Berlín 4. júla 2022 – Nemecko súperí s časom pri svojej snahe o nasadenie novej infraštruktúry na dovoz LNG v situácii, keď neistota ohľadne dodávok plynu cez ruské plynovody narastá. Predstavitelia tamojšieho plynárenského sektora tvrdia, že úsilie treba ešte zintenzívniť, ak sa majú dosiahnuť stanovené ciele, pokiaľ ide o dovážané objemy LNG. Téme sa venoval portál spglobal.com.

V Nemecku v súčasnosti neexistujú žiadne terminály na dovoz LNG, čím je Berlín viac vystavený obmedzeniam dodávok ruského plynu ako iné krajiny v Európe, ktoré disponujú potrebnou infraštruktúrou, napríklad Holandsko, Francúzsko či Poľsko.

Nemecko sa pritom stalo prvou krajinou v Európe, ktorá 23. júna prešla na druhú úroveň svojho trojstupňového núdzového plánu pri dodávkach plynu, čo zraniteľnosť krajiny voči prípadnému zastaveniu  dodávok z Ruska ešte zvýraznilo.

Aktuálne sú naplánované štyri plávajúce terminály (FSRU) na dovoz LNG spolu s dvoma stálymi zariadeniami na pobreží, pričom FSRU je možné inštalovať oveľa rýchlejšie. Nemecké ministerstvo hospodárstva dúfa, že do konca roka 2022 spustí prevádzku dvoch plávajúcich terminálov – vo Wilhelmshavene a Brunsbütteli.

Zintenzívnenie úsilia

Vláda sa snaží nasadenie plávajúcich terminálov urýchliť a v máji parlament schválil zákon, ktorý má akcelerovať proces ich schvaľovania. Nemecký sieťový regulátor v júni uviedol, že plánuje znížiť výkupné ceny na termináloch LNG o 40 %, čím sa výrazne zlepší konkurencieschopnosť priameho prístupu do jednotného nemeckého uzla trhu s plynom – Trading Hub Europe (THE).

Zástupcovia priemyselného združenia Zukunft Gas sú však presvedčení, že práce treba ešte urýchliť. „Aby sa v budúcom roku dosiahla kapacita 13 bcm cez terminály, tempo výstavby a rozširovania kapacít LNG sa musí zvýšiť,“ uviedol predseda Zukunft Gas Timm Kehler. „Teraz je dôležité ďalej zintenzívniť úsilie o rozšírenie plánovaných kapacít LNG,“ dodal.

Nemecká vláda konala rýchlo pri prenájme štyroch FSRU – dvoch cez Uniper a dve cez RWE – ale príprava lokalít na inštaláciu plavidiel si vyžaduje čas. „Zatiaľ vieme len o jednom z týchto plávajúcich terminálov LNG, Wilhelmshaven, ktorý má jasnú perspektívu realizácie,“ povedal Kehler.

Mať dovoznú kapacitu je len jednou časťou skladačky — Nemecko tiež potrebuje dodávky LNG, pripomenul portál spglobal.com. Medzinárodná energetická agentúra varovala, že snaha Európy o získanie LNG, ktorý má nahradiť ruské dodávky a obmedzené zvyšovanie globálnej exportnej kapacity zvýšili riziko dlhotrvajúceho napätia na trhoch.

Nemecko rokovalo s Katarom a Kanadou o potenciálnych dodávkach LNG, zatiaľ čo energetické spoločnosti EnBW a RWE sa orientujú na dlhodobé dodávky amerického LNG.

Finančné injekcie

Začiatok priamych dodávok LNG do Nemecka však nepríde dostatočne rýchlo, keďže priemysel sa už teraz začína otriasať pod ťarchou vysokých cien plynu a ruského obmedzovania dodávok.

Spoločnosť Uniper, veľký nákupca ruského plynu, 29. júna uviedol, že existujú „veľké neistoty“ týkajúce sa súčasnej geopolitickej situácie, ako aj trvania a rozsahu obmedzení dodávok ruského plynu. „V tejto súvislosti je v súčasnosti ťažké posúdiť aj vývoj cien plynu,“ konštatovala spoločnosť.

Európske ceny plynu vzrástli, odkedy Gazprom v polovici júna znížil toky Nord Streamu len na 40 % kapacity a priblížili sa k rekordným maximám zaznamenaným v marci v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu.

Holandský kontrakt TTF na najbližší mesiac dosiahol 30. júna 143,40 €/MWh, čo je o 73 % viac v porovnaní so začiatkom mesiaca a medziročne o 330 % viac (podľa hodnotenia Platts od S&P Global Commodity Insights).

Uniper tiež uviedol, že skúma možnosti ďalšieho zabezpečenia svojej likvidity. Okrem iného vstúpil do diskusií s nemeckou vládou o možných stabilizačných opatreniach. Tie by mohli zahŕňať množstvo nástrojov, ako sú záruky a kolaterál, zvýšenie aktuálneho úverového rámca od štátnej banky KfW, ktorý ešte nebol čerpaný, a kapitálové investície.

Nemecká vláda už bola nútená požičať spoločnosti Gazprom Germania 10 miliárd eur, aby udržala bývalú dcérsku spoločnosť Gazpromu nad vodou. Gazprom Germania, premenovaný na Securing Energy for Europe (SEFE) – je kľúčovým hráčom na trhu v Nemecku a Európe so svojimi dcérskymi spoločnosťami obchodujúcimi s plynom vrátane Gazprom Marketing & Trading a prevádzkovateľa zásobníkov Astora.

Gazprom Germania má použiť pôžičku na zabezpečenie likvidity a nákup náhradného plynu po tom, ako Moskva v máji uvalila na spoločnosť sankcie, ktoré viedli k zastaveniu dodávok ruského plynu.

Pozitívom, ktoré pre Nemecko vyplynulo zo znárodnenia Gazprom Germania, je však prevod prenájmu troch plavidiel LNG pod nemecký štát. Spoločnosť Dynagas LNG 27. júna uviedla, že prenájmy plavidiel Amur River, Ob River a Clean Energy sú teraz „na neurčitý čas“ fakticky pod kontrolou nemeckej vlády. Gazprom Germania – nepriamy materský subjekt spoločnosti Gazprom Marketing and Trading Singapore – sa dostal pod kontrolu nemeckej vlády 4. apríla, uzavrel spglobal.com.

Foto: Stock image: Getty