Zľava: Rektor STU Oliver Moravčík a 
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SPP Vojtech Ferencz pri podpise Memoranda o porozumení a spolupráci, Foto: SPP

Bratislava 28. marca 2024 – SPP a Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave v stredu (27. 3.) podpísali Memorandum o porozumení a spolupráci. Jeho hlavným cieľom je prepojenie vzdelávania a vedy s praxou, rozvoj energetickej gramotnosti u mladých ľudí a využitie potenciálu talentovaných študentiek a študentov, ktorí sa zapoja do projektov a aktivít SPP. Získajú tak možnosť nadobudnúť praktické skúsenosti a v budúcnosti pracovné miesta v stabilnej a úspešnej energetickej spoločnosti. Informovali o tom webové sídla spoločnosti SPP a STU.

Za spoločnosť SPP memorandum podpísal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Vojtech Ferencz, za STU rektor univerzity Oliver Moravčík.

„Tešíme sa na spoluprácu so Slovenskou technickou univerzitou, jej pedagógmi a študentmi, ktorým by sme chceli pomôcť prepojiť ich teoretické znalosti s praxou a prezentovať a predstaviť im naše služby a produkty,“ povedal Vojtech Ferencz.

Dlhodobá spolupráca medzi SPP a STU posilní prepojenie teoretických znalostí s praxou a tiež obohatí vzdelávací proces o nové témy, informácie a prípadové štúdie z energetiky.

„Ako technická univerzita sa snažíme získavať prestížnych partnerov z priemyslu, kde môžeme využiť naše inžinierske know-how,“ povedal Oliver Moravčík. „Sme hrdí, že naši absolventi inžinierskeho i doktorandského štúdia sú u nich žiadaní. Som veľmi rád, že taká významná spoločnosť, akou je SPP, odteraz patrí medzi nich,“ dodal rektor STU.

Spolupráca SPP a STU bude zahŕňať:

– návrhy a konzultácie záverečných bakalárskych a diplomových prác na témy z energetiky odborníkmi a odborníčkami z SPP,

– odborné  prednášky a semináre realizované zamestnankyňami a zamestnancami SPP,

– prípravu študentov a študentiek pre trh práce prostredníctvom platených stáží a ich zapojenia do reálnych projektov,

– realizáciu krátkodobých a dlhodobých projektov s cieľom rozvíjať inovácie a podnikanie,

– poskytovanie vzájomných konzultácií a poradenstva,

– možnosť využitia interného priestoru Spejs na akademické účely.

STU na slávnostnom akte okrem Olivera Moravčíka zastupovali aj prorektor Maximilián Strémy, prorektor Ján Híveš, kvestor Mikuláš Bittera a poradca a hovorca Juraj Rybanský.

SPP popri Vojtechovi Ferenczovi reprezentovali poradkyňa generálneho riaditeľa Andrea Farkašová, riaditeľka odboru ľudských zdrojov Ľubomíra Radosová, vedúci oddelenia vzdelávania a HR služieb René Bergmann a riaditeľ odboru korporátnej komunikácie Ondrej Šebesta.

Foto: SPP