Bratislava 3.septembra 2019- Slovenský prepravca zemného plynu spoločnosť Eustream významne investuje do modernizácie objektov na dvoch kompresorových staniciach.  Zmeny sú súčasťou dlhodobej stratégie posilňovania operability kompresorových staníc a optimalizácie nákladov. Firme to okrem iného umožní predaj alebo prenájom nadbytočných nehnuteľnosti v Nitre a Rožňave.

Eustream rekonštruuje objekty na kompresorovej stanici v  Jablonove nad Turňou a v Ivanke pri Nitre. Vďaka presunu časti organizačných jednotiek do zrenovovaných objektov pri kľúčových technológiách firma plánuje predať alebo prenajať rozsiahly priemyselný areál v Rožňave a administratívnu budovu v širšom centre Nitry na Vihorlatskej ulici.

„Eustream je významná energetická spoločnosť a je našou zodpovednosťou posilňovať efektivitu prevádzky a zároveň optimálne pracovať so strategickou technológiou,“ povedal generálny riaditeľ spoločnosti Rastislav Ňukovič.

Najvýznamnejšie investície Eustreamu zamerané na posilnenie flexibility prepravnej siete v súčasnosti predstavuje dokončovanie výstavby novej, piatej kompresorovej stanice na západe krajiny, a výstavba nového plynovodu do Poľska. Oba projekty sú zárukou dlhodobých bezpečných dodávok zemného plynu pre Slovensko a európske trhy.