Bratislava 8. októbra 2021 – SPP ako dodávateľ poslednej inštancie zabezpečí dodávky plynu pre odberateľov spoločnosti SLOVAKIA ENERGY, s.r.o., ktorí sú oddnes v režime dodávky poslednej inštancie. SPP bude rokovať s relevantnými štátnymi orgánmi o potrebných krokoch, ktoré sú v súvislosti s dodávkou poslednej inštancie nevyhnutné aj vzhľadom na vývoj cien plynu na trhu v Európe. Informoval o tom hovorca spoločnosti Ondrej Šebesta.

„SPP ponúka odberateľom plynu v domácnosti možnosť uzavrieť zmluvu o dodávke plynu za regulovanú cenu, stanovenú pre SPP regulátorom pre dodávku plynu domácnostiam v štandardnom režime. Zákazníci nemusia vyvinúť žiadnu aktivitu, SPP ich bude kontaktovať a dohodne s nimi najvhodnejší postup preradenia do režimu bežnej dodávky plynu,“ uviedol Šebesta.

Zdôraznil, že SPP je zodpovedným dodávateľom energií a spoľahlivosť dodávok pre jeho zákazníkov bola a je preň prioritou. SPP preto s maximálnou zodpovednosťou a úsilím pristupuje aj k aktuálnej situácii na trhu s plynom v Európe.

„Dodávky plynu sa v súčasnosti uskutočňujú plne v súlade s naším nákupným kontraktom, bez akýchkoľvek obmedzení. Zároveň SPP dopĺňal plyn do podzemných zásobníkov plynu počas vtláčacej sezóny tak, aby splnil nielen legislatívne požiadavky týkajúce sa štandardu bezpečnosti dodávok plynu, ale zároveň, aby bol aj čo najlepšie pripravený na nadchádzajúcu zimnú sezónu a zabezpečil spoľahlivé dodávky plynu pre všetkých svojich zákazníkov,“ povedal Šebesta.

Pripomenul, že dodávateľa poslednej inštancie (DPI) pre dodávku plynu pre celé územie Slovenska určuje svojím rozhodnutím Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pre tých zákazníkov, ktorých pôvodný dodávateľ stratil spôsobilosť dodávať plyn a odberatelia plynu nemajú zabezpečenú dodávku iným spôsobom. DPI sa pri splnení zákonných predpokladov týka všetkých odberateľov plynu, nielen domácností a malých podnikov. DPI môže odmietnuť dodávku plynu pre tých odberateľov, u ktorých bol zistený neoprávnený odber plynu, ozrejmil hovorca SPP.

„SPP je dodávateľom poslednej inštancie výlučne pre dodávku plynu. Dodávateľmi poslednej inštancie pre elektrinu sú spoločnosti ZSE, SSE a VSE, vždy podľa územného zaradenia odberného miesta,“ uviedol Šebesta a dodal, že podľa vyhlásenia ÚRSO do dodávky poslednej inštancie v elektrine prechádzajú odberatelia SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. v sobotu 9.10.2021.