Paríž 30. júna 2020 – Implementácia novej taxonómie EÚ, ktorá bude usmerňovať toky verejných a súkromných financií do energetického prechodu, bude musieť zohľadniť širokú škálu technológií vrátane tých, ktoré sú pre tento prechod a obnovu EÚ rozhodujúce. Únia by mala zabezpečiť rovnaké podmienky pre investorov a technológie vrátane zemného plynu a jadrovej energie pre tie krajiny a odvetvia, ktoré sa na ňu spoliehajú. Vyplýva to zo správy Medzinárodnej energetickej agentúry, ktorá hodnotí energetickú politiku EÚ.

Využívanie zemného plynu spomína aj v súvislosti s otázkou energetickej bezpečnosti. „EÚ nemôže brať energetickú bezpečnosť počas prechodu za samozrejmosť, najmä preto, že energetické prechody členských štátov majú vnútroštátny rozmer a pravidelne nezohľadňujú cezhraničné vplyvy,“ uvádza IEA.

Bezpečnosť elektrickej energie je podľa nej kľúčovou prioritou, pretože krajiny postupne vyraďujú uhlie a jadro a čelia poklesu domácej výroby plynu, zatiaľ čo zvyšujú výrobu z premenlivých obnoviteľných zdrojov, najmä vetra a slnka. IEA pripomína, že niekoľko krajín EÚ sa spolieha na susedné štáty, pokiaľ ide o základnú kapacitu.

Ako ďalší krok musí EÚ v plnej miere implementovať a zabezpečiť regionálny prístup, vychádzajúc z regionálnej bezpečnostnej koordinácie prevádzkovateľov sústav a posúdení regionálnej a európskej primeranosti. To môže zásadne pomôcť elektrifikačným systémom mať primeranú prevádzkovú flexibilitu a schopnosť zvýšenia produkcie v kontexte rýchleho prechodu z nastaviteľnej na premenlivú výrobu energie z obnoviteľných zdrojov.

„Bezpečnosť plynu je čoraz viac spojená s bezpečnosťou elektrickej energie, keďže s postupným vyraďovaním uhlia a rozhodnutím niektorých krajín ukončiť využívanie jadrovej energie sa bude v EÚ zvyšovať závislosť od pružnej výroby energie zo zemného plynu. Zemný plyn môže podporiť prechod uhlia na plyn (najmä v krajinách strednej a východnej Európy) a podporiť prechod na čistejšie palivá vrátane vodíka,“ zdôrazňuje agentúra.

Očakáva, že pokles domácej produkcie plynu môže ešte viac zvýšiť jeho dovoz. „EÚ má dobré predpoklady, aby mohla ťažiť z rýchlo sa rozvíjajúceho globálneho trhu so skvapalneným zemným plynom (LNG). V roku 2019 dosiahol dovoz LNG do EÚ 115 miliárd m3, čo predstavuje  25 % celkového dovozu,“ špecifikuje IEA s tým, že európske huby na čele s TTF zaznamenali v poslednom období rekordne nízke ceny.

Pripomína, že nie všetky krajiny majú prístup k dodávkam LNG za konkurenčných podmienok. „Ukončenie integrácie plynového trhu vo východnej Európe bolo v posledných rokoch stredobodom úsilia EÚ o zabezpečenie voľného toku plynu za konkurencieschopné ceny s cieľom zlepšiť bezpečnosť dodávok,“ konštatuje agentúra v správe.

Zároveň sa podľa nej mení využívanie plynu v EÚ, ktorá musí ďalej skúmať úlohu plynu na ceste k dekarbonizácii a prínos plynárenskej infraštruktúry. Napríklad infraštruktúra na zemný plyn vytvára vyhliadky na prispôsobenie zavádzania nízkouhlíkových plynov v EÚ.