Berlín 10. januára 2023 – Dohoda členských krajín Európskej únie o zastropovaní cien plynu sa po niekoľkomesačných náročných rokovaniach 19. decembra minulého roku stala realitou. Medzi najaktívnejších a najdlhšie odolávajúcich odporcov tohto opatrenia patrilo Nemecko. Po mesiacoch odporu však Berlín napokon s dohodou o obmedzení cien dovážaného plynu súhlasil. Podľa zistení portálu euractiv.com svoj súhlas podmienil núdzovými opatreniami na podporu rozšírenia vlastnej elektrickej siete a urýchlenie zavádzania obnoviteľných energií.

Najväčšia ekonomika EÚ dlho odolávala navrhovanému stropu cien plynu v EÚ, ktorý naliehavo presadzovala koalícia 15 európskych krajín. Nemecko, ktoré minulý rok, po začatí vojny na Ukrajine, prišlo o dodávky lacného ruského plynu, sa obávalo, že cenový strop obmedzí schopnosť nemeckých spoločností nájsť alternatívne dodávky na svetovom trhu s plynom. Argumentovalo aj hrozbou zvýšenia spotreby a požadovalo silné záruky, že strop bude deaktivovaný v prípade, že bude spôsobovať nežiaduce problémy pre trh.

Berlín namiesto toho požadoval, aby Európska únia financovala prieskum „nových plynových polí“ mimo svojho územia a urýchlila zavádzanie obnoviteľných energií. Keď sa ukázalo, že financovanie nových projektov v oblasti zemného plynu nemá šancu na úspech, kancelár Olaf Scholz nakoniec ustúpil tlaku a súhlasil s cenovým stropom na dovážaný plyn v EÚ.

Urýchlenie zavádzania OZE

Výmenou však dostal aj niektoré ústupky. Okrem toho, že sa 27 ministrov energetiky členských krajín na decembrovej Rade pre energetiku dohodlo na cenovom strope, schválili aj návrh Európskej komisie na urýchlenie zavádzania obnoviteľných energií. Práve na žiadosť Nemecka boli energetické siete zahrnuté aj do revidovaných pravidiel EÚ pre núdzové povoľovanie.

Podľa článku 6 prijatého nariadenia môžu členské štáty EÚ „vyňať projekty obnoviteľnej energie, ako aj projekty skladovania energie a projekty elektrickej siete, ktoré sú potrebné na integráciu obnoviteľnej energie do elektrizačnej sústavy, z hodnotenia vplyvov na životné prostredie“, ktoré vyžadujú zákony Únie o ochrane prírody.

Podľa diplomatov EÚ bol dodatok pridaný „na poslednú chvíľu“ na žiadosť Nemecka a vložený do „dokumentu zasadnutia“, ktorý cirkuloval medzi ministrami dostal na decembrovom stretnutí.

Keď sa Robert Habeck, nemecký minister hospodárstva a klímy, ujal slova počas verejnej diskusie na decembrovej Rade pre energetiku, netajil, že hlavným dôvodom jeho prítomnosti v Bruseli bol práve dokument zasadnutia. „Všetko, čo ste povedali, znelo pekne a dobre,“ povedal Habeck českému ministrovi energetiky Jozefovi Síkelovi, ktorý schôdzi predsedal, „ale bolo mi povedané, že na rozhodnutie potrebujeme dokument zasadnutia, inak nerozhodujeme o ničom“, vyhlásil nemecký minister. „Takže, dokument je na ceste?“ spýtal sa vzápätí Habeck. „To je skvelé,“ dodal po potvrdení od prítomných predstaviteľov.

Hovorca nemeckého ministerstva hospodárstva a klímy neskôr pre EURACTIV potvrdil, že rýchlejšie pravidlá povoľovania rozvodných sietí boli pre Berlín kľúčovou súčasťou dohody. Zahrnutie elektrických sietí do núdzového povoľovacieho nariadenia EÚ „zabezpečí“, že rozšírenie siete prebehne podľa plánu, reagoval hovorca na otázku o dohode na poslednú chvíľu.

Posilnenie siete

Nemecko sa dlho snažilo posilniť svoju elektrickú sieť, najmä na juhu krajiny, kde odpor farmárov a miestnych združení bránil inštalácii nadzemných elektrických vedení. V roku 2023 má nadobudnúť účinnosť nový zákon o rozšírení siete, ktorý sa má pokúsiť posilniť kľúčové severojužné elektrické prepojenie. To by malo privádzať nemeckú pobrežnú veternú energiu na energeticky náročný juh.

Obchádzanie posudzovania vplyvov na životné prostredie by mohlo veci značne urýchliť, povedala Layla Sawyerová, generálna tajomníčka currENT Europe, obchodného združenia združujúceho spoločnosti, ktoré sa zaoberajú dodávkami technológií pre energetické rozvodné siete.

Rozhodnutie je v konečnom dôsledku na krajinách EÚ, ktoré „môžu“ zahrnúť rozšírenie siete do svojich cieľov v oblasti obnoviteľnej energie. Aby sa schvaľovanie urýchlilo, oblasť musí byť najprv označená ako „vyhradená oblasť obnoviteľnej energie alebo sieťová oblasť pre súvisiacu sieťovú infraštruktúru potrebnú na integráciu obnoviteľnej energie do elektrizačnej sústavy,“ zdôraznila Sawyerová s odvolaním sa na článok 6 zákona č. prijaté nariadenie.

V prípadoch, keď sú ovplyvnené druhy vtákov alebo zvierat, budú musieť vnútroštátne orgány zabezpečiť, aby prevádzkovateľ siete „platil peňažnú kompenzáciu za programy na ochranu druhov s cieľom zabezpečiť alebo zlepšiť stav ochrany dotknutých druhov,“ dodáva nariadenie.

Nemecká vláda sa sporí s ekologickými skupinami o zmiernení zákonov na ochranu biodiverzity s cieľom urýchliť zavádzanie obnoviteľných zdrojov.

Podľa dohodnutého nariadenia EÚ sa projekty obnoviteľnej energie vyhlasujú za projekty „vo vyššom verejnom záujme“ a predpokladá sa, že budú prospešné pre „verejné zdravie a bezpečnosť“.

Ekologické skupiny však tvrdia, že kľúčom k rýchlej solárnej a veternej expanzii je lepšie územné plánovanie a väčšia administratívna kapacita v povoľovacích orgánoch, nie rušenie zákonov na ochranu životného prostredia.

Podľa Sawyerovej bude potrebné spraviť oveľa viac na vytvorenie požadovanej kapacity siete a splnenie cieľov EÚ v oblasti obnoviteľnej energie, a to „veľmi rýchlo“, aby bolo možné sa čo najrýchlejšie zbaviť závislosti na ruských palivách.

Foto: cleanenergywire.org