Bratislava 18. novembra 2020 – Tlak na znižovanie emisií skleníkových plynov v sektore LNG v súvislosti s deklarovanými klimatickými cieľmi EÚ a Číny sa zvyšuje. Jeho producenti preto zintenzívňujú snahu o dekarbonizáciu sektora, ktorá už v súčasnosti prebieha, či už v podobe kompenzácie emisií pri jednotlivých nákladoch LNG alebo – perspektívne –  budovaním skvapalňovacích terminálov s nízkymi emisiami. Téme sa venoval magazín Natural Gas World.

Trend znižovania emisií v odvetví sa podľa neho prejavuje na celom svete. V Severnej Amerike je výrazným príkladom projekt LNG Canada spoločnosti Shell, ktorý sa stavia na západnom pobreží Kanady. „Pomocou vysoko účinnej technológie plynových turbín od spoločnosti GE a obnoviteľnej energie zo siete BC Hydro pre naše potreby doplnkovej energie, a s využitím zemného plynu z Montney s nižším obsahom CO2 je závod LNG Canada navrhnutý tak, aby mal najnižšiu intenzitu CO2 zo všetkých svetových LNG závodov,“ uviedla pre NGW Susannah Pierce, riaditeľka pre korporátne záležitosti LNG Canada. „Emisie skleníkových plynov z prevádzky Kitimat budú o 35 % nižšie ako v súčasnosti produkujú v tomto smere najlepšie svetové zariadenia a o 60 % nižšie ako globálny vážený priemer,“ dodala.

Ešte ambicióznejšie sú americké projekty. Spoločnosť G2 Net-Zero LNG navrhuje vybudovať v Louisiane do roku 2026 bezemisný komplex na vývoz LNG a výrobu priemyselného plynu.

Spoločnosť NextDecade zase začiatkom októbra oznámila, že chce dosiahnuť uhlíkovú neutralitu navrhovaného terminálu LNG Rio Grande v Texase. Mala by ju dosiahnuť kombináciou zachytávania a skladovania uhlíka (CCS) a „patentovaných procesov“, ktoré podľa spoločnosti znížia emisie zo zariadenia Rio Grande o 90 %. Možnosti riešenia zvyšných emisií sú predmetom skúmania, mali by byť známe pred konečným investičným rozhodnutím v roku 2021.

Hoci nie je isté, že tieto projekty budú skutočne zrealizované, už v súčasnosti realizujú viaceré zariadenia na celom svete opatrenia založené na CCS, aby znížili svoje emisie. Štátna katarská spoločnosť Qatar Petroleum (QP) spolu s významným rozširovaním kapacity skvapalňovania buduje aj CCS prevádzku.

Ďalšiu možnosť zníženia emisií predstavuje podľa NGW elektrifikácia. Nórsky Equinor nedávno zadal spoločnosti Aibel zákazku na projekt, ktorá zahŕňa nahradenie plynových turbín v termináli LNG Hammerfest energiou z pobrežia. Vďaka tomuto procesu predpokladá zníženie emisií CO2 zo zariadenia takmer na nulu.

Ruský Novatek hovorí o úlohe, ktorú môže LNG hrať v nízkouhlíkovej budúcnosti, a tvrdí, že je jedinou ruskou ropnou a plynárenskou spoločnosťou, ktorá prijala dlhodobý cieľ zníženia emisií metánu. Cieľ zníženia „špecifických“ emisií metánu o 4 % do roku 2030 – môže vyzerať skromne, spoločnosť však tvrdí, že už v súčasnosti dosahuje jednu z najnižších globálnych intenzít emisií skleníkových plynov.

Spoločnosť Shell je podľa NGW významným hráčom aj pokiaľ ide o jednotlivé uhlíkovo neutrálne dodávky LNG. Od minulého roku predala niekoľko takýchto nákladov ázijským zákazníkom a zaznamenala tak svetový primát v tejto oblasti.

„Skutočnosť, že náklad je uhlíkovo neutrálny, znamená, že všetky emisie od prieskumu a ťažby zemného plynu až po jeho použitie konečným spotrebiteľom sú kompenzované príspevkami do rôznych prírodných projektov,“ uviedla spoločnosť Shell pre NGW. „Samotný náklad môže pochádzať odkiaľkoľvek. Potrebujeme iba zákazníkov, ktorí ho chcú, pretože sa snažia dekarbonizovať svoju spotrebu energie, “ dodal Shell.

Nasledovať sa ho snažia aj ďalšie spoločnosti. Japonská Jera predala svoj vôbec prvý uhlíkovo neutrálny náklad LNG do Indie v roku 2019, francúzsky Total ho dodal do Číny koncom septembra.

Trend ázijských kupujúcich LNG, ktorí začínajú vyhľadávať uhlíkovo neutrálne náklady, je zrejmý aj z tendra na dodávky LNG až do 2 miliónov ton ročne, ktorý v apríli vyhlásila singapurská spoločnosť Pavilion Energy. Súčasťou tendra bola požiadavka na znižovanie emisií a výzva na spoluprácu na metodike kvantifikácie a vykazovania emisií.

„Doteraz bola lídrom tohto úsilia Ázia,“ uviedol pre NGW Jonathan Stern, člen vedeckého programu Oxfordského inštitútu energetických štúdií (OIES) pre zemný plyn, podľa ktorého všetky podobné náklady LNG smerovali do Ázie a iniciatíve Pavilionu bola venovaná veľká pozornosť. „Nepočuli sme v tejto súvislosti o konkrétnom úsilí Európy o uhlíkovo neutrálne LNG. Hoci, kto vie, možno to zmení metánová stratégia,“ dodal.

Očakáva to aj analytik spoločnosti GlobalData pre ťažbu ropy a zemného plynu Joseph Wisdom. „Európa by mohla byť z dlhodobého hľadiska ´predjazdcom´ uhlíkovo neutrálneho LNG v súlade s nedávnou metánovou stratégiou a s cieľom klimatickej neutrality do roku 2050,“ uviedol pre NGW.

Nová metánová stratégia, ktorú Európska komisia (EK) predstavila v októbri okrem iného hovorí, že Komisia „sa zapojí do dialógu so svojimi medzinárodnými partnermi a preskúma možné normy, ciele alebo stimuly pre dovoz energie do EÚ“.

Stern tvrdí, že stratégia je zatiaľ formulovaná veľmi všeobecne, ale že obsahuje hrozbu, že tí, ktorí sa neprihlásia k presnému meraniu, vykazovaniu a overovaniu (MRV) emisií metánu, sa môžu ocitnúť v situácií, že im budú hodnoty emisií stanovené. Napriek ranému štádiu a všeobecným formuláciám však podľa Sterna “existuje zreteľná hrozba pre dodávky zemného plynu, ako aj pre všetky dodávky fosílnych palív.“ Čeliac týmto rastúcim tlakom sa podľa neho musia producenti LNG rozhodnúť, koľko sú ochotní investovať do MRV a znižovania emisií na čoraz náročnejšom trhu.

„Kompenzácia uhlíkových emisií je uskutočniteľná pre ktorékoľvek zariadenie LNG a môže viesť k uhlíkovo neutrálnemu nákladu LNG. Z dlhodobého hľadiska to však nie je udržateľná metóda a nezaoberá sa priamo emisiami projektu. Predstavuje však dobrú formu prechodu k celkovej dekarbonizácii LNG,“ uviedol Wisdom.

Za vhodnejší považuje rozvoj infraštruktúry, CCS komponentov, ktoré zvyšujú kapitálové výdavky projektu a pravdepodobne sa prenesú na kupujúceho. Kombinácia oboch prístupov by mohla byť pre dosiahnutie nulových emisií optimálna. „Tak, ako to G2 plánuje dosiahnuť v Severnej Amerike – zachytením 85 % emisií z ťažby a prepravy a nákup kompenzácií za zvyšných 15 %,“ špecifikoval Wisdom, podľa ktorého existuje ďalší dôvod pre optimizmus producentov.

„To, či je uhlíkovo neutrálny LNG rovnako konkurencieschopný, môže mať menší vplyv, pretože viac kupujúcich sa snaží zabezpečiť si zmluvy na LNG s nízkym obsahom uhlíka,“ tvrdí s tým, že nízkouhlíkový LNG s cenovou prirážkou nie je v súčasnosti pre kupujúcich top prioritou. „Ak však vlády zdania uhlík, potom by sa také metódy znižovania uhlíka mohli stať komerčne životaschopnejšími,“ uzavrel Wisdom.

Foto: Nikkei Asian Preview