Brusel 30. marca 2021 – Poľsko, Bulharsko a ďalších sedem krajín Európskej únie zintenzívnilo svoju snahu zabezpečiť, aby sa zemný plyn klasifikoval ako udržateľná investícia podľa finančných pravidiel EÚ. Varovali Brusel, že jeho posledný návrh taxonomických pravidiel je nedostatočný. Vyplýva to z dokumentu, ktorý mala k dispozícii agentúra Reuters.

Exekutíva EÚ zverejnila návrh vykonávacích pravidiel – alebo delegovaných aktov – 20. novembra 2020 a označila tento návrh za „prvý„ zelený zoznam “hospodárskych aktivít na svete, ktorý by mohol viesť k súkromnému investovaniu miliárd eur do zelenej ekonomiky“.

Návrh zoznamu definoval prahové hodnoty emisií CO2 pre širokú škálu technológií na zmiernenie dosahov na klímu – od elektrických automobilov po stavebné izolačné materiály – a stanovuje, čo je „udržateľné“ a čo nie.

Prijatie pravidiel bolo vo februári odložené po tom, ako skupina desiatich štátov EÚ vedená Poľskom, vrátane Slovenska, pohrozila vetovaním návrhu a uviedla, že navrhované emisné limity pre plyn sú príliš prísne.

Európska únia v reakcii na ich postoj pripravila nový návrh, podľa ktorého plánuje v rámci zelenej taxonómie označiť niektoré plynové elektrárne, ktoré okrem elektriny produkujú aj teplo alebo chlad, za udržateľné investície v prípade, že nahradia vysokoemisné zdroje na fosílne palivá, povedú k zníženiu emisií skleníkových plynov najmenej o 50 % na kilowatthodinu (kWh) vyrobenej energie. Ďalšími podmienkami sú spustenie prevádzky do roku 2025, potenciál v budúcnosti využívať nízkouhlíkové palivá a emitovanie najviac 270 gramov ekvivalentu CO2 na kWh energie.

V prípade zariadení, ktoré vyrábajú iba elektrinu, alebo takých, ktoré poskytujú aj vykurovanie alebo chladenie, ale nenahrádzajú viac znečisťujúce zariadenie, zostala Komisia pri pôvodnom pláne považovať ich za udržateľné investície len pri dodržaní emisného limitu počas životného cyklu menej ako 100 g ekvivalentu CO2 na kWh. To znamená, že v súčasnosti prevádzkované plynové elektrárne by museli pridať technológiu na zachytávanie emisií, aby sa kvalifikovali.

Deväť krajín vrátane Českej republiky, Chorvátska, Cypru, Grécka, Maďarska, Malty a Rumunska vypracovalo spoločný dokument, ktorý je proti novému návrhu.

Krajiny uviedli, že ignoruje individuálne potreby členských štátov EÚ – pričom mnohé zo signatárskych krajín plánujú použiť plyn na nahradenie viac znečisťujúceho uhlia – a požiadali Komisiu, aby udelila zelené označenie viacerým plynovým elektrárňam.

„Investície, ktoré sa dnes považujú za „udržateľné “, by sa nemali stať „neudržateľnými “zo dňa na deň, len preto, že nie sú uvedené v zozname alebo nezodpovedajú definícii taxonomie,“ uviedla skupina v dokumente z 26. marca.

Signatári navrhujú, aby Komisiou navrhnutá emisná hranica 100 gramov ekvivalentu CO2 na kilowatthodinu pre plynové elektrárne, ktoré požadujú označenie udržateľnosti, bola nahradená „technicky uskutočniteľnou“ úrovňou.

Súčasné ústupky v najnovšom návrhu Komisie nejdú dosť ďaleko, tvrdia signatári. Termín spustenia prevádzky do roku 2025 je podľa nich príliš skorý, pretože niektoré krajiny už oznámili plány, podľa ktorých budú uhoľné elektrárne odstavovať oveľa neskôr.