New York 1. apríla 2021 – Rusko by do roku 2040 malo zostať dominantným dodávateľom zemného plynu do Európy. Vyplýva to z aktuálneho výhľadu spoločnosti S&P Global Platts Analytics, podľa ktorých by mal ruský trhový podiel v Európe zostať nad 30 %, a v roku 2040 sa zvýšiť takmer na 40 %, pretože sa zníži domáca európska produkcia plynu a dodávky z Nórska.

Analytici súčasne predpokladajú, že do roku 2040 by mal vzrásť aj podiel dodávok LNG na európskom energetickom mixe, aby čiastočne vyrovnal pokles domácej výroby, v priebehu prognózovaného obdobia však bude stále zaostávať za ruskými dodávkami.

Dodávky ruského plynu plynovodmi do severozápadnej, strednej a východnej Európy a Talianska stúpnu z približne 130 mld. m3 ročne v roku 2020 na približne 150 mld. do roku 2040. „Do roku 2035 očakávame rekordný trhový podiel Ruska na úrovni 38 %,“ uvádzajú analytici.

EÚ si stanovila záväzok politiky znížiť závislosť na ruskom plyne prostredníctvom podpory nových zdrojov dodávok – napríklad z Azerbajdžanu – a prostredníctvom novej dovoznej infraštruktúry LNG. Ruský plyn však zostáva konkurencieschopný pre európskych kupujúcich vzhľadom na jeho nízkonákladovú výrobnú základňu a dlhodobú spoľahlivosť, tvrdí Platts Analytics.

Výhľad konštatuje, že dodávky nórskeho potrubného plynu do Európy postupne klesajú a v roku 2025 by mali dosiahnuť približne 100 mld. m3 zo súčasných približne 110 mld m3 ročne. Potom by mali klesať ešte výraznejšie, na 60 mld. m3 do roku 2040, ako dôsledok prirodzeného vyčerpávania plynových polí.

Platts Analytics predpokladá, že dodávky LNG do Európy sa do roku 2025 zvýšia na približne 90 mld. m3, vrchol dosiahnu v roku 2030 na úrovni približne 130 mld. m3 a potom klesnú na 100 mld. v roku 2040.

Analytici súčasne očakávajú výrazný rast produkcie ruského plynu v súvislosti so stále väčším zameraním sa Moskvy na vývoz do Číny a budovanie svojich vývozných kapacít skvapalneného zemného plynu.

Vývoz do Číny

Podľa Platts Analytics sa celková ruská produkcia plynu zvýši z približne 650 mld. m3 ročne v roku 2020 na 750 mld. v roku 2025 a až 810 mld. m3 v roku 2040. „Významne vzrastie aj ruský vývoz plynu, z 240 mld. m3 ročne v roku 2020 na približne 390 mld. v roku 2040,“ uvádza výhľad s tým, že z nárastu výroby do roku 2040 budú 65 mld. m3/rok dodávať LNG projekty, pričom rovnaké množstvo dodávok sa vyváža do Číny.

Gazprom začal vyvážať plyn do Číny prostredníctvom plynovodu Power of Siberia v decembri 2019 a v nadchádzajúcich rokoch plánuje zvýšiť svoju kapacitu na 38 mld. m3 ročne. Čína je považovaná za rastúci trh pre ruské plynovody, najmä vzhľadom na zrýchľujúci sa energetický prechod v Európe. „Neochota Európy zvyšovať závislosť na ruskom plyne a riziko dopytu po energetickom prechode poskytujú Rusku silný stimul na diverzifikáciu exportného portfólia,“ uviedla Platts Analytics.

Plynovod Power of Siberia 2 cez Mongolsko s plánovanou kapacitou 50 mld. m3 ročne by spojil región Jamal, ktorý v súčasnosti zásobuje Európu, s rastúcim čínskym dopytom. V prevádzke by mohol byť v druhej polovici desaťročia. „Power of Siberia 2 spôsobí priamu konkurenciu Európy a Číny ako dovozcov plynu a zároveň poskytne Gazpromu poistku proti riziku na strane dopytu po energetickej transformácii v Európe,“ uvádza sa v správe.

Veľká časť rastu ruskej produkcie bude pochádzať z polostrova Jamal, kde by mala zvýšená produkcia z poľa Bovanenkovo ​​a ďalších menších polí významne kompenzovať pokles takmer vyťažených polí, ako je napríklad Jamburg.

Celkové zásoby plynu na polostrove Jamal sa odhadujú na zhruba 26,5 biliónov m3 a samotný Gazprom očakáva, že z regiónu vyprodukuje 360 mld. m3 ročne.

Táto výrobná základňa je bližšie ku koridoru plynovodu Nord Stream do Európy. Platts Analytics očakáva, že Nord Stream 2 bude dokončený v roku 2022, čím by exportná kapacita do Európy vzrásť o 55 mld. m3 ročne.

Neistý európsky dopyt

Hoci Rusko by malo naďalej dominovať na európskom trhu, výhľad európskeho dopytu po plyne zostáva podľa analytikov všeobecne neistý. Predpokladajú, že dopyt po plyne na vyspelejších trhoch severozápadnej Európy poklesne do roku 2040 o 50 mld. m3/rok. Pokles by mal byť spôsobený najmä potenciál zvyšovania účinnosti vykurovania, elektrifikácia a rast OZE, ktorý nahradí dopyt po plyne pri výrobe elektriny.

Najväčší pokles by mal zaznamenať rezidenčný dopyt, zatiaľ čo v priemysle sa očakáva menší pokles z dôvodu jeho problematickej elektrifikácie.
Najvýraznejší percentuálny pokles dopytu sa však očakáva v energetickom sektore, pretože EÚ sa snaží znížiť do roku 2030 emisie uhlíka o 55 % v porovnaní s rokom 1990.

Vodík – vrátane modrého vyrobeného zo zemného plynu – by tiež mohol priniesť dopyt po plyne z nových odvetví vrátane výroby ocele. Modrý vodík môže zaznamenať výrazný vzostup vďaka nižším nákladom v porovnaní so zeleným vodíkom, čo si však vyžaduje politickú podporu, ktorá tu zatiaľ nie je.

Platts Analytics uviedla, že predpovedá aj silný rast výroby zeleného vodíka aj biometánu. „Predpokladáme, že spolu budú v roku 2040 predstavovať 10 % dopytu po plyne,“ špecifikovala.