Bratislava, 25. júna 2020 – Spoločnosť NAFTA a.s., ktorá patrí k európskym lídrom v podzemnom skladovaní zemného plynu a v prieskume a ťažbe uhľovodíkov, dosiahla v roku 2019 zisk po zdanení vo výške 70,1 mil. eur. Významným míľnikom uplynulého roka v oblasti skladovania plynu bol vstup spoločnosti na nemecký trh vďaka akvizícii troch podzemných zásobníkov v Bavorsku. V prieskumných činnostiach pokračovala NAFTA aj na Ukrajine, kde aktívne pôsobí už od roku 2016. Informuje o tom web spoločnosti.

Obavy zákazníkov z možného nepredĺženia kontraktu medzi Ruskom a Ukrajinou na konci roku 2019 viedli k predzásobeniu sa plynom. Podzemné zásobníky tak boli naplnené na úroveň 100 % už v letných mesiacoch. Aj táto situácia potvrdila strategickú úlohu zásobníkov pri zabezpečovaní plynulých dodávok a zároveň umožnila spoločnosti NAFTA vyvíjať nové produkty v oblasti obchodovania so zemným plynom.

„V uplynulom roku sme pokračovali v napĺňaní stratégie rastu našich kľúčových činností a v efektívnom využívaní dlhoročného know-how doma aj na zahraničných trhoch. Úspešne sme sa etablovali na nemeckom trhu a svoje rozsiahle skúsenosti sme uplatnili aj na Ukrajine. Vďaka dlhoročným skúsenostiam, vysokokvalifikovanému tímu odborníkov a technologickej vyspelosti zariadení smerujeme k pozícií európskeho lídra v podzemnom skladovaní zemného plynu a v prieskume a ťažbe uhľovodíkov,“ zhodnotil rok 2019 generálny riaditeľ spoločnosti NAFTA, Ing. Martin Bartošovič.

Odborníci zo spoločnosti NAFTA dlhodobo vyhľadávajú zaujímavé zahraničné projekty a spolupráce, kde by mohli uplatniť svoje expertné know-how vychádzajúce z dlhoročnej tradície. Po úspešnej akvizícii troch podzemných zásobníkov zemného plynu Inzenham-West, Wolfersberg a Breitbrunn/Eggstätt na území Bavorska sa spoločnosti NAFTA podarilo úspešne vstúpiť na nemecký trh. Aktuálne prebieha v spoločnosti hlbšia integrácia a výmena skúseností s cieľom vytvoriť ešte efektívnejšiu a spoľahlivejšiu prevádzku. Táto strategická investícia ponúka spoločnosti NAFTA rozsiahle možnosti využiť svoje inovatívne, technické a obchodné know-how pri poskytovaní skladovacích služieb na dynamicky sa meniacom trhu so zemným plynom.

V oblasti prieskumu a ťažby uhľovodíkov NAFTA v minulom roku pokračovala v úspešných medzinárodných spoluprácach, domácich a zahraničných projektoch. V regióne Trnava, kde spoľahlivo prebieha ťažba uhľovodíkov už niekoľko desiatok rokov, zrealizovala prieskumný vrt Trakovice 13. Zároveň sa jej podarilo získať nové prieskumné územie na východnom Slovensku a vo Viedenskej panve. Prieskumná činnosť pokračovala aj na Ukrajine, kde aktívne pôsobí už od roku 2016. V rámci licencie Užhorod spolu s partnerom zo spoločnosti Cub Energy Inc. NAFTA zrealizovala prvý prieskumný vrt. Koncom roka 2019 získala aj Vatazhkivsku licenciu, a tým ďalšiu možnosť prieskumu a ťažby uhľovodíkov na východe Ukrajiny.

V roku 2019 pokračovala spoločnosť v dlhodobom úsilí o získanie podpory z verejných zdrojov pre inovatívne projekty v oblasti skladovania energie a optimalizácie spotreby energií. Podzemné zásobníky zemného plynu vytvárajú veľký potenciál pre skladovanie energie z obnoviteľných zdrojov, čo by malo pozitívny dopad na celý energetický trh. Spoločnosť NAFTA sa snaží využívať všetky príležitosti rozvíjať svoju kompetenciu aj v oblasti inovatívneho skladovania obnoviteľných zdrojov, a preto je aktívna vo viacerých inovatívnych projektoch a partnerstvách.