Bratislava 2. februára 2023 – Vytvorenie platformy pre transfer vedomostí medzi tromi základnými piliermi technologického pokroku, akadémiou, priemyslom a legislatívou je cieľom 49. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie SSCHE 2023, ktorú organizuje Slovenská spoločnosť chemického inžinierstva za asistencie Ústavu chemického a environmentálneho inžinierstva Slovenskej technickej univerzity v dňoch 15. – 18. mája 2023 v hoteli SOREA Hutník v Tatranských Matliaroch.

Vedecká časť konferencia vedená v angličtine bude venovaná transferu výskumno-vývojového pokroku zástupcov výskumných inštitúcií z krajín V4. Novinkou bude priemyselná sekcia vedená v slovenčine.

Hlavnými tematickými celkami slovenskej priemyselnej sekcie konferencie budú „Dekarbonizácia priemyslu“ a „Nástroje na podporu priemyselného výskumu a vývoja“.

Podujatie bude zdrojom informácií z oblastí:

– aktuálnej legislatívy spojenej s dekarbonizáciou priemyslu (Plán obnovy, Modernizačný fond, ESG reportovanie, CSRD smernica atď.),

– technických realizácii dekarbonizačných a iných environmentálnych opatrení – medzi partnerov organizátora patria veľké spoločnosti aj MSP s dlhoročnými skúsenosťami v tejto oblasti ako SLOVNAFT, Mondi SCP, ENVIRAL, BASF Slovensko, Duslo, ENVIROS, EVONIK FERMAS, Henkel Slovensko, Eversheds Sutherland, ARPenviro,

– formy podpory priemyselného výskumu a vývoja – superodpočet, inovačné poukážky, aktivity ministerstiev na prepojenie akademického prostredia so súkromným sektorom,

– najnovších výsledkov výskumu a inžinierskych riešení v oblasti chemického a biochemického inžinierstva, strojárstva v chémii a riadenia procesov prostredníctvom odborných príspevkov výskumníkov primárne z krajín V4.

Účastníkmi konferencie SSCHE 2023 budú zástupcovia priemyselných podnikov, akademickej obce, ako aj legislatívnej sféry.

Detaily organizácie jednotlivých sekcií a spoločenského večera s odkazom na registráciu, ako aj výšku konferenčných poplatkov a dôležité termíny nájdete na webstránke podujatia.

Registrovať sa možno už teraz prostredníctvom online registračnej platformy a využiť tak zľavu z poplatkov za včasnú registráciu do 15.4. Kontakt na organizátorov v prípade otázok sschi@sschi.sk.

Partnermi konferencie sú: MM Team s.r.o., PROMA ENERGY, s.r.o., Slovenský plynárenský a naftový zväz a ďalší pribúdajú každým týždňom Mediálnymi partnermi konferencie sú: ENERGIE-PORTAL.sk, CHEMAGAZÍN, Grant UP. a EURACTIV.