Ilustračné foto: ©Elengy via GIE Brussels

Londýn 27. júna 2024 – Napriek nižším cenám zostáva rastúci globálny trh s LNG v roku 2024 napätý v dôsledku obmedzení na strane ponuky. Celosvetový obchod s LNG vzrástol v roku 2023 o 2,1 %. Vývoj trhu bol v posledných 24 mesiacoch formovaný rastom prijímacej kapacity LNG, pričom najväčší prírastok zaznamenala Európa. Lídrom exportu LNG v roku 2023 zostali USA, na pozíciu najväčšieho dovozcu sa vrátila Čína. LNG sa stal kritickou súčasťou globálneho energetického mixu, vďaka svojej úlohe flexibilného, vysoko efektívneho a spoľahlivého zdroja. Trh však čelí viacerým neistotám prispievajúcim ku krehkosti súčasnej rovnováhy. Vyplýva to z 15. výročnej správy Medzinárodnej plynárenskej únie (IGU) „2024 World LNG Report“

„Celosvetový obchod s LNG vzrástol v roku 2023 o 2,1 % a presiahol 401 miliónov ton (mt). Tento globálny trh teraz spája 20 exportujúcich s 51 importnými trhmi, pričom ponuka je v súčasnosti primárnym faktorom obmedzujúcim rast. Po dvoch rokoch silných turbulencií dosiahol trh so skvapalneným zemným plynom novú, ale krehkú rovnováhu vzhľadom na nedostatok prebytočnej dodávky v krátkodobom horizonte,“ uvádza správa IGU.

LNG sa podľa nej stal kritickou súčasťou globálneho energetického mixu, vďaka svojej úlohe flexibilného, ​​vysoko efektívneho a spoľahlivého zdroja, ktorý neustále rastie. Preto je dekarbonizácia hodnotového reťazca LNG prioritou mnohých zainteresovaných strán v tomto odvetví, konštatuje IGU.

V niekoľkých navrhovaných projektoch sa zavádzajú inovatívne opatrenia na znižovanie emisií na splnenie tejto potreby integráciou elektriny z obnoviteľných zdrojov, zachytávaním a skladovaním uhlíka, partnerstvom pri vývoji e-metánu a raste bioLNG, resp. skvapalneného biometánu vyrábaného zachytávaním a úpravou bioplynu, ktorý by bol inak boli emitovaný zo skládok, poľnohospodárskeho odpadu alebo iných surovín, vymenovala správa IGU.

„Vývoj trhu bol v posledných 24 mesiacoch formovaný rastom prijímacej kapacity LNG, pričom na konci februára 2024 dosiahol pôsobivých 1029,9 miliónov ton ročne (mtpa) na 47 trhoch, čo znamená, že v roku 2023 pribudlo takmer 70 mtpa,“ vyčíslila správa, podľa ktorej bol rok 2023 rokom najvyššieho počtu nových prírastkov od roku 2010. Najväčší prírastok, konkrétne 30 mtpa, zaznamenala Európa, po ktorej nasledovalo 26,9 mtpa v Ázii a 13 mtpa v ázijsko-tichomorskom regióne. Filipíny a Vietnam vstúpili do klubu dovozcov LNG v roku 2023 po prvýkrát, konštatuje IGU.

Ponuka zostala naďalej limitovaná, s medziročným rastom len 0,8 % vďaka 3,8mtpa z indonézskeho projektu Tangguh LNG. Globálna kapacita skvapalňovania však do roku 2030 pravdepodobne vzrastie na viac ako 700 mtpa, pričom bude poháňaná novými konečnými investičnými rozhodnutiami (FID) a spustením projektov, ktoré sú v súčasnosti vo výstavbe s cieľom uspokojiť rastúci dopyt, najmä na rastúcich ázijských trhoch, kde prechod z uhlia na plyn predstavuje dôležitú dekarbonizačnú stratégiu na zlepšovania kvality ovzdušia, zdôraznila správa IGU.

Vývozu LNG podľa nej dominovali Spojené štáty americké, ktoré sa stali najväčším producentom a exportérom (84,53 mt v roku 2023 oproti 75,63 mt v roku 2022), nasledované Austráliou (79,56 mt), Katarom (78,22 mt) a Ruskom (31,36 mt).

„V roku 2023 klesli spotové ceny LNG na úroveň prijateľnú pre oživenie rastu dovozu v Ázii, keďže Platts JKM (Japan Korea Marker – referenčná cena pre severovýchodnú Áziu) dosahoval v priebehu roka priemerne 13,86 USD/mmBtu, zatiaľ čo priemerná ročná volatilita cien sa oproti úrovniam z roku 2022 výrazne znížila, ale zostáva nad úrovňou pred krízou,“ uviedla IGU.

Čína sa podľa nej vrátila na pozíciu najväčšieho dovozcu LNG so 71,19 mt. Japonsko a Južná Kórea zostali druhé a tretie napriek medziročným poklesom importu. India sa vrátila na štvrtú pozíciu, pričom na nižšiu spotovú cenu reagovala väčším dopytom.

Európa si tiež upevnila svoju úlohu silného dovozcu LNG a v roku 2023 zostala druhým najväčším importujúcim regiónom so 121,29 mt. Keďže LNG pokrýva takmer polovicu európskej spotreby plynu, konkurencia medzi ázijskými a európskymi trhmi zostáva dôležitou trhovou dynamikou, poznamenala správa IGU.

Globálny trh s LNG sa naďalej rýchlo vyvíja, pretože reaguje na rastúci dopyt po plyne na rozvíjajúcich sa trhoch, rastúci počet a diverzifikáciu účastníkov trhu a zrýchlenie technologického vývoja a inovácií. „Odvetvie LNG už nie je len hrou pre veľké trhy alebo veľké spoločnosti, stále dôležitejšiu úlohu zohrávajú portfólioví hráči. V roku 2023 sa na dodávkach LNG na základe forwardových zmlúv podieľalo približne 180 spoločností, pričom približne 35 % transakcií bolo za spotové ceny,“ vyčíslila správa.

Trh s obmedzenou ponukou však podľa IGU čelí niekoľkým veľkým neistotám, ktoré prispievajú ku krehkosti jeho súčasnej rovnováhy. „Medzi kľúčové zdroje tejto neistoty patria:

pauza schvaľovania projektov LNG vyvážajúcich do krajín, ktoré s USA nemajú zmluvy o voľnom obchode zo strany Bidenovej administratívy, ktorá by mohla znamenať oneskorenie viac ako 70 mtpa novej kapacity;

sankcie na ruský LNG, ktoré majú vplyv na takmer 20 mtpa očakávanej kapacity;

možnosť, že Ukrajina nepredĺži dohodu o tranzite ruského plynu, ktorá vyprší na konci roka 2024;

úzke miesta v lodeniciach;

pretrvávajúce bezpečnostné riziko na Blízkom východe;

klesajúce dodávky z niektorých plynových polí.

Viac ako 120 mtpa súčasnej prevádzkovanej kapacity skvapalňovania má viac ako 20 rokov a niektoré z týchto zariadení sú odstavené z dôvodu nedostatočnej produkcie plynu, čo si vyžaduje pozornosť venovanú riziku na strane ponuky.