Bratislava 21. januára 2020- Slovenský prevádzkovateľ prepravnej siete Eustream prepravil za rok 2019 69,06 mld. m3 zemného plynu, uviedol Eustream pre Slovgas.sk. Je to o takmer 10 mld. m3 viac ako za kalendárny rok 2018, v ktorom Eustream prepravil 59,7 mld. m3. Nadpriemerná vlaňajšia preprava bola okrem stabilného európskeho dopytu spôsobená z časti aj tým, že sa zákazníci snažili pripraviť na prípadné výpadky v tranzite z Ukrajiny. K tomu nakoniec nedošlo, keďže Gazprom a Naftogaz na konci roka podpísali nový dlhodobý kontrakt na prepravu cez Ukrajinu. Po novom roku sa preprava podľa údajov slovenského prepravcu už drží na relatívne nižších úrovniach. Situáciu na trhu okrem prebytku plynu ovplyvňuje aj pomerne teplé počasie, čo zase tlačí cenu komodity nadol.

Väčšina plynu prepraveného cez Slovensko smeruje ďalej na európske trhy, s najväčším objemom prepravy na výstupný bod Baumgarten (Rakúsko). Okrem tradičnej prepravy v smere na západ Eustream prepravoval aj smerom do Maďarska a reverzným tokom na Ukrajinu, kde preprava za rok presiahla 9 miliárd m3. Z celkovej prepravy 69,06 mld. m3 smerovalo do domáceho bodu takmer 5,99 mld. m3 zemného plynu.

Pokiaľ ide o domácu spotrebu, tá mala, podľa údajov SPP-distribúcia, a.s. celkovú hodnotu 4,841 mld. m3.