Londýn 4. júla 2023 – Tretí štvrťrok bude pre európsky trh s plynom prelomový, pričom všetky oči budú upriamené na mieru plnenia zásobníkov, pokrok v nórskej letnej údržbe a konkurenciu z Ázie o LNG. Vzhľadom na to, že zásobníky v EÚ sú už naplnené na približne 77 %, zásoby by sa mohli naplniť ešte pred zimou, čo znamená, že účastníci trhu by neskôr v tomto štvrťroku mohli mať problém umiestniť plyn v Európe. Obavy o nórske dodávky a potenciál silného dopytu po LNG v Ázii – najmä v Číne – by mohli spôsobiť, že trhová rovnováha zostane napätá.

Podľa analytikov S&P Global Commodity Insights sa očakáva, že zásobníky budú počas tretieho štvrťroka na ceste k maximu historického päťročného rozsahu naplnenia a do konca septembra budú naplnené na 95 %.

Naplnenosť úložísk EÚ je už teraz výrazne vyššia ako v predchádzajúcich rokoch. Zariadenia boli na konci júna 2022 naplnené len na 58 % kapacity a v roku 2021 v rovnakom čase len na 48 %. V súčasnosti je takmer na rovnakej úrovni ako v roku 2020, keď boli zásobníky na konci júna na 80 % kapacity, keďže dopyt klesol v dôsledku pandémie COVID, čo prinútilo európskych obchodníkov využívať ukrajinské zariadenia na skladovanie prebytočného plynu.

Ponuka z Kyjeva je tu opäť, aj keď neistota okolo poistenia a prebiehajúca vojna by mohli odradiť hráčov na trhu od opätovného využívania ukrajinských zásobníkov počas tohto leta.

Očakávaný mierny nárast dopytu

Európsky dopyt vo všeobecnosti zostane v 3. štvrťroku utlmený, hoci podľa predpovedí S&P Global bude medziročne – v dôsledku oveľa nižších cien – mierne vyšší.

Dopyt po plyne v Európe v 3. štvrťroku minulého roka klesol, keď ceny prudko vzrástli a koncom augusta dosiahli rekordné maximá. Ceny budú musieť zostať dostatočne vysoké, aby udržali dodávky LNG do Európy, dostatočne obmedzili dopyt a umožnili skladovaniu dosiahnuť cieľovú úroveň, uviedol Alun Davies, hlavný riaditeľ spoločnosti S&P Global Commodity Insights. „Rizikom pre Európu je, že ak by ázijský dopyt po chladení v 3. štvrťroku vzrástol viac, ako sa očakávalo, objem LNG prichádzajúceho do Európy by mohol byť nižší ako očakávaný,“ povedal Davies.

Rusko naďalej dodáva plyn do Európy cez Ukrajinu a TurkStream a ruské dodávky LNG do Európy zostávajú silné. Odpor voči akýmkoľvek nákupom ruského plynu zo strany EÚ však pretrváva aj napriek tomu, že sa naň dodnes nevzťahujú žiadne sankcie na úrovni EÚ. Európska komisia zahrnula do svojho balíka na dekarbonizáciu plynu klauzulu, ktorá má členským štátom poskytnúť možnosť obmedziť ruský dovoz.

Nórske dodávky

Pretrvávajú aj obavy z nórskej údržby. Výroba plynu bola ovplyvnená rozšírením údržby v kľúčovom zariadení na spracovanie plynu v Nyhamne, pričom práce sú pravidelne plánované v krátkom predstihu. Nyhamna, ktorá spracováva plyn z hlavných ložísk Ormen Lange a Aasta Hansteen, bola v polovici mája odpojená z dôvodu ročnej údržby, pričom jej návrat sa oneskoril o viac ako mesiac do 15. júla.

Revidované harmonogramy odstávok v Nyhamne mali za následok odstránenie 2,9 bcm plynu z dodávateľského mixu v 3. štvrťroku. „Očakávania pre 3. štvrťrok sú, že toky cez plynovody sa zotavia po letnej údržbe, ale čo je kritické z hľadiska ceny, žiadne ďalšie dodávky už neprídu,“ uviedol S&P Global.

K nedávnemu zvýšeniu ceny plynu TTF prispeli práve obavy z nórskej údržby. Platts, súčasť S&P Global Commodity Insights, ohodnotila mesačnú cenu TTF k 1. júnu na viac ako dvojročné minimum 23,25 eur/MWh, no v posledných týždňoch zaznamenala niekoľko prudkých nárastov.

TTF na najbližší mesiac dosiahla podľa hodnotenia spoločnosti Platts 15. júna nedávne maximum 41,03 €/MWh a naposledy bola hodnotená 28. júna na úrovni 33,83 €/MWh, čo predstavuje nárast o 45 % od začiatku mesiaca.

Výroba elektriny z plynu

Keďže ceny výrobných surovín klesli a dopyt po energii sa zotavuje len pomaly, európske trhy s elektrinou vstupujú do tretieho štvrťroka menej volatilné ako v tomto období minulého roka. Ceny základného zaťaženia tesne pod hranicou 100 €/MWh pre kľúčové trhy v Nemecku a Francúzsku klesli približne o 70 % v porovnaní s júnom 2022, keď ceny začali špirálovito stúpať.

Podľa analytikov S&P Global Commodity Insight, na základe prieskumu na 10 trhoch, by sa mal európsky dopyt po elektrine medziročne znížiť o 1,8 %, hoci september by mohol zodpovedať minulému roku.

„Ako sa blížime k tretiemu štvrťroku – keď je sektor energetiky vo všeobecnosti napätejší a oveľa viac vystavený inflačným rizikám spôsobeným počasím ako v druhom štvrťroku – stále existuje potenciál na rozšírenie priestoru pre výrobu z plynu,“ povedal Glenn Rickson, vedúci európskej energetickej analytiky v S&P Global.

Napriek tomu sa predpokladá, že kombinovaná výroba z plynu a uhlia/lignitu v 3. štvrťroku medziročne klesne približne o 25 %, pričom produkcia z čierneho uhlia sa zníži o 44 %.

So zlepšenou dostupnosťou jadra sa zdá, že Francúzsko zostane počas tretieho štvrťroka čistým exportérom elektriny, pričom mimoriadna kapacita z nového prepojenia do Talianska sa má vrátiť v polovici júla.

Nemecko zaznamenalo rekordný dovoz v máji a júni a predpokladá sa, že v tomto trende bude pokračovať aj v 3. štvrťroku, kým v zime prejde opäť na čistý vývoz.

Holandský trh ponúka konkurenčné fundamenty, pričom na jar zaznamenal najhlbšie záporné hodinové ceny uprostred rozmachu solárnej výroby. V najbližších mesiacoch pribudne približne 2 GW veternej kapacity na mori, zatiaľ čo tamojšia výroba z uhlia nefunguje od konca mája.

Počasie môže v 3. štvrťroku, ako obvykle, hrať kľúčovú úlohu s rizikom vplyvu vĺn horúčav na dopyt po klimatizácii a pravidlá pre vodu na chladenie, aj keď o čiastočnú kompenzáciu sa postará solárna energia, konštatuje S&P Global.

Solárny strop na uhlíku

Ceny uhlíka v Európe pravdepodobne zostanú v treťom štvrťroku volatilné, keďže silný záujem investorov je kompenzovaný nárastom objemov júlových aukcií pred augustovým útlmom.

S emisnými kvótami v rámci systému obchodovania s emisnými kvótami EÚ (EUA) sa v druhom štvrťroku obchodovalo v širokom rozmedzí 79 – 98 €/milión CO2, pričom ceny začiatkom júna prudko vzrástli po tom, ako v máji klesli na päťmesačné minimá.

Medvedí sentiment by sa však mohol v júli vrátiť z dôvodu dodatočných objemov aukcií v rámci dohody REPowerEU, hoci dopyt môže byť do určitej miery podporený vyhliadkou nižších objemov aukcií v auguste.

Podľa analytikov S&P Global Commodity Insights by očakávané sezónne objemy obchodovania mali ukázať,  že mesačné súčty zostanú do konca augusta stabilné, keďže európske letné prázdniny obmedzujú významný krátkodobý dopyt po EUA zo strany investorov a dopyt v priemysle/výrobe energie je tiež obmedzený nízkym dopytom po plyne počas rastúcej produkcie solárnej energie.

Rozpätie medzi kvótami EUA a kvótami Spojeného kráľovstva pravdepodobne zostane v nadchádzajúcich mesiacoch veľké v dôsledku slabého dopytu a politickej neistoty v súvislosti s reformami systému obchodovania s emisnými kvótami Spojeného kráľovstva.

UKA sa koncom júna obchodovali so zľavou takmer 29 €/mt voči EUA, kým začiatkom januára bola táto zľava okolo 2 €/mt.

So zľavou UKA na EUA, ktorá je teraz nižšia ako štrukturálna prémia v nákladoch na uhlík britských generátorov, by tento trend mohol viesť k zvýšeniu vývozu elektriny zo Spojeného kráľovstva do Európy.

Analytici S&P Global očakávajú, že Spojené kráľovstvo prejde na pozíciu čistého exportéra energie do konca tretieho štvrťroka 2023 alebo do októbra, pričom ceny zemného plynu v Spojenom kráľovstve sa budú obchodovať so zľavou oproti kontinentálnym cenám.