Praha 8. februára 2022 – Spotreba zemného plynu v českej doprave vrástla za rok 2021 o 4,5 % na rekordných 97.112 milióna metrov kubických. Podľa Českého plynárenského zväzu (ČPS) sa o to pričinilo jednak stabilné a zavedené využívanie stlačeného zemného plynu (CNG), ako aj výrazný nárast spotreby skvapalneného zemného plynu (LNG) v sektore nákladnej dopravy. Motoristi majú značný záujem aj o zemný plyn s prímesou biozložky, bioCNG, čo dokazuje medziročný nárast jeho spotreby o 1197 % na 14,91 milióna m3.

„Potvrdzuje sa, že plynová mobilita má jednoznačný potenciál postupne vytvoriť nákladovo efektívnu synergiu s elektromobilitou a vodíkovou mobilitou a výrazne prispieť k dekarbonizácii sektora dopravy. Na dosiahnutie tohto cieľa je však nutné rešpektovať princíp technologickej neutrality, umožniť rovný prístup ku všetkým alternatívnym palivám a postupný prechod na ich ekologickejšie varianty,“ uviedla výkonná riaditeľka ČPS Lenka Kovačovská.

Podľa českých plynárov jazdilo v minulom roku po českých cestách 29.610 vozidiel poháňaných CNG. Využiť stlačený zemný plyn na pohon svojich firemných flotíl či vozových parkov MHD sa rozhodlo niekoľko spoločností a miest. Napríklad počet autobusov vzrástol o viac ako sto na 1830. Záujem o zemný plyn v doprave potvrdzuje aj stále rastúci počet verejných CNG staníc, konštatuje ČPS s tým, že hoci sa v minulosti ako dostatočný pre ČR uvádzal počet dvoch stoviek staníc, v minulom roku ich v krajine pribudlo ďalších deväť a ich celkový počet dosiahol už 228.

„Ešte väčší nárast záujmu pozorujeme v sektore ťažkej nákladnej dopravy, kde LNG ponúka k naftovým ťahačom v súčasnosti jedinú dostupnú alternatívu. Jej výhodou sú nízke emisie a prevádzkové náklady, ako aj dostatočný výkon a dojazd,“ poznamenala Kovačovská s tým, že celková spotreba LNG sa medziročne zvýšila o 178 % na 3,8 milióna m3 a počet ťahačov sa v Česku strojnásobil.

V súčasnosti jazdí na českých cestách 106 nákladných vozidiel na skvapalnený zemný plyn, ktoré majú k dispozícii tri verejné plniace stanice. Otvorenie štvrtej sa očakáva ešte v prvom štvrťroku tohto roku a do roku 2030 je v pláne vybudovanie troch desiatok LNG staníc.

Práve vďaka rozsiahlej infraštruktúre, rozvoju technológií a dostupnosti má zemný plyn podľa šéfky ČPS kľúčovú úlohu pri napĺňaní cieľov znižovania emisií v doprave. V dlhodobom horizonte navyše význam a prínos plynovej mobility ešte vzrastie zvýšením podielu biometánu a vodíka z obnoviteľných zdrojov. „Vďaka tomuto ozeleňovaniu palív sa bude emisná stopa plynov v doprave ďalej znižovať, prípadne bude dokonca negatívna, či už ide o výrobu bioCNG a bioLNG z hnoja či bioodpadu,“ načrtla Kovačovská.

Zemný plyn s prímesou biometánu je českým vodičom k dispozícii od roku 2020, pripomína ČPS. Záujem o bioCNG medzi motoristami od tej doby neustále rastie a aktuálne ho ponúkajú všetci veľkí hráči na trhu s plynom, ako je innogy Energo, E.ON Energie, Pražská Plynárenská či Bonett. V minulom roku už vykazovali podiel bioCNG na celkovej výtoči v desiatkach percent a tento rok by sa mali často blížiť 100-percentnému pokrytiu spotreby stlačeným biometánom.

Niekoľko českých miest taktiež začalo projekty na výstavbu vlastných bioplynových staníc s cieľom využiť získaný obnoviteľný plyn pre potreby mestskej hromadnej dopravy, poznamenala Kovačovská, podľa ktorej navyše budú v budúcich mesiacoch sprevádzkované aj prvé české vodíkové plniace stanice, konkrétne na pražskom Barrandove a v Litvínove. „S výstavbou ďalších štyroch staníc sa počíta v Brne, Plzni, Ostrave a v pražských Horných Počerniciach. Pre tuzemský trh sú tiež pripravené aj prvé vodíkové osobné vozidlá,“ uzavrela šéfka ČPS Lenka Kovačovská.

Skúsenosti veľkých hráčov

Stúpajúci trend využívania plynných palív v českom dopravnom sektore potvrdzujú aj kľúčoví hráči na trhu. Prevádzkovateľ najväčšej českej siete plniacich staníc CNG innogy Energo v minulom roku výrazne navýšil podiel biometánu pre svojich zákazníkov. „Prekročili sme hranicu 5 mil. m3 biometánu, čo predstavuje takmer polovičný podiel na celoročnej výtoči CNG v našej sieti plničiek. Podiel biozložky chceme tento rok opäť navýšiť,“ uviedol tlačový hovorca spoločnosti Pavel Grochál.

Predseda predstavenstva Pražskej plynárenskej Martin Pacovský skonštatoval, že aj napriek pandemickej situácii sa firme v roku 2021 podarilo zvýšiť predaj CNG a bioCNG na jej plniacich staniciach o 25 % v porovnaní s rokom 2020, z toho viac ako štvrtinu tvorilo bioCNG. Spolu s novootvorenou stanicou v Horných Počerniciach firma prevádzkuje 11 plniacich staníc a dodáva zemný plyn pre ďalšie desiatky CNG staníc v ČR. Spolupracuje aj s Pražskými službami i spoločnosťami v sektore dodávkového a rozvážkového servisu.

O rozvoj LNG v nákladnej cestnej doprave sa dlhodobo zasadzuje najväčší český distribútor plynu, spoločnosť GasNet, ktorá prevádzkuje dve z troch plniacich staníc v ČR. „Do konca februára otvoríme našu prvú stacionárnu LNG stanicu v Mladej Boleslavi a ešte tento rok budú nasledovať ďalšie,“ povedal Filip Dostál, Head of Business Development spoločnosti GasNet. Tá sa okrem vyškolenia vyše 300 vodičov napríklad podieľa aj na testovaní LNG vozidiel.

Biometán tvoril v minulom roku 70 % z celkového objemu CNG predaného spoločnosťou E.ON Energia, ktorá plánuje ďalší rozvoj svojej siete staníc. „Už počas nasledujúcich týždňov sa vodiči môžu tešiť na nové plniace stanice v Českých Budějoviciach a Brne,“ povedal Martin Klíma, vedúci Mobility Services spoločnosti E.ON Energie.

Najväčším českým predajcom CNG za rok 2021 bola spoločnosť Bonett Gas Investment, ktorá v závere roka dosiahla nadpolovičný podiel biometánu v predajoch v rámci svojej siete 50 CNG staníc. „Biometán je najekologickejšie udržateľné palivo súčasnosti, náš cieľ je podiel biometánu v rámci predajov v sieti Bonett zvyšovať, hovorí Václav Holovčák, člen predstavenstva spoločnosti, ktorá už do ekologických staníc zainvestovala 400 mil. korún a chystá otvorenie ďalších staníc v Prahe a ďalších českých mestách.

Foto: Bonett