Bratislava 1. marca 2021 – Národná vodíková stratégia SR sa dostala do medzirezortného pripomienkového konania. Jej najdôležitejšou časťou je akčný plán, ktorý by sa mal venovať budúcim krokom Slovenska v tejto oblasti. Na webinári Slovenského plynárenského a naftového zväzu Podpora vodíkových projektov to povedal projektový manažér Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) Pavol Pleva.

„Akčný plán je zameraný na to, aby sme si povedali, čo bude chcieť Slovensko z dlhodobého hľadiska urobiť,“ skonštatoval Pleva s tým, že je to vec, ktorá sa bude ďalej dopracovávať. Návrh stratégie podľa jeho slov definuje vodík ako strategickú surovinu a  zahŕňa „viacfarebnú škálu“ rôznych jeho typov.

Venuje sa aj transformačným možnostiam H2 v hospodárstve, zeleným riešeniam v sektoroch oceliarstva, sklárstva či výroby cementu a využitiu vodíka v energetike, tepelnom hospodárstve a mobilite. „Veľmi dobre je v stratégií zadefinovaná časť Veda a výskum, kde má Slovensko veľa možností,“ doplnil projektový manažér SIEA, ktorý vyzdvihol prínos profesora Juraja Sinaya z košickej Technickej univerzity pri príprave stratégie.

Jednou z inšpirácií pre Slovensko by v oblasti rozvoja vodíkových technológií mohlo byť Holandsko, ktoré podľa Plevu „vníma vodík ako zásadný parameter dekarbonizačného procesu“. Projektový manažér SIEA v tejto súvislosti pripomenul holandské projekty Nort H2 – zameraný na distribúciu vodíka existujúcou plynárenskou distribúciou – či Zelený Rotterdam. „Veľké giganty, vrátane petrochemických sa zaoberajú tým, ako by vedeli prejsť na výrobu zeleného alebo modrého vodíka,“ poznamenal Pleva s tým, že hoci Slovensko nemá k dispozícii vietor ako Holandsko, mohlo by využiť riešenie so skladovaním CO2 a jeho následným využitím napríklad v skleníkoch. V tejto súvislosti poukázal aj na projekt Porthos, ktorý sa problematike CCS venuje a poznamenal, že tejto oblasti, aj vzhľadom na vhodnosť rôznych priestorov na skladovanie, by sa Slovensko malo venovať.

Pleva vyzdvihol aj originálne slovenské inovácie v tejto oblasti, najmä metalhydridový zásobník ako riešenie nízkotlakového skladovania z dielne Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. „Je jedinečný a predstavuje naozaj zaujímavé riešenie pre nízkotlakové skladovanie, na ktorom treba stavať,“ povedal.

Skladovanie vodíka považuje projektový manažér SIEA za veľmi zaujímavú oblasť, v ktorej sa riešia rovnaké otázky ako v Holandsku a ktorá si zasluhuje podporu. Ďalšie využitie vodíka vidí najmä v priemysle pri jeho dekarbonizácii, pričom v doprave vidí jeho potenciál najmä v autobusovej a vlakovej doprave.

SIEA sa podľa Plevu vodíku venovala najmä pri tvorbe národnej vodíkovej stratégie, posudzovaní projektov IPCEI a zaslanie vybratých do Bruselu, match-makingu v rámci V4 či výmene skúseností a informácií z tejto oblasti s Nemeckom či Veľkou Britániou.

„To, čo pripravujeme, a verím, že sa nám to podarí niekedy od jesene tohto roka, keďže sme v procese verejného obstarávania, sme interne nazvali The Ground Zero, základné aktivity v oblasti vodíka,“ ozrejmil Pleva s tým, že agentúra chystá aj prezentáciu vodíkovej mobility, ako aj využitia H2 v oblasti energetiky, priemyslu a mobility pre odbornú aj širokú verejnosť. SIEA sa bude venovať aj príprave na nové programovacie obdobie a plán obnovy, vzhľadom na to, že  30 – 35 % investícií EÚ má ísť do zeleného hospodárstva a do dekarbonizácie, uzavrel projektový manažér SIEA Pavol Pleva.