Bratislava 18. januára 2022 – Objem uskladneného plynu je vzhľadom na aktuálne obdobie adekvátny a spoločnosť SPP plnohodnotne plní zmluvné dodávky plynu zákazníkom. K nižším zásobám plynu v Európe prispela neštandardne dlhá minuloročná zima aj krátkodobá optimalizácia zásobníkov zo strany tradingových spoločností. Počas tejto zimy budú hlavným ťahúňom vývoja cien komodít v Európe a Ázií počasie, dodávky LNG do Európy a vývoj geopolitickej situácie. V rozhovore pre agentúru SITA to povedal riaditeľ divízie obchodu SPP Miroslav Mital.

Súčasný stav naplnenosti podzemných zásobníkov na Slovensku je podľa verejne dostupných údajov spoločnosti Nafta na úrovni 43 %, povedal Mital s tým, že zásobníková kapacita, ktorú má spoločnosť k dispozícii pre potreby dodávok plynu koncovým zákazníkom, je na porovnateľnej úrovni. „Tento objem uskladneného plynu je vzhľadom na aktuálne obdobie, teda polovicu januára, adekvátny a SPP plnohodnotne plní všetky zmluvné dodávky plynu svojim zákazníkom,“ zdôraznil.

V súvislosti s aktuálnym nízkym stavom európskych zásob pripomenul minuloročnú, neštandardne dlhú zimu, pričom mesiace apríl a máj boli na Slovensku v priemere o 3 stupne chladnejšie a podobne chladné bolo aj počasie v celej Európe. Plyn, ktorý sa obvykle v apríli a máji vtláča do zásobníkov vtláča, putoval priamo do zvýšenej spotreby koncových zákazníkov, konštatoval manažér SPP.

Vtláčanie do zásobníkov sa tak podľa neho prakticky začalo o 2 mesiace neskôr. Zhruba od polovice minulého roka nastala na trhu tzv. backwardácia, stav, keď sú bližšie produkty drahšie ako vzdialenejšie produkty. „V dôsledku toho, klasické tradingové firmy, teda firmy, ktoré nemajú portfólio koncových zákazníkov, a mali nakúpené zásobníkové kapacity, či už na Slovensku alebo po celej Európe, plyn do zásobníkov nevtláčali, pretože pri klasickom cenovom rozdiele medzi zimnými a letnými mesiacmi by zaknihovali vysoké straty,“ vysvetlil Mital s tým, že tieto firmy uprednostnili skôr krátkodobú optimalizáciu svojich zásobníkov.

„Aj my v SPP sme túto príležitosť využili pre ešte vyššie zabezpečenie bezpečnosti dodávok zemného plynu a realizovali sme príslušné transakcie. Okrem iných pozitívnych efektov sme dosiahli hlavne zvýšenie denného ťažobného výkonu počas 1. štvrťroka 2022,“ povedal manažér SPP. „Sme presvedčení, že všetky tradingové firmy sa správali rovnako a využívali možnosti, ktoré ponúkal trh. Tieto faktory spôsobili  všeobecne nižší stav zásob plynu v Európe,“ dodal.

Obchodovanie sa podľa Mitala v porovnaní s rokmi 2019 a 2020 výrazne zmenilo, keďže v týchto rokoch bol cenový rozdiel medzi zimnými a letnými mesiacmi viac ako 4 €/MWh a plyn s dodávkou v letných mesiacoch 2020 stál menej ako 10 €/MWh.

„V roku 2021 bol záporný winter summer spread, letné mesiace boli drahšie ako zimné a ceny napríklad v júli 2021 boli na mesačnom produkte 36 eur za MWh. Priemerná cena počas decembra 2021 bola na mesačnom produkte dokonca až 113 eur za MWh,“ konkretizoval Mital. S obchodovaním na burzách pri vysokých cenách komodít a pri ich vysokej volatilite, je podľa jeho slov spojené aj riziko tzv. vysokých margin callov, teda finančného dorovnávania pozícií zo strany bánk, čo zhoršuje možnosti v prístupe k financovaniu.

„Vysoké ceny vytvorili enormný tlak na kreditné linky, ktoré sa ich vplyvom rýchlo míňali a nastupovali ďalšie formy dodatočného finančného zabezpečenia dodávok. Stúpali požiadavky na garantovanie úhrady za nakúpené komodity a to zvyšovalo ceny, rovnako ako aj tzv. risk premium, čiže rizikové prirážky k všetkým obchodovaným produktom,“ ozrejmil manažér SPP, ktorý sa v rozhovore pre agentúru SITA vyjadril aj k vývoju v obchodovaní s komoditami v najbližších mesiacoch.

Aktuálne sú podľa neho na komoditnom trhu stále vysoké ceny aj ich vysoká volatilita a vzor z roku 2021 sa prelial aj do roka 2022 a 2023, pričom je vidno veľké cenové rozdiely na niektorých produktoch. V prípade nízkych stavov zásob plynu na konci tejto zimnej sezóny sa podľa Mitala dajú predpokladať opäť vyššie ceny v letných mesiacoch ako v zimných.

„Ak táto situácia pretrvá, je pravdepodobné, že sa tradingové spoločnosti budú veľmi dôsledne rozhodovať, či budú využívať na obchodovanie aj zásobníky. Veríme však, že vzniknú nové obchodné príležitosti, ktoré ich môžu zatraktívniť,“ myslí si Mital. Otázne je podľa neho aj spustenie plynovodu Nord Stream 2 a hlavne fakt či spoločnosť Gazprom dodá do Európy dodatočné množstvá cez Nord Stream 2 alebo iba presmeruje už aktuálne dodávané objemy z iných plynovodov.

„Počas tejto zimy budú hlavným ťahúňom vývoja cien komodít v Európe a Ázií počasie, dodávky LNG do Európy a vývoj geopolitickej situácie. Ani jedno z vyššie uvedených však nie je možné predpovedať na dlhšie obdobie dopredu,“ uzavrel riaditeľ divízie obchodu SPP Miroslav Mital v rozhovore pre agentúru SITA.