Bratislava 17.septembra 2020- Slovenské plynárenstvo si v tomto roku pripomína viaceré výročia. Dve z nich sa týkajú osobností, ktoré sa významnou mierou podieľali na tom, že Slovensko má v súčasnosti dôležité postavenie na plynárenskej mape Európy, profesora Júliusa Nemessányiho a prostého roľníka z Gbelov, Jána Medlena, ktorý sa narodil 7.januára 1870 v Gbeloch, teda pred 150 rokmi. Vedenie Slovenského plynárenského a naftového zväzu (SPNZ) si ho uctilo položením venca k jeho pamätníku v Gbeloch spolu s primátorom mesta Jozefom Hazlingerom a prednostkou mestského úradu Natašou Londarevovou. „Medlen si miesto medzi osobnosťami v plynárenstve si zaistil objavom ložísk zemného plynu, na Záhorí, v okolí Gbelov. To, čo vzniklo z náhody, hodenej zápalky pri zemných prácach na pozemku, dalo základ neskoršiemu prosperujúcemu odvetviu, ktoré ekonomiky pozdvihlo nielen Záhorie, ale aj celé Slovensko,“ povedal prezident SPNZ Tomáš Malatinský.

Uhorské úrady začali lokalitu v blízkosti Gbelov skúmať v roku 1913, najmä s cieľom nájsť ropu, ktorá bola kľúčovou surovinou pre vtedajšiu armádu. Medlenov pozemok napokon v roku 1915 vyvlastnili. Po prvej svetovej vojne ostalo v lokalite Dúbrava 56 ťažobných veží a 22 sond. Československá republika chcela ťažiť ropu a získať príjmy. Tak vznikla spoločnosť Naftové doly a Medlenovi ponúkli doživotný zamestnanecký pomer. Prijal ho, no len na krátko a vrátil sa k práci roľníka. Pri nej sa stále snažil o rôzne technické vylepšenia.  Medlen zomrel 6.júna 1944.