Brusel 27. februára 2023 – Európa sa blíži ku koncu miernej zimy s takmer rekordne naplnenými plynovými zásobníkmi a už sa musí pripravovať na ďalšie nákladné preteky o doplnenie zásob na medzinárodnom trhu. Hoci európske ceny klesli z augustových rekordov nad 340 na približne 50 €/MWh, zostávajú nad historickými priemermi, čo znamená, že európske vlády budú čeliť ďalšiemu obrovskému účtu za doplnenie zásobníkov pred vrcholným zimným dopytom. Podľa niektorých analytikov budú potrebné ďalšie úspory, zvýšenie dovozu LNG a rozširovanie OZE. Téme sa venovala agentúra Reuters.

Aby vlády zabránili trhovej volatilite a nedostatku plynu, budú musieť toto „cvičenie“ absolvovať každoročne až do času, kým si kontinent nezabezpečí trvalejšiu alternatívu k dodávkam cez ruské plynovody, od ktorých bol závislý po celé desaťročia.

Analytici a manažéri zo sektora tvrdia, že pomôžu už uskladnené objemy, ako aj zvýšenie francúzskej výroby elektriny z jadra po nezvyčajne rozsiahlej údržbe.

„Situácia na trhu s plynom v súčasnosti už nie je taká napätá,“ povedal pre Reuters Markus Krebber, generálny riaditeľ RWE, najväčšej nemeckej energetickej spoločnosti, ktorý neočakáva opakovanie minuloročného rekordného nárastu cien. Zároveň však dodal, že „sa nesmieme nechať ukolísať falošným pocitom bezpečia“.

Analytici v tejto súvislosti varujú pred odkladaním nákupu budúcich dodávok plynu. „Neočakávame, že napĺňanie zásobníkov bude budúce leto také nákladné ako minulý rok,“ povedal Jacob Mandel, senior analytik spoločnosti Aurora Energy Research, ktorý však súčasne upozornil, že firmy, ktoré sa pri dopĺňaní zásob spoliehajú na spotové dodávky, a nie na hedžovanie proti budúcim cenovým skokom, riskujú, že zaplatia podobné ceny ako minulé leto.

Mandel odhaduje, že nákup plynu v letných mesiacoch bude na jednotkovej báze stáť 2-2,5x viac ako pred krízou, a že európske vlády minuli na dodávky desiatky miliárd eur. A to napriek tomu, že až do augustového odstavenia plynovodu Nord Stream 1 dostávali na základe dlhodobých zmlúv značné objemy ruského plynu.

Zastavenie Nord Streamu zvýšilo ceny plynu v Európe, ako aj ceny LNG, ktoré tiež dosiahli rekordné úrovne približne 70 miliónov britských tepelných jednotiek (mmBtu), v porovnaní so súčasnými približne 16 dolármi.

Ruské dlhodobé zmluvné ceny založené na zložitých výpočtoch nie sú verejné, ale sú oveľa lacnejšie ako trhové spotové ceny, uvádzajú zdroje z odvetvia.

Minuloročný európsky dovoz ruského potrubného plynu predstavoval 62 miliárd kubických metrov (bcm), čo je 60 % pod priemerom za predchádzajúcich päť rokov, ukazujú údaje Európskej komisie. V tomto roku sa očakáva pokles ruských dodávok do EÚ na 25 bcm za predpokladu, že toky cez plynovod TurkStream a cez Ukrajinu budú v súlade s objemami z decembra 2022, tvrdí Medzinárodná energetická agentúra.

LNG teraz, OZE v budúcnosti

Aj keď sú zásobníky v Európe úplne naplnené až po okraj, dokážu pojať približne 100 bcm, teda len asi štvrtinu európskeho dopytu.

Think-tank Bruegel, ktorý poskytuje analýzu tvorcom politiky EÚ, vyzval na 13-percentné obmedzenie spotreby počas leta 2023, zatiaľ čo minuloročná dohoda hovorila o dobrovoľnom znížení o 15 %. Bruegelom navrhované zníženie by podľa Reuters mohlo byť zložité, pretože pokles cien plynu v tomto roku znížil motiváciu šetriť.

Jedným z dôvodov menšej spotreby plynu v minulom roku bolo zvýšené používanie uhlia, ktoré bolo lacnejšie.

James Waddell, vedúci oddelenia európskeho plynu a globálneho LNG v Energy Aspects, uviedol, že plyn sa stáva konkurencieschopným voči uhliu v energetickom sektore a iný priemysel, ktorý prešiel na alternatívne palivá, sa tiež môže k plynu vrátiť. „Ak máte cenu niekde pod 60 €/MWh a klesnete na 40 €/MWh, dostanete pomerne veľa plynu, ktorý sa vráti do priemyselného sektora,“ povedal.

Celkovej situácii v Európe pomôže aj zvýšenie francúzskej jadrovej produkcie na približne 310 TWh z 280 TWh v minulom roku, pokračoval Waddell, podotkol však, že ide stále o nižší výkon ako päťročný priemer a francúzsky nárast narušia straty inde, najmä v Nemecku.

Niektorí analytici tvrdia, že riešením nedostatku plynu musí byť v budúcnosti viac obnoviteľnej energie a že energetická kríza v tomto ohľade urýchli pokrok. Dovtedy ani plné zásobníky nie sú zárukou, povedal Helge Haugane, vedúci obchodu s plynom a elektrinou v spoločnosti Equinor, najväčšieho európskeho dodávateľa plynu. Pokiaľ budú globálne dodávky obmedzené, trh bude veľmi zraniteľný voči akýmkoľvek narušeniam alebo „poveternostným udalostiam“.

Neistoty

Po herkulovskom úsilí EÚ boli zásoby plynu v minuloročnom novembrovom maxime zaplnené na 96 %. Podľa údajov Gas Infrastructure Europe (GIE) klesli k 24. februáru na 62,67 %. Analytici predpovedajú ďalší pokles na približne 55 % do konca oficiálnej vykurovacej sezóny, 31. marca.

Vysoké úrovne sa udržali vďaka miernej zime, ktorá v kombinácii so zníženým dopytom viedla k zníženiu prognózy nedostatku plynu v EÚ zo strany IEA, ktorá začiatkom februára odhadla deficit ponuky voči dopytu v tomto roku na 40 bcm, čo je pokles z predchádzajúceho odhadu 57 bcm.

IEA tvrdí, že energetická efektívnosť a rýchle nasadenie OZE a tepelných čerpadiel by mohli v roku 2023 pomôcť kompenzovať 37 bcm tohto deficitu, pričom varuje pred „neobvykle širokým rozsahom neistôt a exogénnych rizikových faktorov“.

Patrí medzi ne možné úplné zastavenie dodávok ruského plynu cez plynovody, ktoré stále zásobujú Európu, a oživenie čínskeho dopytu po uvoľnení protipandemických opatrení, čo by mohlo zvýšiť konkurenciu na medzinárodnom trhu s LNG a sťažiť nákup pre Európu.

IEA uviedla, že európsky dovoz LNG by tento rok mohol poskytnúť ďalších 11 až 140 bcm k dodatočným 55 bcm v roku 2022.

Nemecko, ako jeden z najvernejších ruských odberateľov plynu až do minuloročnej invázie na Ukrajinu, nemalo žiadne dovozné kapacity pre LNG. Do konca tohto roka rekordným tempom uvedie do prevádzky šesť plávajúcich jednotiek na skladovanie a spätné splyňovanie (FSRU).

Sektor tvrdí, že takéto rýchle budovanie dovozných kapacít treba zosúladiť s viacerými exportnými terminálmi na skvapalňovanie a prepravou LNG, ale pre silný globálny dopyt to bude ťažké dosiahnuť v priebehu nasledujúcich 24 mesiacov, uzavrel Luke Cottell, senior analytik spoločnosti Timera Energy pre Reuters.