Praha 27. apríla 2021 – Budúcnosť zemného plynu nie je zlá a jeho spotreba by mala v nasledujúcej dekáde rásť. Pre idnes.cz to povedal Martin Pacovský z Pražskej plynárenskej, podľa ktorého aj nastupujúca bezemisná ekonomika so zemným plynom počíta. Uplatnenie CNG pohonu vidí najmä v segmente mestských dodávok a donášok.

„Budúcnosť zemného plynu nie je vôbec zlá, jeho spotreba v nasledujúcich desiatich rokoch porastie. Práve plyn bude hrať dôležitú úlohu v prechode na nízkouhlíkovú energetiku,“ myslí si Pacovský. V Česku sa podľa neho vedie najväčšia diskusia o vykurovaní. V Prahe funguje buď centrálne zásobovanie teplom, alebo ľudia využívajú plynový kotol či ohrievače. „My očakávame, že sa do zemného plynu bude primiešavať vodík, a tým sa bude zvyšovať pomer zeleného vodíka v plynovej sústave. Dlhodobo ale aj bezemisná ekonomika počíta s podielom zemného plynu,“ zdôraznil Pacovský s tým, že na primiešavanie vodíka budú pripravení.

„Beží projekt Českého plynárenského svazu, ktorý rieši technickú časť pridávanie vodíka. Vodíkové molekuly sú menšie ako štandardné plynové. V zásade je potrebné vyriešiť tesnosť potrubia a ďalšie technické aspekty. Avšak do 2 % podielu to nie je žiadny problém,“ hovorí zástupca Pražskej plynárenskej.

Získať zelený vodík považuje za náročné, keďže má byť vyrobený z OZE. Preto za jednu z možností považuje jeho dovoz s tým, že Pražská plynárenská by mala mať kompetenciu vodík kupovať a predávať, prípadne ho dodávať dopravnému podniku. „S dopravným podnikom pripravujeme pilotný projekt v našom areáli v Michli, kde chceme mať fotovoltaické panely, trigeneračnú jednotku, vodíkový elektrolyzér a plniacu stanicu na vodík,“ ozrejmil Pacovský.

Pokiaľ ide o prípadné zdraženie cien energií pre spotrebiteľov po prechode na bezemisnú energetiku, si položil otázku aká je cena za to, že ľudia budú dýchať čistejší vzduch. Isté podľa neho je, že dlhodobo porastie podiel elektrickej energie a zmení sa energetický mix. „Ak sa budú viac podporovať elektromobily a vy si vozidlo budete dobíjať doma, logicky vzrastie aj vaša osobná spotreba. Pri plyne je to otázka podielu vykurovania, izolácií a konečnej ceny spomínaného vodíka,“ tvrdí odborník s tým, že už teraz predstavuje približne 30 % ceny na faktúre regulovaný poplatok za distribúciu. „Aj keď porastú ceny energií, nebude to tak viditeľné. Väčší vplyv budú mať regulácie alebo ceny povoleniek,“ dodal.

Pacovský sa vyjadril aj k využívaniu CNG v doprave. „Myslím si, že má stále svoje miesto. CNG historicky začalo v osobných autách, dnes idú automobilky skôr smerom elektromobility. Na druhej strane spotreba CNG vlani stúpla preto, že ho hojne využívajú napríklad donáškové služby. V segmente dodávok alebo donášok po meste je to ekonomicky najlepšie riešenie a ešte treba 10 rokov tu bude,“ hovorí Pacovský.

V budúcnosti vidí firmu nielen ako tradičného dodávateľa plynu a elektriny, ale ako partnera pre celkové energetické riešenie domácností, a to vrátane fotovoltaiky a tepelných čerpadiel. Mala by byť tiež viac vnímaná ako dodávateľ tepla. „Naším cieľom nie je riešiť zásobovanie tepla celej Prahy, ale v menších projektoch by sme mali byť. Vlani sme s mestskou časťou Kbely realizovali projekt na spoločné komplexné prevádzkovanie tepelného hospodárstva. Myslím, že toto by sme mohli robiť aj s inými mestskými časťami,“ dodal .

Pražská plynárenská zásobuje plynom a elektrinou viac ako 425-tisíc odberných miest. Jej história je spätá najmä s Prahou, kde je možné začiatky plynárenstva vystopovať až do roku 1847, ale v súčasnej dobe poskytuje zákazníkom svoje služby po celej Českej republike.

Foto: HN – Lukáš Bíba