Bratislava 26. júna 2024 – Spoločnosti SPP nehrozí prípadná exekúcia tretej strany, ktorá by na území Európy vyhrala súdny spor so spoločnosťou tretej krajiny a chcela by si uplatniť odškodnenie na úkor SPP. Tohto scenára sa podľa dostupných informácii obáva rakúska spoločnosť OMV. Informuje o tom webové sídlo SPP.

„Národná rada SR schválila pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach. Podľa schválenej úpravy nebude možné exekučne postihnúť plyn v prepravnej či distribučnej sieti, ani pohľadávky tretej osoby z osobitne významnej zmluvy o dodávke zemného plynu, ktorou táto osoba dodáva zemný plyn pre dodávateľa poslednej inštancie v predpokladanom ročnom množstve, ktoré prevyšuje 50 % celkovej spotreby zemného plynu v Slovenskej republike v danom kalendárnom roku. Týmto opatrením sa výrazne zvyšuje bezpečnosť dodávok plynu pre zákazníkov SPP,“ uviedla spoločnosť SPP.

Dodala, že ako líder energetického trhu na Slovensku garantuje aj naďalej najvyššiu mieru bezpečnosti dodávok plynu pre svojich zákazníkov. „Aj v prípade akejkoľvek mimoriadnej situácie dodá plyn svojim odberateľom od domácností až po veľkých priemyselných zákazníkov bez akéhokoľvek obmedzenia,“ zdôraznila.

Dodávky plynu pre SPP od hlavného dodávateľa sa uskutočňujú v súlade s kontraktom. Spoločnosť má už tiež dva roky, mimo ruského zdroja, zabezpečené diverzifikované portfólio ďalších piatich veľkých medzinárodných energetických dodávateľov plynu ako BP, Exxon Mobil, Shell, RWE alebo ENI. Po teplej zime majú navyše už teraz podzemné zásobníky na Slovensku naplnenú kapacitu na približne 75 %, uzavrel SPP.

Ilustračné foto: spp.sk