Pri novele smernici sa špekulovalo aj o možnosti, že kapacita plynovodu bude dočasne využívaná len z časti Pri novele smernici sa hovorí aj o možnosti, že kapacita plynovodu bude dočasne využívaná len z časti

Brusel 4. apríla 2019 – Európsky parlament schválil novelu plynárenskej smernice regulujúcej vnútorný trh s plynom, ktorej cieľom je rozšíriť pôsobnosť jej pravidiel aj na plynovody medzi EÚ a tretími krajinami. Za hlavný motív prijatia smernice sa považuje najmä snaha o reguláciu plynovodu Nord Stream.

Dosahy na rozostavaný plynovod v Baltskom mori sú otázne. Pokiaľ ide o samotnú výstavbu, tá zrejme nebude smernicou nijako ovplyvnená a naďalej pokračuje. Podľa informácie konzorcia bolo doposiaľ položených viac ako 800 kilometrov potrubí.

V súvislosti s prijatou smernicou sa hovorilo o možných regulačných obmedzení nového plynovodu pri uplatňovaní európskych pravidiel. Ide najmä o povinnosť oddelenia prevádzkovateľa plynovodu od producenta a uplatnenie pravidla, podľa ktorého musia byť kapacity európskych plynovodov prístupné aj tretím stranám. Riešením môžu byť výnimky, ktoré by podľa kompromisného návrhu smernice mohlo s ruskou stranu vyrokovať Nemecko ako krajina, v ktorej plynovod ústí. Aj takáto dohoda však bude podliehať schváleniu Európskou komisiou. Navyše dosiahnutie dohody môže byť dlhotrvajúci proces.

Ruská strana v minulosti kritizovala, že ide o legislatívu namierenú priamo na nový plynovod. Možné riziká nedávno otvorene popísal napríklad ruský denník Kommersant, podľa ktorého hrozí scenár, že najbližšie roky bude plynovod využívaný maximálne na polovicu, podobne ako to dlho bolo v prípade nemeckého plynovodu Opal nadväzujúceho na prvé dve vetvy Nord Streamu.