Bratislava 30. marca 2021 – Nové palivá a odvetvie, ktoré ich bude vyrábať pre energetiku a priemysel, namiesto OZE vidí ako záchranu do budúcnosti predseda predstavenstva Slovenského zväzu výrobcov tepla (SZVT) Stanislav Janiš. Uviedol to v panelovej diskusii pondelkového (29. 3.) webinára Slovenského plynárenského a naftového zväzu „ Plán obnovy a podpora plynárenstva“.

Čo sa týka OZE, Janiš povedal, že sa občas cíti ako „Alenka v ríši divov“. „Všetci sa boja médií, všetci sa boja aktivistov. Tí majú plné ústa OZE, ale keď sa konkrétne spýtame, ktoré OZE môžeme využívať, ktoré dostanú zelenú, aby sme mohli investovať, tak od aktivistov nedostaneme žiadnu odpoveď,“ skonštatoval s tým, že aktivisti odpoveď nepoznajú a žijú vo všeobecných frázach vzdialených od reality. Odborná verejnosť, ktorá sa pohybuje v realite, podľa neho potrebuje mať jasno a nie všeobecné frázy.

„OZE, ak majú byť udržateľné a nemáme si ich vyčerpať, nás nezachránia. Zachránia nás nové palivá. Či už na báze biopalív, alternatívnych palív, vodíka a zachráni nás technologický priemysel, ktorý začne tieto palivá produkovať a zásobovať nimi tak energetiku, ako aj priemysel,“ tvrdí Janiš, ktorý sa v tejto súvislosti pozrel aj kapitolu Veda a výskum v Pláne obnovy (PO), kde je 50 mil. eur na vedu a výskum s tým, že sa vyhlásia tematicky zamerané výzvy na podporu zelenej ekonomiky.

„Ja vidím takúto zelenú ekonomiku v tomto, pretože nás, ktorí spaľujeme zemný plyn alebo niečo iné, môže v rámci nízkouhlíkovej ekonomiky zachrániť to, že začneme používať nejakým iným, zeleným spôsobom získané palivá. Tvrdím, že do budúcna, ak bude tento trend pokračovať, a on bude pokračovať, vznikne nové odvetvie, ktoré sa týmto bude zaoberať a vyrábať takéto palivá. A na to je infraštruktúra, ktorú máme vybudovanú my alebo plynári, ideálna,“ zdôraznil. „Vážme si to, že máme, čo sa týka energetiky, dobrú infraštruktúru v elektroenergetike, perfektnú infraštruktúru v plynárenstve, v diaľkovom vykurovaní a v budúcnosti aj v chladení. O tento základ sa môžeme oprieť pri plnení všetkých našich záväzkov v oblasti klímy a ovzdušia,“ dodal.

SZVT podľa jeho slov prostredníctvom RÚZ pripomienkoval to, čo v PO nie je – diaľkové vykurovanie a podpora obnoviteľných zdrojov a teplárenstvo. „Dovolili sme si to pripomienkovať preto, že sme jediný segment, ktorý má explicitne predpísané zvyšovanie OZE na úrovni 1,1 % ročne. V PO sa tento záväzok tiež uvádza, ale celý komplex niekto z PO vytlačil,“ skonštatoval s tým, že sa pokúsili v pripomienkovom konaní celý segment vrátiť späť.

„Pripomienkovali sme aj obnovu budov, ktorá tam má okolo 700. mil. eur s tým, že energetická hospodárnosť budov sa nedosahuje len tepelnými čerpadlami a fotovoltaikou, ale že sú to aj vysokoúčinné alternatívne systémy a to účinné CZT, ktoré obsahujú aj OZE, kombinovanú výrobu, poprípade odpadové teplo. A aj s týmito systémami sa dá dosiahnuť energetická hospodárnosť budov,“ pripomenul Janiš, ktorý na záver vyjadril obavu, že 6 miliárd eur z PO predstavuje takú sumu, ktorú SR nedokáže vyčerpať alebo ju vyčerpá na veci, ktoré ju až tak vpred neposunú.

Foto: FOTO TASR – František Iván