Londýn 26. marca 2024 – Biometán alebo v Severnej Amerike obnoviteľný zemný plyn (RNG) sa stále viac využíva na dekarbonizáciu dodávateľských reťazcov zemného plynu po celom svete. Napriek tomu bioplyn získaný z rôznych organických surovín prirodzeným rozkladom na skládkach, anaeróbnou digesciou poľnohospodárskych odpadových produktov či komunálnych odpadových vôd a upravený na biometán, ktorý možno vtláčať do siete, zostáva relatívne malou súčasťou globálnej rovnice plynnej energie. Téme sa venoval magazín Medzinárodnej plynárenskej únie (IGU) Global Voice of Gas (GVG), ktorý predstavil viacero projektov v Severnej Amerike a Európe.

Podľa Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) dosiahli investície do bioplynu a biometánu za posledné desaťročie priemerne menej ako 4 mld. USD ročne. Ale podľa scenára už deklarovaných politík z dielne IEA by sa tieto výdavky mohli viac ako strojnásobiť a do roku 2040 dosiahnuť približne 14 mld. USD, zatiaľ čo podľa scenára trvalo udržateľného rozvoja (SDS) by investície mohli do roku 2040 dosiahnuť 30 mld. USD. IEA sa domnieva, že projekty v oblasti biometánu a bioplynu zostávajú najväčšou destináciou pre investície do nízkouhlíkového plynu, z ktorých zachytia 40 %.

Vo väčšine krajín ponúka používanie domáceho bioplynu a biometánu príležitosť na zníženie dovozu drahších palív, tvrdí IEA. India aj Čína majú značný biometánový potenciál, ktorého významná časť je dostupná za relatívne nízke náklady. IEA v rámci SDS predpokladá, že v roku 2040 India spotrebuje cca 35 bcm a Čína 90 bcm biometánu ročne. „Ak by sa tento dopyt po energii namiesto toho pokryl zemným plynom, indický dovoz by bol vyšší približne o 15  a čínsky o 35 %,“ odhadla IEA.

Nízkouhlíkový vodík a biometán primiešaný do globálnych plynových sietí v scenári trvalo udržateľného rozvoja by mohli znížiť ročné emisie CO2 o cca 500 mt.

V Európe sa bioplyn za posledných 20 rokov používal hlavne ako palivo na výrobu energie, ale v poslednom čase viedli politiky podporujúce diverzifikované využívanie bioplynu k nárastu biometánu, ktorý sa vyrába z bioplynu odstránením biogénneho CO2 a iných nečistôt, uviedol GVG.

Banky a producenti sa pridávajú

Potenciál prenikania biometánu na tradičné trhy so zemným plynom v Európe upútal pozornosť bánk aj veľkých producentov zemného plynu.

Goldman Sachs založil v roku 2023 spoločnosť Verdalia Bioenergy2023 s cieľom využiť príležitosti na výrobu bioplynu a biometánu v celej Európe, zatiaľ čo Cargill, najväčší svetový obchodník s poľnohospodárskymi výrobkami, plánuje v Európe až tri závody.

Britskí giganti Shell a BP sa pridávajú. Konkrétne Shell kúpou Nature Energy Biogas so závodmi v Holandsku a Dánsku (kde biometán ako súčasť celkového dopytu po plyne vzrástol na 40 % v roku 2023 z iba 3 % v roku 2016), BP akvizíciou Archaea Energy, najväčšieho amerického výrobcu RNG, v decembri 2022, vymenoval GVG.

Projekty v Severnej Amerike

Dohoda za 4,1 miliardy dolárov priniesla do portfólia BP 50 zariadení, ktoré spolu vyprodukujú približne 6000 barelov ropného ekvivalentu (boe) biometánu denne. Archaea má projekty podporujúce potenciálne päťnásobné zvýšenie produkcie biometánu do roku 2030, vrátane spoločného podniku s Republic Services, ktorého cieľom je vybudovať 40 projektov skládkového RNG v USA.

V októbri minulého roka Archaea spustila prvý takýto projekt od akvizície spoločnosťou BP s modulárnym zariadením na skládke v Indiane, ktoré spracuje 3200 stôp kubických skládkového plynu za minútu na množstvo biometánu schopné vykurovať viac ako 13 000 domácností.

Archaea dodáva až 7,6 mmBtu RNG ročne kanadskej spoločnosti FortisBC, ktorá ho primiešava do svojej distribučnej plynárenskej siete. Uzavrela aj obchodné partnerstvo s quebeckým plynárenským podnikom Energir na základe ktorého mu bude predávať približne 2 mmBtu biometánu ročne.

Spoločnosť UGI Utilities bude podľa GVG počas piatich rokov nakupovať viac ako 300 000 mmBtu RNG ročne zo skládky Archaea v Pensylvánii.

Ďalším významným hráčom v severoamerickom biznise s biometánom je kanadská spoločnosť Enbridge zaoberajúca sa energetickou infraštruktúrou. V novembri 2023 oznámila kúpu siedmich funkčných zariadení na produkciu skládkového biometánu, šiestich v Texase a jedného v Arkansase – od Morrow Renewables, teraz s názvom TomorrowRNG.

Enbridge uzavrela kúpu prvých šiestich zariadení v rámci tejto dohody v januári a na získaní siedmeho pracuje. „Tieto zariadenia v súčasnosti produkujú celkovo asi 5 miliárd stôp kubických biometánu ročne,“ konkretizoval hovorca firmy s tým, že vyprodukovaný RNG sa predáva na základe dlhodobých zmlúv o odbere stranám, ktoré ho budú používať ako stlačený zemný plyn a na predaj na iné trhy.

Enbridge Gas, energetická odnož Enbridge, je tiež zapojená do deviatich ďalších kanadských projektov RNG – šiestich v prevádzke a troch vo výstavbe – s ďalšími 20 projektmi v rôznych štádiách vývoja. „V súčasnosti spolupracujeme s rôznymi samosprávami, vlastníkmi skládok a súkromnými obchodníkmi v Ontáriu, New Brunswicku, Alberte a Manitobe, aby sme posúdili a rozvinuli možnosti projektov RNG,“ povedal hovorca.

Na jar 2023 Enbridge oznámil investíciu vo výške 80 miliónov USD do americkej spoločnosti Divert, zbierajúcej odpadové potraviny zo skládok, ktoré spracováva na biometán, a pripojila sa k dohode o rozvoji infraštruktúry za 1 mld. USD, ktorá začala prinášať ovocie v septembri 2023, keď sa začala výstavba závodu v Longview vo Washingtone. Ten má byť v prevádzke do konca tohto roka, tvrdí hovorca Enbridge.

„Zariadenie bude pri plnej kapacite spracovania schopné kompenzovať až 23 000 ton CO2 ročne, čo zodpovedá odstráneniu 5000 áut so spaľovacím motorom z ciest ročne,“ vyčíslil hovorca pre GVG s tým, že ďalšie projekty budú pribúdať.

Sektor dopravy ako koncový užívateľ

Doprava predstavuje konečného spotrebiteľa, ktorý poskytuje najväčšie príjmy pre výrobcov biometánu nielen v Nemecku, ale aj inde v Európe, a čoraz viac aj v USA.

Nemecká logistická spoločnosť Westfalen v januári oznámila spoluprácu s veľkoobchodom s potravinami EGV na dodávke bioCNG pre sektor dopravy, pričom nadviazala na otvorenie svojej prvej plniacej stanice na bioCNG pre úžitkové vozidlá v roku 2023. Je tiež priekopníkom v zavádzaní CO2-neutrálneho bioLNG, počínajúc kampaňou na nahradenie konvenčného LNG bio-LNG na štyroch plničkách vo Vestfálsku.

V USA je kalifornská spoločnosť Clean Energy Fuels (CEF) popredným distribútorom biometánu v Severnej Amerike a vo februári otvorila dve RNG plničky v oblasti Dallas-Fort Worth, čím rozšírila svoju sieť v USA a Kanade na viac ako 600 takýchto zariadení..

Dve nové stanice – a ďalšie, ktoré sú v rôznych štádiách vývoja – prichádzajú v čase, keď prevádzkovatelia vozových parkov čoraz viac vnímajú RNG ako spôsob, ako splniť svoje vlastné ciele znižovania emisií, uviedla CEF.

Očakáva sa, že producent dieselových a plynových motorov Cummins bude mať svoj nový motor na zemný plyn X15N pre ťažké nákladné vozidlá pripravený pre komerčné nasadenie koncom tohto roka. Motor už testujú jedny z najväčších a najnáročnejších flotíl v USA, vrátane siete supermarketov Walmart či logistických firiem Federal Express a UPS.

Predaj RNG v roku 2023 vzrástol na 225,7 mil. galónov oproti 198,2 mil. galónov v roku 2022, uviedol CEF, ktorý sa okrem distribúcie tlačí aj do výroby biometánu a vo februári začal prevádzku svojho najnovšieho závodu na mliečnej farme Tri-Cross Dairy vo Viborgu (Južná Dakota).

Predpokladá sa, že zariadenie za 34 mil. USD na farme s 5000 kusmi dobytka vyprodukuje 1 milión galónov (3785 m3) RNG s negatívnou uhlíkovou intenzitou. Výstavba bola dokončená v decembri 2023 a krátko nato sa začalo vtláčanie biometánu do siete.

CEF oznámila aj spustenie projektu v hodnote 42 miliónov dolárov na mliečnej farme v Iowe, ktorá by mala ročne vyprodukovať 1,7 milióna galónov (6435 m3) RNG s nízkou uhlíkovou intenzitou na vtláčanie do distribučnej siete. Tri anaeróbne digestory na farme spracujú denne asi 240 000 galónov hnoja vyprodukovaného 8000-tisícovým stádom kráv.

„Očakávame, že rok 2024 bude kľúčovým rokom v dopyte po palive RNG na dopravnom trhu s uvedením motora na zemný plyn Cummins X15N pre ťažké nákladné vozidlá,“ hovorí Clay Corbus, hlavný viceprezident CEF pre obnoviteľné zdroje. „Infraštruktúra pohonných hmôt spoločnosti Clean Energy sa rozširuje, aby uspokojila tento dopyt a na zásobovanie týchto staníc budeme potrebovať stály zdroj dodatočného nízkouhlíkového RNG,“ uzavrel pre magazín IGU Global Voice of Gas.