Brusel 22. júna 2020 – Nízkouhlíkové kvapalné palivá by mohli umožniť odvetviu dopravy, aby prispelo k dosiahnutiu cieľa EÚ v oblasti klimatickej neutrality do roku 2050. Zo strednodobého hľadiska je možné dosiahnuť zníženie emisií CO2 do 100 miliónov ton (Mt) do roku 2035. Tvrdí to európske združenie FuelsEurope zastupujúce európske rafinérie, ktoré minulý týždeň predstavilo svoju predstavu cesty ku klimatickej neutralite do roku 2050 .

Združenie podľa vlastných slov načrtáva súbor politík, ktoré sú podľa jeho názoru dosiahnutí klimaticky neutrálnych ambícií priemyslu kľúčové a ktoré by mali predstavovať začiatok diskusie s tvorcami politík, partnermi z dodávateľského reťazca a zákazníckymi skupinami.

Nízkouhlíkové kvapalné palivá sú udržateľné palivá z iného ako ropného zdroja so žiadnymi alebo veľmi obmedzenými emisiami CO2 počas ich výroby a používania. Zmiešané s konvenčnými palivami budú postupne nahrádzať fosílne palivá a hrať strategickú úlohu v prechode na klimaticky neutrálne hospodárstvo do roku 2050, tvrdí FuelsEurope. Týka sa to najmä odvetví, ako sú letectvo, námorná a ťažká preprava, v ktorých v súčasnosti neexistujú zodpovedajúce technologické alternatívy.

„Ako doplnok k elektrifikácii a vodíkovým technológiám budú nízkouhlíkové kvapalné palivá v EÚ zásadné pre energetický prechod a aj po roku po roku 2050, pričom zabezpečia bezpečnosť dodávok, možnosť voľby pre spotrebiteľa a priemyselné líderstvo Európy, “ zdôraznil generálny riaditeľ FuelsEurope John Cooper.

Predstavená stratégia by podľa združenia mohla umožniť zníženie emisií z prepravy v roku 2035 až do 100 Mt CO2/rok. Prvé zariadenia na výrobu nízkouhlíkových palív by podľa Coopera do roku 2030 mohli vyrobiť do 30 MToe, pričom investičné náklady sa odhadujú na 30 – 40 miliárd eur.

Do roku 2050, v závislosti od scenára a vývoja nákladov na technológie by mohlo byť vyrobených až 150 miliónov ton palív, pri kumulovaných investíciách v rozmedzí 400 – 650 miliárd eur. „Pri najambicióznejšom scenári by bolo možné dosiahnuť klimatickú neutralitu pre všetky zvyšné kvapalné palivá v cestnej doprave a znížiť uhlíkovú náročnosť o 50 % pre letecké a námorné odvetvie v EÚ. Všetky tieto výsledky by boli úplne v súlade so scenárom dokumentu „Čistá planéta pre všetkých,“ uzavrel Cooper.

Združenie FuelsEurope zastupuje v inštitúciách EÚ záujem 40 spoločností prevádzkujúcich rafinérie v EÚ. Jeho členovia reprezentujú takmer 100 % rafinérskej kapacity EÚ a viac ako 75 % maloobchodného predaja motorových palív v EÚ.