Alžír 7. februára 2023 – Alžírsko by sa po znížení dodávok ruského plynu do Európy malo stať jedným z hlavných zdrojov jeho dovozu do EÚ. Toky alžírskeho plynu do Európy však v roku 2022 klesli o približne 6 miliárd metrov kubických (bcm), na celkových 44 bcm. Vyplýva to z údajov S&P Global Commodity Insights. Podľa portálu spglobal.com boli nižší vývoz LNG na starý kontinent a znížený export do Španielska len čiastočne kompenzované upevňujúcimi sa energetickými vzťahmi s Talianskom.

Napriek celkovému poklesu exportu do Európy sa však podiel Alžírska na európskom dovoze zvýšil na 12 %, pričom v roku 2021 to bolo 10 %, vyplýva z údajov S&P. Zvýšenie je dôsledkom klesajúcich dodávok ruského plynu do Európy. Pokračujúce úsilie starého kontinentu o znižovanie dovozu ruského plynu po vypuknutí vojny na Ukrajine vedie podľa portálu k posilňovaniu energetických vzťahov medzi EÚ a severoafrickou krajinou.

V celosvetovom meradle Alžírsko produkuje približne 100 bcm plynu ročne, ale podľa štátneho producenta, spoločnosti Sonatrach, spotrebuje približne polovicu tohto objemu domáci trh.

Význam Talianska

V alžírskych exportných plánoch rastie význam Talianska, čoho príkladom bola nedávna návšteva talianskej premiérky Giorgie Meloniovej v Alžíri, ktorú sprevádzal generálny riaditeľ spoločnosti Eni Claudio Descalzi. Talianska premiérka vo svojich oficiálnych vyhláseniach opätovne potvrdila dôležitosť bilaterálnych vzťahov oboch krajín a nadviazala tak na prístup svojho predchodcu Maria Draghiho.

Eni podpísala 23. januára so Sonatrachom dve strategické memorandá, ktoré upevňujú spoluprácu na budúcich spoločných projektoch týkajúcich sa dodávok energie, dekarbonizácie a energetickej transformácie.

Vývoz zemného plynu do Talianska prostredníctvom plynovodu TransMed – s jeho technickou kapacitou až 35 bcm/rok – dosiahol v roku 2022 celkovo 22 bcm, čo predstavovalo nárast oproti 20 bcm v roku 2021, ukázali údaje S&P Global.

Alžírsko sa naďalej sústreďuje na vývoz cez plynovody. Tamojšia vláda v decembri oznámila, že krajina opäť zváži realizovateľnosť výstavby plynovodu GALSI (Gasdotto Algeria–Sardegna Italia), ktorí by mal prepojiť Alžírsko so Sardíniou. Podľa ministra energetiky a baníctva Mohameda Arkaba by mal navrhovaný plynovod spočiatku prepravovať nadbytočný plyn a po rozvinutí príslušného trhu by sa mohol vo väčšej miere preorientovať na vývoz vodíka a čpavku.

Španielske toky klesajú

Naopak, španielsky dovoz alžírskeho plynu v roku 2022 vykresľuje zmiešaný obraz, ktorý odráža komplikovaný obchodný vzťah medzi oboma krajinami v posledných rokoch, konštatuje spglobal.com. V júni sa Alžírsko rozhodlo pozastaviť dve desaťročia starú zmluvu o priateľstve, čím zmrazilo niekoľko bankových služieb do a zo Španielska v dôsledku toho, že Španielsko zmenilo svoj neutrálny postoj v spore o Západnú Saharu, v ktorom sa priklonilo k Maroku.

V roku 2022 dosiahol vývoz alžírskeho plynu cez plynovod Medgaz celkovo 9 bcm, čo predstavuje nárast z takmer 8 bcm v predchádzajúcom roku, uviedol S&P Global. Po zastavení prepravy cez plynovod GME vedúci cez Maroko ostal Medgaz jedinou plynovodnou trasou, ktorou sa alžírsky plyn dostáva do Španielska.

Pri zohľadnení uzavretia GME koncom roka 2021, ktorý do Španielska dodával takmer 6 bcm, celkový vývoz alžírskeho plynu do Španielska klesol v roku 2022 o viac ako 35 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

Najväčší španielsky dovozca plynu, spoločnosť Naturgy, 6. októbra uviedol, že dosiahol dohodu so Sonatrachom o revízii cenových podmienok ich dlhodobých zmlúv o dodávkach plynu.

Upravené cenové podmienky, ktoré neboli zverejnené, sa majú aplikovať spätne na objemy dodané za celý rok 2022 a zohľadňovať „trhové podmienky,“ oznámila španielska spoločnosť s tým, že obe spoločnosti pokračujú v rokovaniach o zmluvných cenách platných od 1. januára 2023.

Zmluvy, na ktoré sa vzťahuje revízia cien, boli podpísané pred viac ako 20 rokmi a pokrývajú objem 5 bcm/rok až do roku 2030, pričom obe strany sú k tomuto objemu zmluvne zaviazané, uviedla Naturgy.

Sonatrach vlastní v španielskej spoločnosti 4-percentný podiel, pričom obe firmy sú tiež spoluvlastníkmi plynovodu Medgaz, ktorý spája Alžírsko a Španielsko.

Vývoz alžírskeho LNG sa znížil

Pokiaľ ide o LNG, Španielsko je lídrom v oblasti európskej dovoznej kapacity zahŕňajúcej šesť dovozných terminálov, viac ako tretinu skladovacej kapacity LNG v EÚ a a dávno pred krízou vybudovanú plynárenskú sieť, ktorá v roku 2022 pomáhala zmierniť ceny a dopytové šoky na iberských trhoch s plynom, poznamenal spglobal.com.

V minulom roku Španielsko posilnilo vzťahy s kľúčovými globálnymi exportérmi LNG a dokázalo absorbovať značnú časť dodávok z USA. V decembri 2022 sa dovoz LNG podieľal takmer 73 % na celkových španielskych dodávkach plynu, vyplýva z údajov španielskeho prevádzkovateľa prepravnej sústavy Enagas.

Prispel k tomu aj vývoz alžírskeho LNG do Európy, ktorý v roku 2022 dosiahol približne 13 bcm, aj keď klesol z takmer 17 bcm v roku 2021. Najväčšia časť tohto vývozu, 4,4 bcm, v minulom roku smerovala do Francúzska, čo je pokles z približne 5 bcm v roku 2021.

Vývoz alžírskeho skvapalneného zemného plynu do Španielska predstavoval v roku 2022 okolo 500 miliónov m3, čo zhruba štvrtina oproti cca 2,1 bcm v roku 2021. Vývoz LNG do Talianska dosiahol v minulom roku 1,5 bcm a oproti 1,3 bcm z roku 2021 vzrástol.

Celkový vývoz LNG z Alžírska v roku 2022, vrátane mimoeurópskych trhov, dosiahol takmer 14,5 bcm, uzavrel spglobal.com.