Bratislava 29. septembra 2022 – Uspokojenie európskeho dopytu bez dodávok ruského plynu bude v blízkej budúcnosti možné len ak budú nové regasifikačné kapacity uvedené do prevádzky tak, ako boli avizované, nové skvapalňovacie kapacity by boli dedikované len pre Európu, vyššie európske ceny prilákajú časť objemov určených pre Áziu, a dopyt sa zníži aspoň o 15 %. Na Stredoeurópskom plynárenskom kongrese v Bratislave to uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Eustream Rastislav Ňukovič.    

Celková spotreba EÚ, Spojeného kráľovstva a Švajčiarska od roku 2016 rástla. V minulom roku dosiahla viac ako 500 bcm a pokrývalo ju niekoľko zdrojov, konštatoval Ňukovič. Patrili medzi ne Rusko, Azerbajdžan, podľa očakávaní klesajúca domáca produkcia, stabilné dodávky z Nórska a severnej Afriky, v oboch prípadoch s obmedzeným rastovým potenciálom, ktorý v prípade Afriky limituje potreba pokrývať domáci dopyt.

Šéf Eustreamu súčasne poukázal na výrazne zvýšenie podielu LNG na spotrebe Európy, ktorá od začiatku roka 2022 doviezla takmer 100 bcm, čo je viac ako za celý minulý rok, keď import LNG dosiahol 87 bcm.

Pokiaľ ide o európsky dopyt, medziročne sa významne znížil, k septembru o 11 %, pričom za celý rok 2022 to môže byť pokles o 13 % , čo sa blíži k cieľu stanovenému Európskou komisiou (-15 %), uviedol Ňukovič.

Flexibilitu podľa neho v súčasnosti poskytuje len LNG, ktorého spotreba v Európe v tomto roku v porovnaní s rokom 2021 stúpla pomerne dramaticky. Podľa odhadov by mala dosiahnuť takmer 168 bcm, čo predstavuje nárast o 61 bcm, resp. 56 % oproti roku 2021, v prípade EÚ27 + Spojené kráľovstvo by to malo byť okolo 150 bcm, vyčíslil šéf Eustreamu.

K silnému nárastu európskej spotreby LNG prispel výrazný pokles ázijskej spotreby a Európa pritiahla všetky dostupné skvapalňovacie kapacity. Tie rastú v korelácii so stúpajúcou spotrebou, pričom ich využitie sa dlhodobo pohybuje medzi 80-85 %. Aj v tomto roku, keď je silný tlak na zdroje LNG a ceny sú také vysoké, pomer zostáva rovnaký, okolo 83 %, poznamenal Ňukovič. Presná príčina nie je známa, môže ísť o operačné príčiny, obdobia údržby kapacít, istý čas potrebný na manipuláciu s nákladmi a pod. V analýzach zdrojov je však potrebné túto skutočnosť zohľadniť, dodal.

Simulácia európskej plynovej bilancie pre roky 2022-23

Generálny riaditeľ spoločnosti Eustream prezentoval aj simuláciu európskej plynovej bilancie pre roky 2022-23. Odhadovaná spotreba EÚ by sa podľa nej mala v roku 2022 znížiť na cca 439 bcm a na 430 bcm v roku 2023 (-15 % oproti 505 bcm z roku 2021). Simulácia počíta so zastavením ruských dodávok od 1. októbra 2022, domácou klesajúcou produkciou na úrovni 90 bcm, dodávkami 115-122 bcm z Nórska, 36 bcm zo severnej Afriky, ďalšími dodávkami cez plynovod TAP na úrovni 12 bcm a odhadovaným dovozom LNG okolo 155 bcm ročne v rokoch 2022 – 24. Dodávky LNG by mali byť obmedzené najmä globálnou produkciou, v rokoch 2022 – 23 sa počíta s nárastom o 16 bcm.

Simulácia predpokladá, že k 1. 10. 2023 bude úroveň skladovania v EÚ na úrovni 67 bcm, čo predstavuje približne 63 % naplnenosť, teda pod cieľom EÚ – 80 %. Simulácia tak potvrdzuje, že bez ruského plynu budú tieto ciele naplnenosti zásobníkov ohrozené.

V prípade studenej zimy v zimnej sezóne 2023/24 bude Európa zvládať pokryť dopyt po plyne bez ruského plynu iba robustným prílevom LNG a zníženou spotrebou, vrátane obmedzenej výkonnosti priemyslu, čo nie je dlhodobo udržateľné, konštatoval Ňukovič. Bez ruského plynu je teda budúci rok veľmi riskantný, a preto treba urobiť všetko preto, aby toky zostali zachované, v ideálnom prípade navýšené.

Odhad európskej spotreby zemného plynu bez ruských dodávok

Pokiaľ ide o odhad európskej spotreby zemného plynu bez ruských dodávok, šéf Eustreamu zdôraznil, že nahradenie ruského plynu v rokoch 2022-24 nie je možné bez výrazného zníženia dopytu, vrátane obmedzenia priemyselnej produkcie.

Ak bude vybudovaná potrebná infraštruktúra, v rokoch 2025 – 26 je možné pokryť zníženú potrebu zemného plynu aj bez ruských dodávok, ak by tieto skvapalňovacie kapacity boli dedikované primárne pre Európu. Nevyhnutným predpokladom sú však dostatočné dodávky LNG na svetovom trhu a swapy dodávok nórskeho, resp. severoafrického plynu medzi európskymi krajinami.

V blízkej budúcnosti bude podľa Ňukoviča možné uspokojiť európsky dopyt bez dodávok ruského plynu, len ak:

– nové regasifikačné kapacity budú uvedené do prevádzky tak, ako bolo avizované,

– nové globálne skvapalňovacie kapacity budú plne určené len pre Európu,

– vyššie ceny v Európe prilákajú časť ázijských objemov LNG,

 – dopyt sa zníži aspoň o 15%.

Na margo tohtoročného zníženého ázijského dovozu LNG najmä pre covidové obmedzenia a slabšiu ekonomickú aktivitu, Ňukovič poznamenal, že hospodárske oživenie v budúcom roku môže opäť priniesť súperenie Ázie a Európy o LNG, čo je potrebné zohľadniť pre ďalšiu zimu.

Zníženie európskeho dopytu po plyne a jeho úsporu považuje šéf Eustreamu za veľmi dôležité. Potenciál „ľahkých úspor“ vidí najmä v strednej a východnej Európe, kde sú ľudia pri domácom vykurovaní zvyknutí na „trenírkovú teplotu“. Preto je práve v tomto regióne väčšia šanca na úspory bez zastavenia priemyslu.

Naopak, v západnej Európe, bez dlhodobej regulácie cien pre domácnosti, si spotrebitelia viac uvedomujú, že energia je drahá komodita a mnohé opatrenia spustili už skôr, takže potenciál „ľahkých úspor“ je tam obmedzený, domnieva sa Ňukovič.

V tejto súvislosti dodal, že návrhy na zvládnutie a zníženie cien plynu je veľmi dôležité implementovať spôsobom, aby všetci, ktorých sa týkajú, zostali motivovaní naďalej šetriť. Ak štát povie domácnostiam, že nie je žiadny problém a že ich zabezpečí, motivácia šetriť sa stráca. Úspory sú dôležité a akékoľvek opatrenia budú zavedené, mali by zahŕňať motivačný element, uzavrel generálny riaditeľ spoločnosti Eustream Rastislav Ňukovič.