Bratislava 28. júna 2022 – Noví odberatelia zemného plynu sa v posledných dvoch rokoch rozhodli pre plynové vykurovanie najmä pre jeho cenovú dostupnosť. Vyplýva to z výsledkov prieskumu, ktorý pre distribučnú spoločnosť SPP – distribúcia realizovala agentúra AKO na prelome marca a apríla tohto roka. Informoval o nich manažér externej komunikácie spoločnosti SPPD Milan Vanga.

S mesačným odstupom od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu, ktorá zatriasla trhom s plynom a zvýšila jeho cenu, pripojení odberatelia stále vnímali svoje rozhodnutie ako správne. Plynové vykurovanie novopostaveného rodinného domu si v ostatných dvoch rokoch zvolilo šesť z desiatich stavebníkov. Viac ako štvrtina opýtaných sa rozhodla pre vykurovanie zemným plynom pre jeho cenovú výhodnosť, ďalšími dôvodmi v poradí sú komfort obsluhy a jeho dostupnosť. Pritom až pre takmer dve tretiny opýtaných zákazníkov, ktorí sa rozhodli pripojiť na zemný plyn, je pri vykurovaní najdôležitejšia výška mesačných nákladov, uviedol Vanga.

Podľa Slovenského plynárenského a naftového zväzu (SPNZ) sú výsledky prieskumu príjemným prekvapením. „V kontexte konfliktu na Ukrajine by sa dalo očakávať, že zemný plyn stratí na svojej atraktivite pre jeho zvyšujúcu sa cenu na svetových trhoch,“ zhodnotil výkonný riaditeľ SPNZ Richard Kvasňovský. Nebolo by podľa neho nezvyčajné, keby bol zemný pre jeho nálepku geopolitického nátlakového nástroja vnímaný potenciálnymi odberateľmi negatívne. „Čerstvo pripojení odberatelia plynu však vnímajú dočasnú nepriaznivú situáciu na trhu s energiami racionálne a zjavné výhody zemného plynu hodnotia výhľadovo, či už ide o cenu, alebo ekologický aspekt,“ dodal.

Ekologický aspekt zemného plynu vzalo pri jeho výbere do úvahy viac ako 17 % respondentov, ukázali výsledky prieskumu. Práve téma klimatickej zmeny výrazne ovplyvňuje súčasných staviteľov rodinných domov. Zväčša sa rozhodujú pre aktuálne finančne najdostupnejšie nízkoemisné riešenia. Z prieskumu tiež vyplynulo, že klimatickú zmenu vnímajú ako reálny problém takmer tri štvrtiny zákazníkov, ktorí sa rozhodli pripojiť k zemnému plynu. Necelá tretina považuje za vážnejší ekologický problém zlú lokálnu kvalitu ovzdušia. Práve zemný plyn významne prispieva k čistote ovzdušia vďaka svojím prakticky nulovým emisiám tuhých znečisťujúcich látok a polovičným emisiám CO2 oproti pevným palivám ako uhlie či drevo, pripomenul Vanga.

Už tradične sa v prieskume spokojnosti zákazníkov pripojených k plynu objavuje vysoká úroveň spokojnosti s procesom pripojenia, komfortom online služieb pripájania a servisom zákazníckych kancelárií. Spokojnosť so spomínanými atribútmi sa pohybuje nad úrovňou 90 %.

Pozitívna skúsenosť s realizáciou procesu pripojenia vedie odberateľov k tomu, že až 85,4 % z nich by odporúčalo svojim známym zemný plyn na vykurovanie a ohrev teplej vody v ich nehnuteľnosti. Väčšina zvyšných respondentov by malo pri odporúčaní plynu obavy zo súčasnej politickej situácie a dočasne zvýšenej ceny komodity.

Telefonický prieskum bol realizovaný od 29. marca do 4. apríla 2022 na vzorke 600 domácností a 100 odberateľov kategórie maloodber, ktorí sa pripojili k plynárenskej sieti v posledných 12, resp. 14 mesiacoch.