Londýn 14. septembra 2023 – Zásoby zemného plynu v Európe sú na ročné obdobie rekordne vysoké, ale prírastky napĺňania zásobníkov sa prudko spomalili, čím sa výrazne znížilo riziko, že skladovacie priestory sa zaplnia pred začiatkom hlavnej zimnej vykurovacej sezóny. Pre agentúru Reuters to napísal analytik John Kemp. Napriek ukladaniu istých objemov pre Európu v ukrajinských zásobníkoch bude podľa neho mimoriadne dôležité, aby sa vtláčacia sezóna skončila skôr ako zvyčajne, s cieľom zabezpečiť, že sa kapacity zásobníkov neminú.

Zásoby v celej Európskej únii a Spojenom kráľovstve sa podľa združenia Gas Infrastructure Europe k 6. septembru vyšplhali na 1071 terawatthodín (TWh), čo predstavuje naplnenie zásobníkov na viac ako 93,4 % ich kapacity.

To znamená, že zásoby boli o +201 TWh (+23 % alebo +1,75 štandardnej odchýlky) nad predchádzajúcim desaťročným sezónnym priemerom, ale prebytok sa zmenšil z +284 TWh (+81 % alebo +2,43 štandardnej odchýlky) na konci zimy, 31. marca.

Rekordné zásoby na začiatku septembra odrážajú rekordný objem plynu, ktorý zostal v zásobníkoch vďaka miernej zime, ako aj z dôvodu vysokých cien, ktoré výrazne znížili spotrebu počas zimy 2022/23.

Počas aktuálnej sezóny napĺňania zásob, ktorá bola jednou z najslabších za posledné desaťročie, sa do zásobníkov vtlačilo pomerne málo plynu. Zásoby sa medzi 31. marcom a 6. septembrom zvýšili len o 437 TWh (2,75 TWh za deň) v porovnaní s desaťročným priemerným sezónnym plnením 518 TWh (+3,26 TWh), vyčíslil Kemp.

Z historického hľadiska došlo k slabšiemu tempu vtláčania v roku 2021, keď boli toky z Ruska znížené pred inváziou na Ukrajinu, 432 TWh, a v roku 2020, keď hrozilo vyčerpanie voľnej kapacity zásobníkov počas prvej vlny pandémie) – 426 TWh.

Berúc do úvahy vývoj sezónnych pohybov zásob v poslednom desaťročí, by zásoby do konca leta mali dosiahnuť úroveň 1166 TWh. pokiaľ by sa naplnili tieto predpoklady, presiahli by odhadovanú skladovaciu kapacitu 1148 TWh, čím by sa zabezpečilo, že prírastky by stále museli byť obmedzené.

Predpokladané zásoby na konci leta však neustále klesajú z odhadovaných 1247 TWh z 1. apríla, začiatku vtláčacej sezóny. Zodpovedajúcim spôsobom sa tak znížilo aj riziko nedostatku úložných priestorov, konštatoval Kemp.

Vrchol skladovania by mal prísť skôr

Niektorí obchodníci začali na Ukrajine skladovať dodatočný plyn, aby zmiernili vplyv skladovacích obmedzení a zvýšili objem zásob dostupných pre zákazníkov v Európskej únii počas nastávajúcej zimy. Napriek tomu bude mimoriadne dôležité, aby sa vtláčacia sezóna skončila skôr ako zvyčajne, s cieľom zabezpečiť, že sa kapacity zásobníkov neminú.

Za posledných 12 rokov bol stredným dátumom vrcholu skladovania pred hlavnou zimnou sezónou 26. – 27. október. Vrchol sa však líši v závislosti od skladovacích podmienok, cien zemného plynu a teplôt, preto napríklad v roku 2016 prišiel už 9. októbra a naopak, v roku 2022 až 13. novembra.

Vzhľadom na to, ako sú už aktuálne zásobníky naplnené, by v tomto roku mali dosiahnuť vrcholnú úroveň skoro, k čomu mohlo prísť najmä v prípade skorého príchodu obdobia trvale chladného počasia. Ak však teploty zostanú blízko sezónneho priemeru alebo vyššie, trh si bude musieť vynútiť skoré ukončenie vtláčania prudkým zlacnením zemného plynu s dodávkou v októbri, domnieva sa Kemp.

Ceny plynových futures s dodávkou v budúcom mesiaci už v septembri klesli, v priemere len na 33 eur za megawatthodinu (MWh) oproti januárovým 70 €/Mwh a maximu 196 €/MWh z augusta 2022.

Termínované kontrakty na október 2023 sa v porovnaní s kontraktmi na apríl 2024 zatiaľ v septembri obchodovali s priemerným diskontom (contango) takmer 17 eur, čo je pokles oproti prémii 3 eurá v januári a 54 eur v auguste 2022 (tzv. backwardation –  keď investori predpokladajú klesajúce ceny podkladového aktíva futures kontraktu, môže dôjsť k backwardation (reverznému trhu), čo znamená, že cena futures kontraktov sa obchoduje pod aktuálnou spotovou cenou podkladového aktíva).

Vplyv udalostí v austrálskom LNG sektore

V posledných týždňoch bola veľká pozornosť venovaná hrozbe štrajku pracovníkov v austrálskom sektore skvapalneného zemného plynu, ktorá spôsobila na trhoch v Ázii, a najmä v Európe, značnú vnútrodennú cenovú volatilitu.

Avšak akýkoľvek dosah austrálskej situácie na globálne dodávky však príde príliš neskoro na to, aby mohol mať vplyv na skladovanie v Európe v kritických týždňoch medzi druhou polovicou októbra a prvou polovicou novembra.

Podľa Kempa sa neočakáva, že by prípadný štrajk v austrálskych závodoch Chevronu ovplyvnil krátkodobú dynamiku cien a skladovania. Ceny futures na október 2023 boli vo všeobecnosti stabilné už šesť mesiacov, keďže obchodníci predpokladajú, že súčasná úroveň podporí spotrebu a dovoz len do takej miery, aby sa naplnili skladovacie priestory bez toho, aby došlo k vyčerpaniu ich kapacity.

Rovnako sa nepredpokladá, že by to malo veľký vplyv na dostupnosť a ceny plynu v roku 2024. Futures strip (jednotlivý nákup viacerých futures kontraktov rozložených do určitého časového obdobia) na zemný plyn dodávaný v priebehu roka 2024 bol doteraz v septembri v priemere na úrovni 52 eur a od marca sa na mesačnom základe takmer nehýbal, uzavrel pre agentúru Reuters analytik John Kemp.