Bratislava 2. januára 2023 – Prezidentka Zuzana Čaputová vetovala zákon o dani z osobitnej stavby, ktorý 22. decembra 2022 schválila Národná rada SR a ktorý sa týka výlučne spoločnosti Eustream. Informoval o tom Denník N.

Prezidentka upozornila, že aplikácia zákona dopadne iba na spoločnosť Eustream, a to tak, že môže byť reálne ohrozená nielen jej finančná a majetková stabilita, ale aj služby a činnosti, ktoré v rámci Slovenska a pre Slovensko zabezpečuje.

Spoločnosť Eustream má strategický význam pre Slovensko aj európsky región z pohľadu energetickej infraštruktúry, zdôraznila Čaputová s tým, že dosahy schváleného zákona tak môžu ohroziť v konečnom dôsledku energetickú bezpečnosť krajiny. „Zákonodarca na tieto hrozby nijako nereagoval v dôvodovej správe a ani nepredstavil alternatívne riešenie alebo sanáciu takýchto potenciálnych dopadov,“ zdôvodnila prezidentka.

Predmetný zákon zdôvodnili jeho predkladatelia aj skutočnosťou, že osobitná stavba nepodlieha zdaneniu daňou z nehnuteľnosti. Predmetom dane má byť stavba na území Slovenska definovaná ako sieť plynovodov, ktoré slúžia výlučne na prepravu plynu v SR a nie na jeho miestnu distribúciu na časti územia Slovenska. Základom na výpočet bude dĺžka osobitnej stavby vyjadrená v kilometroch. Sadzba dane je 6000 eur za každý začatý kilometer stavby. Budúci rok má štátu priniesť 170 miliónov eur.

Zdaňovacím obdobím je kalendárny mesiac. Prvýkrát to bude mesiac po nadobudnutí účinnosti zákona, ktorá nastane dňom vyhlásenia.

Spoločnosť Eustream zákon odmietla. Je podľa nej v rozpore s princípmi spravodlivého a proporcionálneho zdaňovania a s ústavou chránenými právami a bude mať devastačné účinky na vnímanie Slovenska ako dôveryhodného podnikateľského prostredia.

„Považujeme za nepochopiteľné, že takýto návrh zákona vôbec mohol prejsť. Pripomíname, že návrh zákona bol schválený aj napriek jasnej odbornej kritike od ministra hospodárstva či predsedu výboru NR SR pre hospodárstvo,“ uviedla spoločnosť.

Eustream pripomenul, že zatiaľ čo v Európe sa zdaňujú nadmerné zisky spoločností profitujúcich na energetickej kríze, slovenský parlament schválil návrh dane namierený proti vybranej firme, ktorá zo súčasnej krízy nijako neprofituje, práve naopak, je touto krízou negatívne postihnutá. „Navyše ide o paušálnu majetkovú daň, ktorú budeme musieť platiť bez ohľadu na dosiahnuté zisky,“ dodal prepravca plynu.