Londýn 2. júla 2024 – Napriek vysokým zásobám a utlmenému dopytu zostáva európsky trh s plynom nervózny a uvedomuje si potenciál neočakávaných ponukových šokov počas tretieho štvrťroka 2024. Ceny zostávajú relatívne vysoké, pričom od nedávneho minima vo februári vzrástli o 50 %, čo odzrkadľuje nervozitu na trhu. Téme sa venoval portál spglobal.com.

Platts, súčasť S&P Global Commodity Insights, ohodnotila 26. júna mesačnú cenu TTF na 34,03 €/MWh, zatiaľ čo 22. februára to bolo iba 22,95 €/MWh.

Napriek tomu sú plynové zásobníky v Európskej únii už teraz naplnené na približne 76 % svojej kapacity. Hoci sa očakáva relatívne nízka rýchlosť vtláčania počas leta, zásobníky smerujú k dosiahnutiu cieľa EÚ naplniť ich na 90 % v dostatočnom predstihu pred stanoveným termínom 1. novembra.

Analytici Commodity Insights reálne očakávajú, že úložiská budú do konca októbra naplnené na 100 %, pričom dovoz skvapalneného zemného plynu sa odrazí a vzrastie z nedávneho minima, hoci sa predpokladá, že v treťom štvrťroku bude medziročne nižší o 4 %.

„Vidíme prvé známky tohto oživenia dovozu LNG,“ povedal riaditeľ výskumu a analýzy Commodity Insights Alun Davies. „Globálna produkcia LNG sa zotavuje a využitie v súčasnosti presahuje päťročný rozsah,“ dodal. Za predpokladu, že sa ponuka oživí, očakáva sa, že ceny počas 3. štvrťroka klesnú zo súčasných úrovní, ale zostanú podporované vzhľadom na prechod od uhlia k plynu, uviedol.

Nórsko medzitým zostáva rizikovým faktorom, keďže od konca augusta do konca septembra naplánovalo rozsiahlu údržbu, ktorá z trhu odoberie až 160 miliónov metrov kubických plynu denne. Trh bude pozorne sledovať toky z Nórska, aby zistil, či údržba nebude ešte väčšia, ako sa plánovalo, myslí si Davies.

Európske ceny plynu aj počas minulého leta podporila rozšírená údržba v závode na spracovanie plynu v Nyhamne. „Akýkoľvek pokles tempa dodávok prichádzajúceho do Európy v 3. štvrťroku v porovnaní s tým, čo sa v súčasnosti očakáva, bude brzdiť rýchlosť napĺňania zásobníkov a zvýši spotové ceny, aby sa kompenzovali objemy pre zvyšok leta,“ povedal Davies.

Obchodníci tiež poukázali na riziká spojené s americkým exportom skvapalneného zemného plynu vzhľadom na ich možné narušenie súvisiace so začínajúcou sa sezónou hurikánov.

Obchodník so sídlom vo Francúzsku uviedol, že u neho prevláda prevažne „medvedí“ sentiment spolu s istou rizikovou prémiou, ktorá bude pretrvávať do začiatku sezóny hurikánov a nórskej údržby v septembri.

Podľa obchodníka zo Španielska zostane systém napätý, pričom je potrebné monitorovať veľa vecí.

Trhovú náladu preveria aj správy o budúcnosti tranzitu ruského plynu cez ukrajinskú trasu. Súčasná päťročná tranzitná dohoda má vypršať na konci roka 2024, ale najmä Slovensko a Maďarsko by chceli, aby tranzitné toky v určitej forme pokračovali.

Na strane dopytu má európska spotreba zostať slabá, najmä v sektore energetiky, pričom Commodity Insights predpovedá v treťom štvrťroku medziročný nárast celkového dopytu len o 0,3 %. V priemyselnom sektore začal dopyt od marca rásť, pričom sektorový dopyt po plyne medziročne vzrástol o 9,4 %, so sektormi výroby chemikálií a rafinácie ako lídrami tohto rastu. Ten je však do značnej miery kompenzovaný pretrvávajúcou štrukturálnou slabosťou výroby elektriny z plynu.

Elektrina

Pokiaľ ide o elektrinu, silné fundamenty solárnej, vodnej a jadrovej energie zaisťujú, že európske trhy s elektrinou sú toto leto dobre zásobené, len s nepatrnými náznakmi zvýšenia štrukturálneho dopytu.

Očakáva sa, že dodávky zo solárnej, vodnej, jadrovej a veternej energie budú v 3. štvrťroku 2024 o 14 GW vyššie v porovnaní s 3. štvrťrokom 2023, pričom výkon uhoľných a plynových zdrojov by mal podľa analytikov Commodity Insights klesnúť pod 20 %.

Prognózu ovplyvňuje systémová dĺžka, keďže dopyt na dvoch najväčších európskych trhoch – Francúzsku a Nemecku – naďalej zaostáva za očakávaniami, povedal Glenn Rickson, vedúci európskej krátkodobej analýzy energie Commodity Insights.

Hoci sa očakáva, že ceny sa odrazia od miním zaznamenaných na jar, pravdepodobne zostanú v porovnaní s nedávnymi letami utlmené, dokonca aj v prípade vlny horúčav a dokonca aj v prípade vlny horúčav budú tlmené silnými zásobami vodných elektrární, nedostatočne využívanou tepelnou kapacitou a hĺbkou francúzskej jadrovej flotily, dodal Rickson.

Predpokladá sa, že dopyt vzrastie medziročne o 0,7 % na priemerných 223 GW, za predpokladu sezónnych priemerných teplôt, pričom samotná solárna energia by mala zvýšiť dodávku v treťom štvrťroku o 6 GW. Jej rast prináša vlastné výzvy, pričom počet negatívnych hodinových cien zaznamenaných v prvých piatich mesiacoch roku 2024 prevyšuje súčet v minulom roku.

Po rokoch odstávok spôsobených stresovou koróziou sa francúzska jadrová flotila tento rok vrátila do formy a jej produkcia stúpla nad päťročný priemer.

Dopyt susedov po lacných francúzskych prebytkoch spôsobil, že prevádzkovateľ siete RTE musel obmedziť toky na svojich východných hraniciach. Tento problém bol v júni kľúčovou hnacou silou francúzskych forwardových zmlúv a analytici Commodity Insights očakávajú, že tento efekt bude pokračovať aj v treťom štvrťroku a neskôr. Navyše, uvedenie reaktora EDF Flamanville-3 s výkonom 1,6 GW do prevádzky posilní francúzsku jadrovú energiu až do jesene.

Trh s uhlíkom

Európsky trh obchodovania s emisiami sa k tretiemu štvrťroku 2024 priblížil v medvedej nálade, pričom decembrové kvóty EÚ stratili od 1. júna do 27. júna 10 % svojej hodnoty.

Fundamenty zostávajú slabé, pretože obnoviteľné zdroje energie v EÚ naďalej lámu rekordy, stláčajú tepelnú medzeru a znižujú akýkoľvek emisný vplyv potenciálneho prechodu z uhlia na plyn.

Ďalším faktorom je dopyt po elektrine. V máji existovala určitá nádej na oživenie ekonomík eurozóny, ale najnovšie údaje z Indexu nákupných manažérov sú skľučujúce.

Index nákupných manažérov vo výrobe, publikovaný S&P Global a Hamburg Commercial Bank, klesol v júni na šesťmesačné minimum 46, zo 49,3 v máji.

Pokles bol znásobený skutočnosťou, že nové objednávky, ktoré zvyčajne slúžia ako dobrý indikátor krátkodobej aktivity, klesali oveľa rýchlejším tempom ako v máji, čo naznačuje, že oživenie môže byť vzdialenejšie, než sa očakávalo, uviedol hlavný ekonóm HCB. Cyrus de la Rubia.

Jedným z faktorov, ktorý by mohol zvrátiť klesajúci trend emisných kvót EÚ(EUA), by mohli byť vyššie teploty v 3. štvrťroku. „Očakáva sa, že očakávané horúce leto zvýši dopyt po elektrine na klimatizáciu, čím sa zvýšia ceny uhlíka,“ povedala Monna Dimitrová, vedúca výskumu v Homaio, investičnej platforme pre uhlíkové kvóty. „A keďže vstupujeme do sezóny údržby zariadení na skvapalnený zemný plyn, tlaky na dodávky by sa mohli zintenzívniť, čo by ďalej zvýšilo ceny plynu a následne aj EUA,“ dodala.

Emisné kvóty v Spojenom kráľovstve klesli vzhľadom na očakávania, že nová labouristická vláda sa bude snažiť prepojiť britský trh s EU ETS. Víťazstvo opozície vo voľbách by sa nemalo interpretovať ako zaručená „zelená“ pre prepojenie trhu Spojeného kráľovstva a EU ETS, jednoducho preto, že EÚ by mohla ľahko rozhodnúť, že politické rozdiely sú príliš veľké,“ uviedli analytici Carlton Carbon.

Spread medzi EUA a UKA sa však výrazne zúžil, pričom povolenky EÚ sa na konci júna obchodovali s prémiou okolo 10 €/t oproti britským, uzavrel spglobal.com.