrhu nie je propagovaný, ale ani vylúčený.

„Skutočnosť, že text nespomína projekty zamerané na plyn a fosílne palivá, spolu s princípom „do no significant harm“, ukazuje jasný záväzok Obnovy Európy k cieľom v oblasti klímy a životného prostredia,“ uviedol spravodajca z centristickej skupiny Dragoș Pîslaru.

V septembri EP hlasoval v prospech financovania plynárenských projektov z Fondu spravodlivej transformácie zameraného na podporu európskych regiónov závislých od fosílnych palív pri ich prechode na nízkouhlíkové hospodárstvo pri súčasnom obmedzení hospodárskych a sociálnych dosahov.

Zelení poslanci a Canfin (Obnova Európy) sa podľa euractiv.com pokúsili presadiť vylúčenie fosílnych palív z fondu, pri konečnom hlasovaní v pléne však neuspeli. V snahe zabrániť opakovaniu tohto scenára podpísalo 114 poslancov z viacerých strán list, v ktorom požaduje zákaz financovania plynárenských projektov z prostriedkov EÚ.

Nové znenie dohody požaduje vynaloženie 40 % balíka na obnovu na biodiverzitu a podnebie, ako aj novú metodiku na sledovanie výdavkov. “Každý Plán obnovy a odolnosti členských štátov sa bude musieť zaviazať a byť schopný preukázať, že najmenej 40 % prostriedkov na reformy a investície je určených na podnebie a biodiverzitu,“ uviedol Pîslaru.

„V rámci nášho návrhu žiadame Komisiu, aby navrhla citlivejšiu a presnejšiu metodiku sledovania, ako je tá, ktorú máme dnes,“ dodal s tým, že členské štáty EÚ budú musieť preukázať súlad so zásadou „do no significant harm“ v celom svojom pláne, ak chcú využiť európske financie.

Ak bude dohoda v pondelok schválená, bude oznámená na začiatku stredajšieho plenárneho zasadnutia. Ak väčšina nebude mať námietky, nariadenie sa bude považovať za prijaté vo štvrtok, uzavrel euractiv.com.