Paríž 15. februára 2021 – Globálna spotreba zemného plynu v roku 2020 medziročne poklesla o 2,5 % alebo o cca 100 miliárd m3. Naopak, v tomto roku by mala vzrásť o 2,8 %, resp. cca o 110 mld. m3 a dostať sa tak na úroveň roka 2019. Vo svojej Správe o trhu s plynom za 1. štvrťrok 2021 to uviedla Medzinárodná energetická agentúra (IEA).

Prepad dopytu v minulom roku podľa nej spôsobilo „mimoriadne mierne počasie v prvých mesiacoch a vplyv pandémie Covid-9. Dosahy sa koncentrovali v prvej polovici roka, keď došlo k medziročnému poklesu globálneho dopytu po plyne o 4 %.“

Postupné oživovanie bolo pozorované v treťom kvartáli 2020, keď sa zmierňovali lockdowny. Dopyt bol tlačený sezónnym dopytom po elektrine spolu s konkurenčnými cenami plynu. Začiatok vykurovacej sezóny na severnej pologuli bol však menej priaznivý, pretože v Európe a Severnej Amerike v októbri a novembri boli veľmi mierne teploty, konštatuje správa.

„Chladné počasie v decembri 2020 predznamenalo začiatok zvyšovania cien plynu uprostred zužujúcej sa ponuky LNG. Spotové ceny LNG v Ázii sa na začiatku januára 2021 viac než strojnásobili na viac ako 30 USD/MMBtu, pričom niektoré náklady údajne dosiahli úroveň takmer 40 USD/MMBtu, čím zlomili rekordné úrovne po výbuchu jadrovej elektrárne vo Fukušime v roku 2011,“ uviedla IEA.

Tento prudký nárast podľa nej odráža kombináciu faktorov ponuky a dopytu. Dopyt po LNG v severovýchodnej Ázii sa od polovice decembra 2020 do začiatku januára 2021 medziročne zvýšil o 10 % v dôsledku chladnejších ako priemerných zimných teplôt, ktoré zhoršila nižšia dostupnosť jadra v Japonsku a limity produkcie z uhlia v Kórei.

Rast dopytu po LNG v Ázii sa časovo zhodoval s množstvom výpadkov v regionálnych závodoch na skvapalňovanie, čo zvýšilo dopyt po vzdialenejších dodávateľoch. Dlhšie plavby a preťaženie Panamského prieplavu zvýšili spotové prepravné sadzby na historické maximá viac ako 230.000 USD/deň, pričom v prípade jedného plavidla mala suma dosiahnuť 350.000 USD.

IEA neočakáva sa, že tieto cenové nárasty budú pokračovať po skončení vlny chladného počasia, pretože trhové fundamenty pre rok 2021 zostávajú krehké.

„IEA prognózuje, že globálny dopyt po zemnom plyne v roku 2021 vzrastie o 2,8 % (asi 110 mld. m3), mierne nad úrovňou poklesu v roku 2020, čo umožní zotavenie na úroveň roku 2019,“ konštatuje agentúra, ktorá pripomína, že toto zotavenie je ďaleko od 7,5-percentného medziročného oživenia v roku 2010 po finančnej kríze v roku 2009. Táto prognóza má však dve hlavné výhrady, upozorňuje IEA.

„Pokiaľ ide o oživenie trhu s plynom, všetky regióny si nie sú rovné. Vyspelé trhy budú znášať najväčšiu mieru poklesu dopytu z roku 2020, zatiaľ čo rozvíjajúce sa trhy budú hlavnou hnacou silou rastu dopytu v roku 2021. Predpokladá sa, že rýchlo rastúce trhy v Afrike, Ázii, Strednej a Južnej Amerike a na Strednom východe budú predstavovať asi 70 % rastu globálneho dopytu v roku 2021. Na vyspelých trhoch pravdepodobne dôjde k postupnejšiemu zotaveniu, aj keď niektoré môžu zostať pod úrovňou dopytu z roku 2019,“ tvrdí agentúra.

Sektorové piliere rastu sú podľa nej čelia veľkým neistotám. Produkcia elektriny z plynu bude zrejme brzdená pomalým rastom dopytu po elektrine a zvyšovaním konkurencie medzi palivami, keďže ceny plynu sa dostanú z miním roku 2020. Spotreba plynu v priemysle silne závisí od oživenia hospodárstva, najmä v ázijských odvetviach zameraných na vývoz. Rezidenčný dopyt nateraz podporovali nízke teploty, návrat k miernejším poveternostným podmienkam naň však môže mať negatívny vplyv.

„Globálne oživenie dopytu po plyne v roku 2021 je neisté. Dopyt podlieha rôznym rizikovým faktorom vrátane prechodu k iným palivám, pomalého oživenia v priemysle a mierneho počasia, ktoré môžu znížiť spotrebu,“ uzavrela IEA.