Bratislava 18.septembra 2019- Spoločnosť NAFTA a.s. začala s využívaním prieskumnej licencie a hľadá ložiská zemného plynu na západnej Ukrajine. Spolu so spoločnosťou Cub Energy Inc. oznámili začiatok realizácie prvého z troch naplánovaných prieskumných vrtov v rámci licencie Užhorod. Hĺbka všetkých troch vrtov bude v rozmedzí 1 500 –  1 900 metrov. Slovenská firma tak pomáha Ukrajine so znižovaní závislosti na dovoze zemného plynu.

V rámci licencie Užhorod NAFTA s Cub Energy zrealizovali 3D seizmický prieskum na ploche 118 km². Odborníci spoločností pokračovali v analýze a interpretácii výsledkov seizmických dát a identifikovali niekoľko perspektívnych prospektov. S prvými tromi z nich začnú v najbližších mesiacoch. V uplynulom období sa aktivity partnerov sústredili na  vybavenie vstupov a povolení na pozemky pre vrtné plochy a prístupové cesty. Rovnako na legislatívne povolenia ako EIA, či aj na prípravu realizácie prieskumných vrtov.

„Spoluprácu so spoločnosťou Cub Energy Inc. považujeme za úspešný začiatok našich zahraničných aktivít. Oceňujeme najmä to, že toto partnerstvo dalo príležitosť ukázať naše rozsiahle skúsenosti z oblastí ako geológia, ložiskové inžinierstvo a vŕtanie,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti NAFTA a.s Martin Bartošovič.

Ukrajina je jedným z najväčších spotrebiteľov zemného plynu v Európe. Zintenzívnenie využívania vlastných zásob zemného plynu by v strednodobej perspektíve mohlo pomôcť znížiť závislosť krajiny na dovoze tejto komodity.

Spoločnosť Cub Energy Inc. získala 20-ročnú ťažobnú licenciu Užhorod s rozlohou približne 300 km² 11. marca 2016. NAFTA a.s., prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti NAFTA International B.V., vstúpila na ukrajinský trh po získaní 50 % v licencii Užhorod dňa 8.júla 2016.
Odvtedy partneri aktívne pracujú na spoločnom projekte zameranom na prieskum Užhorodskej licencie na západnej Ukrajine. Užhorodská licencia je geologickým pokračovaním vysoko preskúmaných oblastí na východe Slovenska a kopíruje trend objavených ložísk na Slovensku.